ஆசிரியர்:கே. பி. நீலமணி/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. தந்தை பெரியார்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 2. பிள்ளையார் சிரித்தார்-சிறுகதைகள்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 3. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. அண்ணாமலை என்னும் அற்புத மனிதர் (78 பக்கங்கள்)
 2. ஒரு மாணவன் மகாத்மாவாகிறான் (96 பக்கங்கள்)
 3. காப்டன் குமார் (133 பக்கங்கள்)
 4. ஜேம்ஸ் பாண்ட் சங்கர் (146 பக்கங்கள்)
 5. தந்தை பெரியார் (179 பக்கங்கள்)
 6. தென்னைமரத் தீவினிலே (147 பக்கங்கள்)
 7. பஞ்ச பூதங்களின் அறிவியல் கதைகள் (125 பக்கங்கள்)
 8. பிள்ளையார் சிரித்தார்-சிறுகதைகள் (60 பக்கங்கள்)
 9. புல்லின் இதழ்கள் (430 பக்கங்கள்)
 10. மகாத்மாகாந்தி முதல் ராஜீவ்காந்தி வரை (135 பக்கங்கள்)
 11. மயக்கம் தெளிந்தது (119 பக்கங்கள்)
 12. மலருக்கு மது ஊட்டிய வண்டு (75 பக்கங்கள்)