உலக கணக்கு தகவல்

Jump to navigation Jump to search
கணக்கு விவரம் காட்டுக
உலகளாவிய பயனர் விவரம்
  • பயனர் பெயர்: Wikisource-bot
  • பதிவுசெய்யப்பட்டது: 14:14, 30 ஆகத்து 2014 (5 ஆண்டுகள் முன்பு)
  • மொத்தத் தொகுப்பெண்ணிக்கை: 20,61,429
  • Number of attached accounts: 79
உள் கணக்குகளின் பட்டியல்
உள் விக்கிஇணைக்கப்பட்ட நாள்செய்முறைதடுக்கப்பட்டதுதொகுப்புக்களின் எண்ணிக்கைகுழுக்கள்
ar.wikisource.org12:27, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)99bot
as.wikisource.org12:28, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
az.wikisource.org13:16, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
be.wikisource.org12:29, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4,149bot
bg.wikisource.org13:16, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bn.wikisource.org12:29, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1,240bot
br.wikisource.org12:30, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)25,651bot
bs.wikisource.org13:38, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ca.wikipedia.org01:05, 8 சூலை 2018புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ca.wikisource.org13:50, 20 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3,867
commons.wikimedia.org13:50, 20 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cs.wikisource.org13:15, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cy.wikisource.org13:16, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)132
da.wikisource.org12:31, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)13,405
de.wikisource.org13:44, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
el.wikisource.org12:38, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
en.wikipedia.org13:50, 20 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wikibooks.org13:50, 20 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wikinews.org13:50, 20 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wikiquote.org13:50, 20 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wikisource.org14:24, 30 ஆகத்து 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)13,40,571bot, confirmed
en.wikiversity.org13:10, 31 ஆகத்து 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wiktionary.org13:50, 20 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
eo.wikisource.org12:39, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)31
es.wikisource.org12:39, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)67,971
et.wikisource.org12:40, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)13,046
eu.wikisource.org13:10, 20 ஏப்ரல் 2018புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fa.wikisource.org12:41, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
fi.wikisource.org13:16, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)334bot
fo.wikisource.org13:39, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fr.wikisource.org11:14, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)87,618bot
gl.wikisource.org13:41, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)44bot
gu.wikisource.org12:41, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5,023bot
he.wikisource.org12:42, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)863bot
hr.wikisource.org12:44, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2,290bot
hu.wikisource.org12:45, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)677bot
hy.wikisource.org12:46, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)19,254bot
id.wikisource.org12:46, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2,364bot
is.wikisource.org13:17, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)155
it.wikisource.org11:15, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3,505bot
ja.wikisource.org13:41, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1,772bot
kn.wikisource.org12:48, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8,442bot
ko.wikisource.org13:17, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
la.wikisource.org12:49, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9,352
li.wikisource.org13:38, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
login.wikimedia.org13:09, 31 ஆகத்து 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lt.wikisource.org14:16, 3 அக்டோபர் 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
www.mediawiki.org13:50, 20 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
meta.wikimedia.org14:14, 30 ஆகத்து 2014புதிய கணக்கு(?)0
mk.wikisource.org13:41, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ml.wikisource.org12:49, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)19,899bot
mr.wikisource.org12:50, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1,688
nl.wikisource.org12:50, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3,160bot
no.wikisource.org12:51, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)57,980bot
or.wikisource.org13:42, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3,979
pa.wikisource.org11:53, 7 சூலை 2018புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pl.wikisource.org12:51, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)805
pms.wikisource.org12:50, 7 சூலை 2018புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pt.wikisource.org12:52, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)39,520bot
ro.wikisource.org12:53, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5,258
ru.wikisource.org12:54, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1,412
sah.wikisource.org13:42, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sa.wikisource.org12:54, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2,401
sk.wikisource.org13:17, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sl.wikisource.org12:55, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5,414bot
wikisource.org11:29, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)686
sr.wikisource.org13:42, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)34bot
sv.wikisource.org12:55, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)59,752
ta.wikisource.org14:16, 3 அக்டோபர் 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2,12,035bot
te.wikisource.org12:56, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)24,138bot
th.wikisource.org14:16, 3 அக்டோபர் 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tr.wikisource.org13:15, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
uk.wikisource.org13:15, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9,678bot
vec.wikisource.org12:57, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)27
vi.wikisource.org12:57, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
www.wikidata.org13:50, 20 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
yi.wikisource.org13:17, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh-min-nan.wikisource.org13:38, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh.wikisource.org12:58, 13 ஆகத்து 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1,696bot
"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:CentralAuth/Wikisource-bot" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது