ஆசிரியர்:கவிராஜ பண்டிதர் செகவீர பாண்டியனார்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
2010 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 7ஆம் நாளில், இவரது படைப்புகளை, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ஆணை

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


 1. இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


 1. அகத்திய முனிவர் (87 பக்கங்கள், )
 2. அணியறுபது, செகவீரபாண்டியன் (173 பக்கங்கள், )
 3. கல்வி நிலை (134 பக்கங்கள், )
 4. கவிகளின் காட்சி (125 பக்கங்கள், )
 5. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 1 (481 பக்கங்கள், )
 6. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 2 (412 பக்கங்கள், )
 7. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 3 (388 பக்கங்கள், )
 8. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 4 (388 பக்கங்கள், )
 9. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 5 (386 பக்கங்கள், )
 10. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 6 (388 பக்கங்கள், )
 11. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 7 (388 பக்கங்கள், )
 12. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 8 (480 பக்கங்கள், )
 13. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 10 (387 பக்கங்கள், )
 14. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 11 (396 பக்கங்கள், )
 15. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 12 (388 பக்கங்கள், )
 16. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 13 (288 பக்கங்கள், )
 17. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 14 (386 பக்கங்கள், )
 18. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 15 (396 பக்கங்கள், )
 19. தரும தீபிகை 1 (399 பக்கங்கள், )
 20. தரும தீபிகை 2 (385 பக்கங்கள், )
 21. தரும தீபிகை 3 (389 பக்கங்கள், )
 22. தரும தீபிகை 4 (391 பக்கங்கள், )
 23. தரும தீபிகை 5 (389 பக்கங்கள், )
 24. தரும தீபிகை 6 (489 பக்கங்கள், )
 25. தரும தீபிகை 7 (401 பக்கங்கள், )
 26. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா, அறத்துப்பால் 1 (399 பக்கங்கள், )
 27. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா, அறத்துப்பால் 2 (401 பக்கங்கள், )
 28. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா, அறத்துப்பால் 3 (401 பக்கங்கள், )
 29. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா, அறத்துப்பால் 4 (401 பக்கங்கள், )
 30. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா, அறத்துப்பால் 5 (400 பக்கங்கள், )
 31. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா, பொருட்பால் 1 (395 பக்கங்கள், )
 32. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா, பொருட்பால் 2 (403 பக்கங்கள், )
 33. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா, பொருட்பால் 3 (403 பக்கங்கள், )
 34. பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீர சரித்திரம் 1 (371 பக்கங்கள், )
 35. பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீர சரித்திரம் 2 (388 பக்கங்கள், )
 36. வீரபாண்டியம் (829 பக்கங்கள், )