அதிகம் இணைக்கப்பட்ட பகுப்புகள்

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 இலிருந்து #50 வரை உள்ள 50 முடிவுகள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

 1. மெய்ப்பு பார்க்கப்படாதவை‏‎ (2,84,992 உறுப்பினர்கள்)
 2. சரிபார்க்கப்பட்டவை‏‎ (65,033 உறுப்பினர்கள்)
 3. மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்டவை‏‎ (63,340 உறுப்பினர்கள்)
 4. துணைப்பக்கங்கள்‏‎ (11,190 உறுப்பினர்கள்)
 5. Css crop images‏‎ (5,320 உறுப்பினர்கள்)
 6. Books without Printer‏‎ (2,473 உறுப்பினர்கள்)
 7. Index‏‎ (2,473 உறுப்பினர்கள்)
 8. Books without Volume‏‎ (2,473 உறுப்பினர்கள்)
 9. Books without Edition‏‎ (2,473 உறுப்பினர்கள்)
 10. Indexes without a Wikidata ID‏‎ (2,472 உறுப்பினர்கள்)
 11. Non djvu book‏‎ (2,461 உறுப்பினர்கள்)
 12. Books without Illustrator‏‎ (2,455 உறுப்பினர்கள்)
 13. Index - Books‏‎ (2,454 உறுப்பினர்கள்)
 14. Books without Translator‏‎ (2,435 உறுப்பினர்கள்)
 15. Books without Editor‏‎ (2,415 உறுப்பினர்கள்)
 16. Indexed pages‏‎ (2,043 உறுப்பினர்கள்)
 17. சிக்கலானவை‏‎ (1,975 உறுப்பினர்கள்)
 18. Books to correct‏‎ (1,380 உறுப்பினர்கள்)
 19. Books without Place of Publication‏‎ (1,302 உறுப்பினர்கள்)
 20. Books with Year‏‎ (1,272 உறுப்பினர்கள்)
 21. Books with No Publisher‏‎ (1,271 உறுப்பினர்கள்)
 22. மேம்பாடு தேவை‏‎ (1,238 உறுப்பினர்கள்)
 23. ஆசிரியர் பக்கங்கள் இல்லாத படைப்புகள்‏‎ (1,221 உறுப்பினர்கள்)
 24. Books with Publisher‏‎ (1,202 உறுப்பினர்கள்)
 25. Books without Year‏‎ (1,202 உறுப்பினர்கள்)
 26. Books with Place of Publication‏‎ (1,171 உறுப்பினர்கள்)
 27. தானியங்கி பத்தி சீராக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டன‏‎ (900 உறுப்பினர்கள்)
 28. கிறித்தவம்‏‎ (687 உறுப்பினர்கள்)
 29. திருவிவிலியம்‏‎ (683 உறுப்பினர்கள்)
 30. Pages with raw images‏‎ (660 உறுப்பினர்கள்)
 31. இறை வேதங்கள்‏‎ (587 உறுப்பினர்கள்)
 32. நாட்டுடைமை நூல்கள்‏‎ (460 உறுப்பினர்கள்)
 33. Books to repair‏‎ (410 உறுப்பினர்கள்)
 34. அகரமுதலான வரிசையில் படைப்புகள்‏‎ (401 உறுப்பினர்கள்)
 35. உரை இல்லை‏‎ (390 உறுப்பினர்கள்)
 36. Books to validate‏‎ (387 உறுப்பினர்கள்)
 37. Completed Books‏‎ (264 உறுப்பினர்கள்)
 38. 51 முதல் 100 வரை பக்கங்களுள்ள அட்டவணைகள்‏‎ (262 உறுப்பினர்கள்)
 39. சமய இலக்கியம்‏‎ (256 உறுப்பினர்கள்)
 40. எல்லா பக்கங்களும் இருக்கும் மின்னூல்கள்‏‎ (247 உறுப்பினர்கள்)
 41. 101 முதல் 150 வரை பக்கங்களுள்ள அட்டவணைகள்‏‎ (226 உறுப்பினர்கள்)
 42. விடுபட்ட பக்கங்களைக் கண்டறிந்த அட்டவணைகள்‏‎ (221 உறுப்பினர்கள்)
 43. தலைப்பு மாற்றப்பட வேண்டிய அட்டவணைகள்‏‎ (211 உறுப்பினர்கள்)
 44. 751 முதல் 1000 வரை எண்ணுன்மிகளுள்ள நூற்ப்பக்கம்‏‎ (201 உறுப்பினர்கள்)
 45. 151 முதல் 200 வரை பக்கங்களுள்ள அட்டவணைகள்‏‎ (193 உறுப்பினர்கள்)
 46. வடிவமைப்புப் பற்றிய உரையாடல்கள்‏‎ (192 உறுப்பினர்கள்)
 47. 1000 எண்ணுன்மிகள் பக்க அளவிட்ட அட்டவணைகள்‏‎ (187 உறுப்பினர்கள்)
 48. Wikisource documentation pages‏‎ (183 உறுப்பினர்கள்)
 49. 501 முதல் 750 வரை எண்ணுன்மிகளுள்ள நூற்ப்பக்கம்‏‎ (168 உறுப்பினர்கள்)
 50. எழுத்தாளர்கள்‏‎ (150 உறுப்பினர்கள்)

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:MostLinkedCategories" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது