பயனர்:Info-farmer/common.css

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

குறிப்பு - சேமித்த பின்னர், நீங்கள் செய்த மாற்றங்களைக் காண்பதற்கு உங்கள் உலவியின் இடைமாற்று அகற்றப்பட வேண்டும்.

 • மொஸில்லா பயர்பாக்ஸ் / சபாரி: Shift+Reload, அல்லது Ctrl-F5 அல்லது Ctrl-R (⌘-R Mac ல்)
 • கூகிள் குரோம் Ctrl-Shift-R அழுத்தவும். (⌘-Shift-R Mac ல்) ;
 • இண்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்: Ctrl-Refresh அல்லது Ctrl-F5 ஐ அழுத்தவும்.
 • ஒபேரா: Tools → Preferences இல் இடைமாற்றை அகற்றவும்;
/*CSS placed here will be applied to all skins */
.dark{
 color:white;
 background-color:black;
}

.sidebar-hidden {
	display: none;
}

.content-wide {
	margin-left: 0;
}

/*
	From https://hi.wikisource.org/w/index.php?title=MediaWiki:Common.css&oldid=453463 
	 background: #e5d05c;  background-color: #b2b2b2;  font-size: 0em; color: red; 	text-indent:2em;*/
	 
.hiddenStructure {
	display:none !important;
}	 
 
.pagetext {
	font-size: 1 em;
	background: 
}

/*
.text pre {
 background-color: #b2b2b2;
 font-family: sans-serif;
 line-height: 50%;
 border: 12px;
 padding-left: 5em;
 margin: 2;
 white-space: pre;
} */

/* Quality 

.quality4 {
    background:#90ff90;
}
 
.quality3 {
    background:#ffe867;
}
 
.quality2 {
    background:#b0b0ff;
}
 
.quality1 {
    background:#ffa0a0;
}

.quality0 {
    background:#dddddd;
}
/* --- NAMESPACE PAGE --- 
 
.pagetext {
 max-width: 36em;
 text-align: justify;
}

.pagetext p:first-of-type {
	text-indent: 0; 
}

class text (from fr.wp) 
 
.text {
 max-width: 36em;
 text-align: justify;
 margin:0px auto;
}
.text p {
 text-indent: 2em;
}
.text pre {
 background-color: #ffffff;
 font-family: sans-serif;
 line-height: 150%;
 border: 0px;
 padding-left: 2em;
 margin: 0;
 white-space: pre;
}*/
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பயனர்:Info-farmer/common.css&oldid=1487697" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது