ஆசிரியர்:பாலூர் கண்ணப்பமுதலியார்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


  1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


  1. அமல நாதன் (97 பக்கங்கள்)
  2. இலக்கியத் தூதர்கள்- பாலூர் கண்ணப்பமுதலியார் (99 பக்கங்கள்)
  3. கட்டுரைக் கதம்பம் (133 பக்கங்கள்)
  4. கட்டுரைக் கொத்து (153 பக்கங்கள்)
  5. கந்த சஷ்டி சொற்பொழிவுகள் (109 பக்கங்கள்)
  6. கவிபாடிய காவலர் (93 பக்கங்கள்)
  7. கிரேக்க நாட்டுப் பழமைப் பண்புகள் (110 பக்கங்கள்)
  8. குமுத வாசகம்-இரண்டாம் படிவம்-சிறப்புப் பகுதி (71 பக்கங்கள்)
  9. குமுத வாசகம்-இரண்டாம் படிவம்-பொதுப் பகுதி (125 பக்கங்கள்)
  10. குமுத வாசகம்-முதல் படிவம்-சிறப்புப் பகுதி (61 பக்கங்கள்)
  11. குமுத வாசகம்-முதல் படிவம்-பொதுப் பகுதி (93 பக்கங்கள்)
  12. குமுத வாசகம்-மூன்றாம் படிவம்-பொதுப் பகுதி (122 பக்கங்கள்)
  13. சங்க கால வள்ளல்கள் (95 பக்கங்கள்)
  14. சேக்கிழார் பிள்ளைத் தமிழ் (906 பக்கங்கள்)
  15. தமிழ் இலக்கிய அகராதி (652 பக்கங்கள்)
  16. தமிழ் மந்திரம் (391 பக்கங்கள்)
  17. தமிழ்ப் புலவர் அறுவர் (121 பக்கங்கள்)
  18. திருக்குறள் வசனம் (94 பக்கங்கள்)
  19. திருவருட்பா விரிவுரை (153 பக்கங்கள்)
  20. திருவருட்பா-11 (218 பக்கங்கள்)
  21. திருவருட்பா-12 (271 பக்கங்கள்)
  22. தூத சென்ற தூயர் (98 பக்கங்கள்)
  23. தொண்டை நாட்டு பாடல் பெற்ற சிவதலங்கள் (331 பக்கங்கள்)
  24. தொழிலும் புலமையும் (115 பக்கங்கள்)
  25. நீதி போதனைப் பாட புத்தகம் (100 பக்கங்கள்)
  26. பாண்டிய நாட்டுக் கோவில்கள் (100 பக்கங்கள்)
  27. புதுமுறைப் பூந்தமிழ் இலக்கணம் (94 பக்கங்கள்)
  28. புதுமை கண்ட பேரரறிஞர் (147 பக்கங்கள்)
  29. பொய்யடிமை இல்லாத புலவர்-யார் (102 பக்கங்கள்)
  30. மாணவர் தமிழ் இலக்கண விளக்கம் (165 பக்கங்கள்)
  31. மாண்புடைய மங்கையர் (126 பக்கங்கள்)
  32. வள்ளுவர் கண்ட அரசியல் (138 பக்கங்கள்)
  33. வையம் போற்றும் வனிதையர் (173 பக்கங்கள்)