ஆசிரியர்:கே. பி. நீலமணி/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
2010 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 7ஆம் நாளில், இவரது படைப்புகளை, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ஆணை

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. தந்தை பெரியார், நீலமணி
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 2. தென்னைமரத் தீவினிலே
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 3. பிள்ளையார் சிரித்தார்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 4. பஞ்ச பூதங்களின் அறிவியல் கதைகள்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 5. இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


 1. தந்தை பெரியார், நீலமணி (179 பக்கங்கள், )
 2. பஞ்ச பூதங்களின் அறிவியல் கதைகள் (125 பக்கங்கள், )
 3. பிள்ளையார் சிரித்தார் (60 பக்கங்கள், )
 4. தென்னைமரத் தீவினிலே (147 பக்கங்கள், )
 5. அண்ணாமலை என்னும் அற்புத மனிதர் (78 பக்கங்கள், சில பக்கங்களில்லை)
 6. மகாத்மாகாந்தி முதல் ராஜீவ்காந்தி வரை (135 பக்கங்கள், பல பக்கங்களில் மின்வருடல் சரியில்லை)
 7. ஒரு மாணவன் மகாத்மாவாகிறான் (96 பக்கங்கள், )
 8. காப்டன் குமார் (133 பக்கங்கள், )
 9. ஜேம்ஸ் பாண்ட் சங்கர் (146 பக்கங்கள், )
 10. புல்லின் இதழ்கள் (430 பக்கங்கள், )
 11. மயக்கம் தெளிந்தது (119 பக்கங்கள், )
 12. மலருக்கு மது ஊட்டிய வண்டு (75 பக்கங்கள், )