ஆசிரியர்:பாலூர் கண்ணப்பமுதலியார்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
2009 ஆம் ஆண்டு ஜீன் மாதம் 2 ஆம் நாளில், இவரது படைப்புகளை, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ஆணை

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


 1. இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


 1. அமல நாதன் (97 பக்கங்கள், )
 2. இலக்கியத் தூதர்கள்- பாலூர் கண்ணப்பமுதலியார் (99 பக்கங்கள், )
 3. கட்டுரைக் கதம்பம் (133 பக்கங்கள், )
 4. கட்டுரைக் கொத்து (153 பக்கங்கள், )
 5. கந்த சஷ்டி சொற்பொழிவுகள் (109 பக்கங்கள், )
 6. கவிபாடிய காவலர் (93 பக்கங்கள், )
 7. கிரேக்க நாட்டுப் பழமைப் பண்புகள் (110 பக்கங்கள், )
 8. குமுத வாசகம்-இரண்டாம் படிவம்-சிறப்புப் பகுதி (71 பக்கங்கள், )
 9. குமுத வாசகம்-இரண்டாம் படிவம்-பொதுப் பகுதி (125 பக்கங்கள், )
 10. குமுத வாசகம்-முதல் படிவம்-சிறப்புப் பகுதி (61 பக்கங்கள், )
 11. குமுத வாசகம்-முதல் படிவம்-பொதுப் பகுதி (93 பக்கங்கள், )
 12. குமுத வாசகம்-மூன்றாம் படிவம்-பொதுப் பகுதி (122 பக்கங்கள், )
 13. சங்க கால வள்ளல்கள் (95 பக்கங்கள், )
 14. சேக்கிழார் பிள்ளைத் தமிழ் (906 பக்கங்கள், )
 15. தமிழ் இலக்கிய அகராதி (652 பக்கங்கள், )
 16. தமிழ் மந்திரம் (391 பக்கங்கள், )
 17. தமிழ்ப் புலவர் அறுவர் (121 பக்கங்கள், )
 18. திருக்குறள் வசனம் (94 பக்கங்கள், )
 19. திருவருட்பா விரிவுரை (153 பக்கங்கள், )
 20. திருவருட்பா-11 (218 பக்கங்கள், )
 21. திருவருட்பா-12 (271 பக்கங்கள், )
 22. தூத சென்ற தூயர் (98 பக்கங்கள், )
 23. தொண்டை நாட்டு பாடல் பெற்ற சிவதலங்கள் (331 பக்கங்கள், )
 24. தொழிலும் புலமையும் (115 பக்கங்கள், )
 25. நீதி போதனைப் பாட புத்தகம் (100 பக்கங்கள், )
 26. பாண்டிய நாட்டுக் கோவில்கள் (100 பக்கங்கள், )
 27. புதுமுறைப் பூந்தமிழ் இலக்கணம் (94 பக்கங்கள், )
 28. புதுமை கண்ட பேரரறிஞர் (147 பக்கங்கள், )
 29. பொய்யடிமை இல்லாத புலவர்-யார் (102 பக்கங்கள், )
 30. மாணவர் தமிழ் இலக்கண விளக்கம் (165 பக்கங்கள், )
 31. மாண்புடைய மங்கையர் (126 பக்கங்கள், )
 32. வள்ளுவர் கண்ட அரசியல் (138 பக்கங்கள், )
 33. வையம் போற்றும் வனிதையர் (173 பக்கங்கள், )