அயல்நாட்டு அறிஞர்கள் உதிர்த்த முத்துக்கள்/ஆங்கிலம் தெரியாத மன்னர்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search


(11) ங்கிலம் தெரியாத ன்னர்


இங்கிலாந்து மன்னராக இருந்த முதலாம் ஜார்ஜ் மன்னருக்கு ஆங்கிலமே தெரியாது. அவர் ஜெர்மனியில் பிறந்தவர். ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தைகூட அவருக்குப் பேசத் தெரியாது. -