வரலாற்றுக் காப்பியம்/பரசுராம பூமி

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

பரசுராம பூமி

தனுவில் பெரியவன் தானென்ற உணர்வில்
பரசுராமன் தசரத ராமனை
வழிமறித்து வலிய போருக்கு இழுத்தான்
சீதாராமன் இழுத்த நாணுக்கு இலக்காக
வடபுலத்தில் இனி இருப்பதில்லை என்று
உறுதி கொடுத்தான் உடன் நாடு கடந்தான்
தன்னோடு தன்குலத்து அறுபத்து நான்கு
குடிகளையும் தஞ்சமென்று கொண்டு வந்தான்
சேரன் கரையிருந்த தென்புலத்து மன்னவன்
பரிந்து அறுபத்து நான்குஊர் கொடுத்தான்
அன்று வந்த பரசுராம பரம்பரையே
இன்றுமுள்ள கேரளத்து நம்பூதிரிகளாவர்
துளுவில் தொடங்கி கொல்லம் கடந்து
அதங்கோடுவரை ஆரியமாக வளர்த்தார்.
பரசுராம பூமி ஆயிற்று
இன்னும் பின்னால் மயூரவர்மன்
எண்பத்து நான்கு அவீகப் பார்ப்பனக்
குடிகளை கொண்டு வந்து சேர்த்தான்
அவன் மகன் கங்க வர்மனும்
பலநூறு குடிகளுக்கு வழி வகுத்தான்
மேலைக் கரை ஆரியச் சேரியானது
நெஞ்சை அள்ளும் சிலப்பதிகாரம்
வெற்றி நடை போடும் பதிற்றுப்பத்து
சாகாதிருக்கும் தமிழ் முதல் நூலென்று
தலை நிமிர்ந்து பேசும் தொல்காப்பியம்
இன்ன பலவற்றைப் பெற்றெடுத்த
சேரன் திருநாடு செந்தமிழ் இயல் பிழந்தது
முன்னை மரபிழந்து மொழியும் வழக்கிழந்து
மெல்ல மெல்லத் திரிந்து மலையாளமானது