பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/56

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


3. TABLE TENNiš wht is thể length and breadth of a Table Tennii Tabłe? The length of the Table is 9 feet (274 cms) width is 5 feet (152 ms) and the height from the floor is 2 1/2 feet (76 cms). What is the size of a Table Tennis bai#7 The circumference of the ball is 11.43cm to 12.06cm (4 1/4 to 4 3/4"). The weight is between 2.40 to .53 grammes. The ball is made up of celluloid of similar plastic white colour. What is the length of a Tabie Tennis net? The length of the net is 6 feet (183Cm). The height of the net is 6 inches (15.25cm) s: What are the grips of holding the racket? Two types :1. Pen holder grip 2. Tennis grip How is the winner decided in a match? The team which scores 21 points first will be an: nouced as winners. If both teams score 20 points each, the team first scoring 2 points more than the opposing team will be the winner. What are the types of service in Table Tennis? 1. Simple service, 2, Top spin service. 3. Bottom spin service. 4. Mixed spin service. What are the rules for a good service? For a good service, the ball should be placed on the palm of the free hand, which should open and flat, with fingers together and thumb free Then the server shal project the ball and do the service. It the time of service the ball should be always visible. The ball shall be struck 5。