ஆசிரியர்:டாக்டர் கு. சீநிவாசன்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


  1. இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


  1. சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள் (823 பக்கங்கள், )
  2. சுத்தசன்மார்க்க விளக்கம் (270 பக்கங்கள், )
  3. தாவரம்-வாழ்வும் வரலாறும்-1 (344 பக்கங்கள், )