அறிவுக்கு உணவு/போரை விளைவிக்கும்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

போரை விளைவிக்கும்

பிறருடைய கருத்தை உணர மறுப்பதும், பிறருடைய ஆசையை அறிய மறுப்பதும் பிறருடைய உரிமையை ஒப்ப மறுப்பதும் ஆகிய தீக்குணங்களே, மக்களிடையில் போரை விளைவிக்கின்றன.