பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/446

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


** Lines of the Service Zorie 9° ○" - 3” 6’ 3- - - , o, ... -- * : ما م - ، یہ مء 嘎2Q гъ i 3 OC ro, 2 i / frત Ա. լո e | o * - , ° 2 ( mi / /* 05 m 0.05( فه-شمسیه t۰ - 1. # _ :F=; -o- === -------- -l R f ஆச

!같 - -

_

  • ==

jį - == -- ** s | i i o *-Side l.ir ! ■ Fo I H _ ** = r ===== == Ho - ==== =-1 ـــــــــــ . -- !!f! l

t|

с О0 г., 29 6 | - - 05 m {2’ 92. Q J -ודח 3. o s k Z г. r"; הם | == ==

r

--- - == - - == -- 二 ---. -: ji-Attack on S SSTTS TS T S TST STTTT TSTTSTSTTSTSTTSTSTTSTTS

-|i | 2תיא front &оге | - H * | i. #- Centra Lifts O 55, yon (2 '$ ■ STS STS STS STS STS STS STS STS STS STS STS STS STS STS STS SS -Axis- HH

rq' 18:0 a. * {?“ } 0.05 rn {

|

f -- _ == : - यन्मञ्जः --- =:్మ o →熱磐2。 ಕ್ಷೌ - 3. {Q o 5 T' |

so f -f - ਾ _ _ r i リ Zöne

  1.  ! # H == -பு - பகாங்- TT TTTTTS TTTTTTT STTTTTT S TS TSTS S TT --- - ச து - ஆார்: - - -

FI== _ -- ப_ - - - ཁབ་ཁ་ཅད་ལ་ཁ་སྙཛྙ ཁ--- TTS TS TS TS TTTTTTS TTTS TTTTTT TTTT TTTTT TTTTTTS TS T S TS T S SK - o __ o **** רדה - --- a--- r - == - - - - - - - - - - - - * _ {} * : § :וי i : -- - - of "... o L- inf t.tri: -- 32 o o $3rvica ്in@ |