உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

ஆசிரியர்:மார்க்க ஒளரேலியன்

விக்கிமூலம் இலிருந்து
மார்க்க ஒளரேலியன்
(121–180)
மார்க்க ஒளரேலியன் என்பவர் கி.பி 161 முதல் 180 வரை உரோமைப் பேரரசராகவும் உறுதிப்பாட்டுவாத மெய்யிலராகவும் இருந்தார். இவர் ஐந்து நல்ல பேரரசர்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட ஆட்சியாளர்களில் கடைசி மன்னராவார்.
மார்க்க ஒளரேலியன்

படைப்புகள்

[தொகு]