ஆசிரியர்:கவிராஜ பண்டிதர் செகவீர பாண்டியனார்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


 1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


 1. அகத்திய முனிவர் (கவி செகவீர பாண்டியனார்) (87 பக்கங்கள்)
 2. அணியறுபது-மூலமும் உரையும் (173 பக்கங்கள்)
 3. கம்பன் கலை நிலை உரைநடை தொகுதி-1 (481 பக்கங்கள்)
 4. கம்பன் கலை நிலை உரைநடை தொகுதி-12 (388 பக்கங்கள்)
 5. கம்பன் கலை நிலை உரைநடை தொகுதி-13 (288 பக்கங்கள்)
 6. கம்பன் கலை நிலை உரைநடை தொகுதி-14 (386 பக்கங்கள்)
 7. கம்பன் கலை நிலை உரைநடை தொகுதி-15 (396 பக்கங்கள்)
 8. கம்பன் கலை நிலை உரைநடை தொகுதி-2 (412 பக்கங்கள்)
 9. கம்பன் கலை நிலை உரைநடை தொகுதி-3 (388 பக்கங்கள்)
 10. கம்பன் கலை நிலை உரைநடை தொகுதி-4 (388 பக்கங்கள்)
 11. கம்பன் கலை நிலை உரைநடை தொகுதி-6 (388 பக்கங்கள்)
 12. கம்பன் கலை நிலை உரைநடை தொகுதி-7 (388 பக்கங்கள்)
 13. கல்வி நிலை (134 பக்கங்கள்)
 14. கவிகளின் காட்சி தொகுதி-1 (125 பக்கங்கள்)
 15. தரும தீபிகை-செய்யுள் மூலமும் உரையும் தொகுதி-1 (399 பக்கங்கள்)
 16. தரும தீபிகை-செய்யுள் மூலமும் உரையும் தொகுதி-2 (385 பக்கங்கள்)
 17. தரும தீபிகை-செய்யுள் மூலமும் உரையும் தொகுதி-3 (389 பக்கங்கள்)
 18. தரும தீபிகை-செய்யுள் மூலமும் உரையும் தொகுதி-4 (391 பக்கங்கள்)
 19. தரும தீபிகை-செய்யுள் மூலமும் உரையும் தொகுதி-5 (389 பக்கங்கள்)
 20. தரும தீபிகை-செய்யுள் மூலமும் உரையும் தொகுதி-7 (401 பக்கங்கள்)
 21. தரும தீபிகை-மூலமும் உரையும்-6 (489 பக்கங்கள்)
 22. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா-செய்யுள் மூலமும் உரையும், அறத்துப்பால் தொகுதி-1 (399 பக்கங்கள்)
 23. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா-செய்யுள் மூலமும் உரையும், அறத்துப்பால் தொகுதி-2 (401 பக்கங்கள்)
 24. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா-செய்யுள் மூலமும் உரையும், அறத்துப்பால் தொகுதி-3 (401 பக்கங்கள்)
 25. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா-செய்யுள் மூலமும் உரையும், அறத்துப்பால் தொகுதி-4 (401 பக்கங்கள்)
 26. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா-செய்யுள் மூலமும் உரையும், பொருட்பால், தொகுதி-1 (395 பக்கங்கள்)
 27. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா-செய்யுள் மூலமும் உரையும், பொருட்பால், தொகுதி-2 (403 பக்கங்கள்)
 28. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா-செய்யுள் மூலமும் உரையும், பொருட்பால், தொகுதி-3 (403 பக்கங்கள்)
 29. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா-செய்யுள் மூலமும் உரையும், பொருட்பால், தொகுதி-5 (400 பக்கங்கள்)
 30. பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீர சரித்திரம்-1 (371 பக்கங்கள்)
 31. பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீர சரித்திரம்-2 (388 பக்கங்கள்)
 32. புலவர் உலகம்-கம்பன் கலை நிலை-உரைநடை-10 (387 பக்கங்கள்)
 33. புலவர் உலகம்-கம்பன் கலை நிலை-உரைநடை-11 (396 பக்கங்கள்)
 34. புலவர் உலகம்-கம்பன் கலை நிலை-உரைநடை-5 (386 பக்கங்கள்)
 35. புலவர் உலகம்-கம்பன் கலை நிலை-உரைநடை-8 (480 பக்கங்கள்)
 36. வீரபாண்டியம் (829 பக்கங்கள்)