பாண்டிமாதேவி

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது
இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community ( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.

அட்டவணை

3

முதல் பாகம்

1. 9
2. 16
3. 24
4. 32
5. 40
6. 48
7. 57
8. 66
9. 74
10. 85
11. 97
12. 106
13. 116
14. 125
15. 133
16. 141
17. 150
18. 157
19. 164
20. 171
21. 178
22. 185
23. 191
24. 198
25. 206
26. 214
27. 221
28. 229
29. 237
30. 242
31. 249
32. 257
33. 264
34. 271
35. 276

இரண்டாம் பாகம்

1. 285
2. 292
3. 299
4. 305
5. 314
6. 321
7. 329
8. 338
9. 346
10. 355
11. 363
12. 371
13. 380
14. 390
15. 397
16. 406
17. 415
18. 425
19. 433
20. 436
21. 442
22. 450
23. 458
24. 463
25. 472
26. 479
27. 487
28. 493
29. 500
30. 507
31. 517
32. 521
33. 531
34. 537
35. 546
36. 552
37. 557

மூன்றாம் பாகம்

1. 569
2. 579
3. 587
4. 592
5. 600
6. 605
7. 612
8. 618
9. 625
10. 631
11. 638
12. 644
13. 653
14. 659
15. 669
16. 673
17. 682
18. 688
19. 695
20. 703
21. 710
22. 719
23. 726
24. 735
25. 744
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பாண்டிமாதேவி&oldid=1520028" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது