கருவிகள் பயன்பாடு புள்ளிவிவரங்கள்

Jump to navigation Jump to search

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 16:06, 13 ஆகத்து 2020 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

This table indicates the number of users who have enabled each gadget on this wiki. An active user is counted as someone who has made an edit in the last 30 days. This list excludes stats for gadgets enabled for everyone by default and may include gadgets that are no longer available.

கருவிகள்பயனர்கள் எண்ணிக்கைActive users
bookreaderஇயல்பிருப்புஇயல்பிருப்பு
button-centerஇயல்பிருப்புஇயல்பிருப்பு
charinsertஇயல்பிருப்புஇயல்பிருப்பு
dynamicLayoutOverridesஇயல்பிருப்புஇயல்பிருப்பு
GoogleOCR-Indic-TechComஇயல்பிருப்புஇயல்பிருப்பு
SocialMediaஇயல்பிருப்புஇயல்பிருப்பு
stockTextஇயல்பிருப்புஇயல்பிருப்பு
WSexportஇயல்பிருப்புஇயல்பிருப்பு
Cropimage6413
HotCat277
FloatingTemplates224
Floatingbutton181
OldDiff143
GoogleOCR144
TemplatePreloader133
ocr133
ContrastReducer127
UTCLiveClock123
NopInserter103
wikilove93
preload-prp-page-image84
Fill_Index63
Navigation_popups60
edittop51
autocomplete51
wikEd41
altindex41
dictLookup31
hideside20
"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:GadgetUsage" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது