ஆசிரியர்:பேரா. அ. திருமலைமுத்துசாமி/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


 1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


 1. A Bibliography on Thirukkural (56 பக்கங்கள்)
 2. ABC of Library Science (177 பக்கங்கள்)
 3. Essays on Library Science (200 பக்கங்கள்)
 4. Saiva Nanneri (187 பக்கங்கள்)
 5. அமெரிக்க நூலகங்கள் (80 பக்கங்கள்)
 6. அறிவியற் சோலை (103 பக்கங்கள்)
 7. ஆஞ்சநேய புராணம் (12 பக்கங்கள்)
 8. இலக்கிய மலர்கள் (141 பக்கங்கள்)
 9. இலக்கியத்தில் விலங்குகளும், பறவைகளும் (79 பக்கங்கள்)
 10. உயர்நிலைப் பள்ளி நூலகம் (99 பக்கங்கள்)
 11. கிராம நூலகக் கையேடு (39 பக்கங்கள்)
 12. தமிழ்நாடும் மொழியும் (261 பக்கங்கள்)
 13. நூலக அமைப்பியல் (89 பக்கங்கள்)
 14. நூலக ஆட்சி (92 பக்கங்கள்)
 15. நூலக நாட்டில் நூற்றிருபது நாட்கள் (274 பக்கங்கள்)
 16. நூலகவியல் சிந்தனைகள் (247 பக்கங்கள்)
 17. நூல் நிலையம் (107 பக்கங்கள்)
 18. மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் (97 பக்கங்கள்)
 19. மறுமலர்ச்சிக் கவிஞர்கள் (87 பக்கங்கள்)
 20. மலைவாழ் மக்கள்-நீலமலை (97 பக்கங்கள்)
 21. மாணவர் தமிழ் இலக்கணம்-வகுப்பு 10 (123 பக்கங்கள்)
 22. மாணவர் தமிழ் இலக்கணம்-வகுப்பு 5 (47 பக்கங்கள்)
 23. மாணவர் தமிழ் இலக்கணம்-வகுப்பு 6 (47 பக்கங்கள்)
 24. மாணவர் தமிழ் இலக்கணம்-வகுப்பு 9 (156 பக்கங்கள்)
 25. முதலுதவி (86 பக்கங்கள்)
 26. முதல் பொது நூலக இயக்கம் (65 பக்கங்கள்)
 27. யாப்பருங்கலக் காரிகை-வினா விடை (111 பக்கங்கள்)
 28. விஞ்ஞானத்தின் கதை (82 பக்கங்கள்)