பாச்சோறு (குழந்தைப்பாடல்கள்)/தமிழ் படித்தால் வாழ்வு புதுமை பெறும்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

தமிழ் படித்தால் வாழ்வு
புதுமைபெறும்!


அறம் பெருகும் தமிழ் படித்தால்;
அகத்தில் ஒளி பெருகும்!
திறம் பெருகும்; உரம் பெருகும்;
தீமைக் கெதிர் நிற்கும்
மறம் பெருகும்; ஆண்மை வரும்!
மருள் விலகிப் போகும்!
புறம் பெயரும் பொய்மை யெலாம்!
புதுமை பெறும் வாழ்வே!


 
பாச்சோறு (குழந்தைப்பாடல்கள்).pdf


தென்மொழியாம் தமிழ் நிலமாம் தமிழின் சிட்டாம்
திசையெங்கும் இசைபாடும் இதழ்க ளாலே
தொன்மொழியாம் தனித்தமிழால் இனவு ணர்வால்
துணிச்சலுடன் எழுச்சி தரும் மெய்ம்மைப் பித்தன் !
புன் மொழிக்கும் எதிர்ப்புகட்கும் துவண்டி டாமல்
பொதுத் தொண்டில் நடைபோடும் துரை மாணிக்கம்!
தென்மொழியே குறிக்கோளாய்க் கொண்ட செம்மல்
தேன்றமிழின் சித்திரனார் இவர்தாம் பாரீர்!

புலவர் திருக்குறள் நாவை சிவம்