அறிவுக்கு உணவு/பழத்தை உரிக்கும் முறை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
பழத்தை உரிக்கும் முறை

ஆரஞ்சுப் பழத்தை உரிக்க, கரும்பைச் சீவ, வாழை இலையைக் கிழிக்க, மூங்கிலைப் பிளக்க வேண்டுமானால், நுனியிலிருந்து தொடங்கி அடி நோக்கிச் செல், அது எளிதாக இருக்கும்.