பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/449

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


| 1 | | WIlen is the end fine throw awarded? | | After basket is scored, the end line throw is awarded lo lhe defending termi. What are the points system in the game? A goal from the field counts 2 points. A goal from a | throw counts 1 point. A goal from 6.25m. Circle Unts 3 points. What is heid baii? Held ball occurs when two opposing players are both sunly holding the ball, and when a closely guarded player t, kes more than 5 seconds to shoot, pass, roll, bat Or ji ibbłe. The game starts by jump ball after a held bali. what is out of bounds for a bail or a player? A player is out of bounds if he touches the floor or beyond the boundary lines, The ball is out of bounds when it touches any person of object or beyond the boundary lines including the rear of the back board or its supports, What is a fouí? How many types are there? A foul is the violation of the ruies committed by a player. There are 2 types of fouls. i. personal foul. 2. technical foul. What is a personal fou?? A personal foul is a player is, foul which involves personal contact with an opponent or unsports man like conduct. (eg) holding an opponent, pushing, charging of tripping. When a player is disqualified from the game? When a player commits 5 fouls, he is disqualified from the game. ... "