பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/5

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


vi STD GRADHNG "...I LECT ANY THREE SKILL SKILL TEST I. SIT-UPS in H| ". MARKS A lot of . ... } {} H - 9 fi - 3

  1. = | *, 7
  2. 6

i f : 5 | 1 || || 4 | 3 iif 1 i 1 VV • I - 2 2 LONG jij}\sif, iiif II ', MARKS

  • 11* 1ul 1 1i y M - 10 + 1 + f_1 + l\)M - 9

- Η Ι Ν Ι Ι Ι ( ) Μ 8 - - 1 f1. " " )( ) Μ - 7 - Η : F1 , ι) Μ 5 - 1 1 11. " ,ί)Μ § HIGH JUMP His , MARKS aiii ivi ' 1',M - 10 ** * * * * * , M 9 *+++* 1 t ji 1 N/| 8 H H HA 11, M 7 = +1 | M - 6 M 5 = | f | 1 , , M - 4 ==f 11, ΜΜ 3 Hi i i iv / ' ,i,M - 2 10 MARKS BOYS BELOW 6 10 MARKS BOYS ABOVE 3.80M 3.61 M - 3.80i/ 3.44 M - 3,60M 3.21 M - 3.40M 3.0.1 M - 3.2OM 2.51 M - 3,00M 2.31 Asi - 2,50M 2.1 : M - 2.30M BELOW 2.1 ! Aft 10 MARKS BOYS ABOVE 1M -96M - 1.OM .9% M - .95M .86M - 90M .7ᏮM - .85Ꮇ .71M - .75M .66M - .70M 61M - 65M BELOW 61M TESTS MARKS - 10 1_ ΜΑΡΚΕ

  • oHon - 1

MARKS - 10

  • =#