ஆசிரியன் பெருங்கண்ணன்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search


ஆசிரியன் பெருங்கண்ணன்[தொகு]

குறுந்தொகை: 239. குறிஞ்சித்திணை[தொகு]

(சிறைப்புறம்.)தொடிநெகிழ்ந் தனவே தோள்சா யினவே
விடுநா ணுண்டோ தோழி விடர்முகைச்
சிலம்புடன் கமழு மலங்குகுலைக் காந்தள்
நறுந்தா தூதுங் குறுஞ்சிறைத் தும்பி
பாம்புமிழ் மணியிற் றோன்றும்
முந்தூழ் வேலிய மலைகிழ வோற்கே.