அயல்நாட்டு அறிஞர்கள் உதிர்த்த முத்துக்கள்/வகுப்பு வேற்றுமை எங்கே?

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search


(44) குப்பு வேற்றுமை ங்கே?அகில இந்திய காங்கிரஸின் முதல் தலைவர் W.C. பானர்ஜி என்ற கிறிஸ்தவர். இரண்டாவது காங்கிரஸ் தலைவர் தாதாபாய் நெளரோஜி என்னும் பார்ஸி. மூன்றாவது காங்கிரஸ் தலைவர் பக்ருதின் தயாப்ஜி என்ற முஸ்லீம். நான்காவது காங்கிரஸ் தலைவர் ஜார்ஜ்யூல் என்ற ஆங்கிலேயர்.