ஆசிரியர்:அ. க. நவநீதகிருட்டிணன்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. ஔவையார் கதை
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 2. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


 1. அறநூல் தந்த அறிவாளர் (94 பக்கங்கள்)
 2. இலக்கிய அமைச்சர்கள் (126 பக்கங்கள்)
 3. இலக்கியத் தூதர்கள் (132 பக்கங்கள்)
 4. ஔவையார் கதை (43 பக்கங்கள்)
 5. கண்ணகிக் கதை (57 பக்கங்கள்)
 6. காவியம் செய்த மூவர் (125 பக்கங்கள்)
 7. கோப்பெருந்தேவியர் (128 பக்கங்கள்)
 8. தமிழ் காத்த தலைவர்கள் (87 பக்கங்கள்)
 9. தமிழ் வளர்த்த நகரங்கள் (128 பக்கங்கள்)
 10. தமிழ் வளர்ந்த கதை (29 பக்கங்கள்)
 11. நாடகப் பண்புகள் (82 பக்கங்கள்)
 12. பாரதியார் குயிற்பாட்டு (51 பக்கங்கள்)
 13. முதல் குடியரசுத் தலைவர் (97 பக்கங்கள்)
 14. முத்தமிழ் வளர்த்த முனிவர்கள் (103 பக்கங்கள்)
 15. வள்ளலார் யார் (96 பக்கங்கள்)
 16. வள்ளுவர் சொல்லமுதம்-1 (94 பக்கங்கள்)
 17. வள்ளுவர் சொல்லமுதம்-2 (101 பக்கங்கள்)
 18. வள்ளுவர் சொல்லமுதம்-3 (111 பக்கங்கள்)
 19. வள்ளுவர் சொல்லமுதம்-4 (116 பக்கங்கள்)