ஆசிரியர்:கவிஞர் முருகு சுந்தரம்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
2009 ஆம் ஆண்டு ஜீன் மாதம் 2 ஆம் நாளில், இவரது படைப்புகளை, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ஆணை

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. தமிழகத்தில் குறிஞ்சி வளம்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 2. பாரதி பிறந்தார்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 3. புகழ்பெற்ற புதுக்கவிஞர்கள்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 4. இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. அரும்புகள் மொட்டுகள் மலர்கள் (188 பக்கங்கள், )
 2. பாரதிதாசன், முருகு சுந்தரம் (123 பக்கங்கள், )
 3. எரிநட்சத்திரம் (167 பக்கங்கள், )
 4. கடை திறப்பு, கவிதை (114 பக்கங்கள், )
 5. கட்டடமும் கதையும் (121 பக்கங்கள், )
 6. காந்தியின் வாழ்க்கையிலே (324 பக்கங்கள், )
 7. குயில் கூவிக்கொண்டிருக்கும் (121 பக்கங்கள், )
 8. குயில்களும் இளவேனில்களும் (155 பக்கங்கள், )
 9. கென்னடி வீர வரலாறு (99 பக்கங்கள், )
 10. சந்தனப் பேழை (கவிதை) (65 பக்கங்கள், )
 11. சுரதா ஓர் ஒப்பாய்வு (199 பக்கங்கள், )
 12. தமிழகத்தில் குறிஞ்சி வளம் (289 பக்கங்கள், )
 13. தீர்த்தக் கரையினிலே (126 பக்கங்கள், )
 14. பனித்துளிகள் (கவிதை) (159 பக்கங்கள், )
 15. பாட்டும் கதையும் (82 பக்கங்கள், )
 16. பாரதி பிறந்தார் (50 பக்கங்கள், )
 17. பாரும் போரும் (124 பக்கங்கள், )
 18. பாவேந்தர் ஒரு பல்கலைக்கழகம் (442 பக்கங்கள், )
 19. பாவேந்தர் நினைவுகள் (158 பக்கங்கள், )
 20. பாவேந்தர் படைப்பில் அங்கதம் (191 பக்கங்கள், )
 21. புகழ்பெற்ற புதுக்கவிஞர்கள் (143 பக்கங்கள், )
 22. புதுவைக் கல்லறையில் புதிய மலர்கள் (166 பக்கங்கள், )
 23. மலரும் மஞ்சமும் (107 பக்கங்கள், )
 24. முருகுசுந்தரம் கவிதைகள் (337 பக்கங்கள், )
 25. வள்ளுவர் வழியில் காந்தியம் (129 பக்கங்கள், )
 26. வெள்ளை யானை (87 பக்கங்கள், )