கருவிகள் பயன்பாடு புள்ளிவிவரங்கள்

Jump to navigation Jump to search

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 18:27, 13 சூன் 2021 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

This table indicates the number of users who have enabled each gadget on this wiki. An active user is counted as someone who has made an edit in the last 30 days. This list excludes stats for gadgets enabled for everyone by default and may include gadgets that are no longer available.

கருவிகள்பயனர்கள் எண்ணிக்கைActive users
bookreaderஇயல்பிருப்புஇயல்பிருப்பு
button-centerஇயல்பிருப்புஇயல்பிருப்பு
charinsertஇயல்பிருப்புஇயல்பிருப்பு
dynamicLayoutOverridesஇயல்பிருப்புஇயல்பிருப்பு
GoogleOCR-Indic-TechComஇயல்பிருப்புஇயல்பிருப்பு
SocialMediaஇயல்பிருப்புஇயல்பிருப்பு
stockTextஇயல்பிருப்புஇயல்பிருப்பு
Cropimage13324
FloatingTemplates6311
HotCat4712
ocr287
Floatingbutton268
GoogleOCR249
UTCLiveClock215
OldDiff216
NopInserter187
wikilove176
TemplatePreloader164
preload-prp-page-image144
ContrastReducer136
edittop112
Navigation_popups102
Fill_Index71
autocomplete60
altindex50
wikEd41
dictLookup41
hideside21
"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:GadgetUsage" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது