உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

படிமம்:அண்டபிண்ட வியாக்கியானம்.pdf

மற்ற மொழிகளில் ஆதரிக்கப்படாத பக்க உள்ளடக்கம்.
விக்கிமூலம் இலிருந்து
அட்டவணைப் பக்கத்துடன் இணை
ஆம் பக்கத்துக்குச் செல்
அடுத்தப் பக்கம் →
அடுத்தப் பக்கம் →
அடுத்தப் பக்கம் →

மூலக்கோப்பு(485 × 808 pixels, file size: 14.11 MB, MIME type: application/pdf, 236 பக்கங்கள்)

Wikimedia Commons இலுள்ள இக்கோப்பு வேறு திட்டங்களிலும் பயன்படுத்தப்படலாம். இதனைப் கோப்பின் விவரப்பக்கம் பற்றிய விபரம் கீழே காட்டப்படுகிறது.

சுருக்கம்

அண்டபிண்ட வியாக்கியானம்  s:ta:Index:அண்டபிண்ட வியாக்கியானம்.pdf  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
மொழிபெயர்ப்பாளர்
பெரியசஞ்சீவநாத சுவாமிகள்    wikidata:Q106857062 s:ta:ஆசிரியர்:பெரியசஞ்சீவநாத சுவாமிகள்
 
அதிகாரக் கட்டுப்பாடு
translator QS:P655,Q106857062
image of artwork listed in title parameter on this page
தலைப்பு
அண்டபிண்ட வியாக்கியானம்
விளக்கம்
அண்டபிண்ட வியாக்கியனம்,

இஃது மகாகனம் பொருந்திய இராஜரிஷி குரு பெரியசஞ்சீவநாத சுவாமிகளால் மூலபாஷையினின்று மொழி பெயர்க்கப்பட்டது,

இதனை இராயபுரத்தி லெழுந்தருளியிருக்கும் மகாகணம் பொருந்திய சங்.தே,மரி. ஞானப்பிரகாசநாத சுவாமிகளாற் பரிசோதிக்கப்பட்டு, 

ம.சா. இயாகப்பிள்ளையால், சென்னப்பட்டணம், இந்தியன் அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்டது,

கோவிலூர் ஆண்டவர் நூலகம்,
மொழி தமிழ்
வெளியிடப்பட்ட நாள் 1874
publication_date QS:P577,+1874-00-00T00:00:00Z/9
மூலம் Internet Archive identifier: AndaPindaViyakkiyanam
This file is in PDF format.

Portable Document Format (PDF) is a file format created by Adobe Systems for document exchange. PDF is used for representing two-dimensional documents in a manner independent of the application software, hardware, and operating system. Each PDF file encapsulates a complete description of a fixed-layout 2D document that includes the text, fonts, images, and 2D vector graphics which compose the documents.

The best way to view PDF files is locally using a reader.
Several free readers for every system are available at pdfreaders.org.

அனுமதி

Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 70 years or fewer.


You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States. Note that a few countries have copyright terms longer than 70 years: Mexico has 100 years, Jamaica has 95 years, Colombia has 80 years, and Guatemala and Samoa have 75 years. This image may not be in the public domain in these countries, which moreover do not implement the rule of the shorter term. Honduras has a general copyright term of 75 years, but it does implement the rule of the shorter term. Copyright may extend on works created by French who died for France in World War II (more information), Russians who served in the Eastern Front of World War II (known as the Great Patriotic War in Russia) and posthumously rehabilitated victims of Soviet repressions (more information).

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

கோப்பின் வரலாறு

குறித்த நேரத்தில் இருந்த படிமத்தைப் பார்க்க அந்நேரத்தின் மீது சொடுக்கவும்.

நாள்/நேரம்நகம் அளவு சிறுபடம்அளவுகள்பயனர்கருத்து
தற்போதைய09:00, 16 மே 202109:00, 16 மே 2021 இலிருந்த பதிப்புக்கான சிறு தோற்றம்485 × 808, 236 பக்கங்கள் (14.11 MB)BalajijagadeshImportation from Internet Archive via IA-upload

பின்வரும் பக்க இணைப்புகள் இப் படிமத்துக்கு இணைக்கபட்டுள்ளது(ளன):

மேனிலைத் தரவு

"https://ta.wikisource.org/wiki/படிமம்:அண்டபிண்ட_வியாக்கியானம்.pdf" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது