பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/90

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ing the ring 1 | h | ln | Inti | | | | | | | | | | | linmediately and not rel, it loss in the 1, until I, , , , , , , , , , , , , oocond. What are the souls in playin] the injo 1 !! !!!! ! ! If it ] ! . · · · vico, |, ||·. fl || 1 · 1 · · li, il ground, it is . . . . . v. 1 c n ty . . . . . . l heating actton ik Illi wil rol olion I, I, III Give yo, 11 decision when the ring faţis on the boundi y line: ; ? | lle linoj Gttiking on any boundary line is correct. Explain the Table tennis point system in a tenikoit in;;ici , ? In a able Tennis point system, a tears has to get 21 points to win a gme. The service system is as follows. One player has to serve 5 services continuously. After 5 Services, Service is changed when the score comes like 5, 1C, #5,2O. if both teams are 20 each, the game shall be won by the player or pairs first scoring subsequently 2 points more than opponents.