பயனர்:Maathavan/CustomizedEditTools.css

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

குறிப்பு - சேமித்த பின்னர், நீங்கள் செய்த மாற்றங்களைக் காண்பதற்கு உங்கள் உலவியின் இடைமாற்று அகற்றப்பட வேண்டும்.

  • மொஸில்லா பயர்பாக்ஸ் / சபாரி: Shift+Reload, அல்லது Ctrl-F5 அல்லது Ctrl-R (⌘-R Mac ல்)
  • கூகிள் குரோம் Ctrl-Shift-R அழுத்தவும். (⌘-Shift-R Mac ல்) ;
  • இண்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்: Ctrl-Refresh அல்லது Ctrl-F5 ஐ அழுத்தவும்.
  • ஒபேரா: Tools → Preferences இல் இடைமாற்றை அகற்றவும்;
.cet-modal {
	display: none;
	position: fixed;
	z-index: 1;
	padding-top: 100px;
	left: 0;
	top: 0;
	width: 100%;
	height: 100%;
	overflow: auto;
}

/* cet-modal Content */
.cet-modal-content {
	position: relative;
	background-color: #fefefe;
	margin: auto;
	padding: 0;
	border: 1px solid #888;
	width: 50%;
	height: fit-content;
	box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19);
	-webkit-animation-name: animatetop;
	-webkit-animation-duration: 0.4s;
	animation-name: animatetop;
	animation-duration: 0.4s;
}

/* Add Animation */
@-webkit-keyframes animatetop {
	from {
		top: -300px;
		opacity: 0;
	}

	to {
		top: 0;
		opacity: 1;
	}
}

@keyframes animatetop {
	from {
		top: -300px;
		opacity: 0;
	}

	to {
		top: 0;
		opacity: 1;
	}
}

.cet-modal-header {
	padding: 2px 16px;
	background-color: #e6e6e6;
	color: white;
}

.cet-modal-body {
	padding: 15px 16px;
    max-height: 40vh;
    overflow-y: scroll;
}

/* The cet-close Button */
.cet-close {
	color: rgb(0, 0, 0);
	float: right;
	font-size: 28px;
	font-weight: bold;
}

.cet-close:hover,
.cet-close:focus {
	color: rgb(65, 65, 65);
	text-decoration: none;
	cursor: pointer;
}

.cet-modal-footer {
	padding: 2px 16px;
	background-color: #eeeeee;
	color: white;
	min-width: 20px;
}

.cet-btn {
	background-color: #2c56b1; /* Green */
	border: none;
	border-radius: 4px;
	color: white;
	padding: 8px 20px;
	text-align: center;
	text-decoration: none;
	display: inline-block;
	font-size: 16px;
	margin: 4px 2px;
	transition-duration: 0.4s;
	cursor: pointer;
}

.cet-btn:hover {
	background-color: #4373db;
	color: white;
}

.cet-input {
	padding: 5px 10px;
	margin: 8px 0;
	box-sizing: border-box;
	border: 3px solid #ccc;
	-webkit-transition: 0.5s;
	transition: 0.5s;
	outline: none;
}

.cet-input:focus {
	border: 3px solid #555;
}

#cet-add {
	background-color: #adadad;
}
#cet-add:hover {
	background-color: #bebebe;
}
.mw-indicator {
	padding-left: 2px;
}
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பயனர்:Maathavan/CustomizedEditTools.css&oldid=1097872" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது