பொழுதுபோக்கு விளையாட்டுக்கள்/மூக்குக் கூடு

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

17. மூக்குக்கூடு 

விளையாட்டு அமைப்பு ;

முன் விளையாட்டில் கூறியதுபோல, விளையாட வருகின்றவர்களை சம எண்ணிக்கை அளவில், 4 குழுக்களாகப் பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும். 40 பேர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்றால், குழுவிற்கு 10, என்பதாகப் பிரித்து விடவேண்டும்.

பிறகு, ஒவ்வொரு குழுவையும் 3 அடி இடை வெளி இருப்பதுபோல வரிசையாக ஒருவர் பின் ஒருவராக நிறுத்திவைக்கவும். எதிரே 30 அடி தூரத்தில் நீண்டகோடு-4 குழுக்களும் நிற்பதற்கு இணையாக (Parallel இருப்பது போல் குறிக்க வேண்டும். 1 * : , ,

ஒவ்வொரு குழுவின் முதலில் நிற்பவர்களுக்கு தீப்பெட்டிக் கூடு குச்சிகள் உள்ள உட்பகுதி நீக்கப்பட்டது. ஒவ்வொன்றும் தரப்பட வேண்டும். அவர் அந்த தீப்பெட்டிக் கூட்டினை மூக்கின் முற்பகுதிகளில் பொருத்திக் கொண்டு விட ஆட்டம் தொடங்குகிறது.

விளையாடும் முறை

விசில் சத்தம் கேட்ட பிறகு, மூக்கில் தீப்பெட் டிக் கூட்டை வைத்திருக்கும் நால்வரும் முன்புறமாக எதிரே குறிக்கப்பட்டு இருக்கும் கோட்டைக் و 694 கடந்து திரும்பி ஓடிவந்து தனக்குப் பின்னல் நிற்ப விடவேண்டும்.

தன் மூக்கிலே வைத்த பிறகு அவர் அதைப் பிடித்து, நன்ருகத் தன் மூக்கிலே பொருத்திக் கொண்டு, கோட்டை நோக்கி ஓடி, பிறகு திரும்பவும் ஓடிவந்து, தன் பின்னே நின்றவருக்குத் தர வேண்டும். -

இப்படியாக 10 பேரும் ஒடி முடிக்க வேண்டும்.

எந்தக் குழு முதலில் ஒடி முடிக்கின்றதோ, அந்தக் குழுவே வெற்றி பெற்றது என்று அறிவிக்கப்

விளையாட்டுக்குரிய விதிகள்

1. தீப்பெட்டிக் கூடு மூக்கில் இருக்கும். பொழுதுதான் ஒடவேண்டும். 

2. தவறிக் கீழே விழுந்து விட்டால், அவரே தான் எடுத்துக் கொண்டு ஓடவேண்டும், வேறு யாரும் உதவி செய்யக்கூடாது.

3. ஒருவர் மற்றொருவருக்குத் தீப்பெட்டிக் கூட்டைத் தரும்போது, ஒடி அடுத்தவரது மூக்கில் கூட்டினை வைக்க வேண்டும். அதற்குப் பிறகே, அவர் கை வைத்துப் பொருத்தலாம்.

குறிப்பு: ஆட்டத்தில் இந்தக் கட்டம் தான் சுவாரஸ்யமான பகுதியாகும். இந்தக் கட்டத்தில் ஏமாற்ற ஆரம்பித்தால், போட்டியே சுவையாக அமையாது.

4. கோட்டினைக் கடந்து போய், தீப்பெட்டிக் கூட்டினை வாங்கக் கூடாது.

5. ஒடும்போதும் எதிரே உள்ள கோட்டினை நன்றாகக் கடந்து விட்டுத் தான் திரும்பவேண்டும்.