எனது நண்பர்கள்/பிற நூல்கள்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search


தமிழ் மருந்துகள்
கி. ஆ. பெ. விசுவநாதம்

“ஆங்கில ஆட்சி வந்ததும் சித்த ஆயுர்வேத யூனாணி முதலிய நம் நாட்டுப் பரம்பரை வைத்தியங்கள் அழிந்தொழிந்தன. நம் நாட்டுப் பாட்டியின் வைத்தியமும் பார்த்துப் பார்த்து ஓடிவிட்டது. எடுத்ததற்கெல்லாம் ஊசி போட டாக்டரைத் தேடும் நிலைமையும் வந்தெய்தியது. அதனால், உடம்பு மட்டுமின்றி உயிரும் பாழாகியது. எல்லாம் பாழாகிய பின்னரே, தமிழ் மக்கள் தங்கள் பழைய செல்வங்களைத் தேட முற்பட்டுள்ளார்கள். நாடு விடுதலைபெற்றதும் இம்முயற்சி மிகவும் ஊக்கத்துடன் நடக்கிறது. இதற்கு உதவி அளிக்கும் வகையிலும், பழைய கைம்முறை வைத்தியங்கள் அழியாது, பாதுகாக்கப்படவேண்டும் என்னும் அவா மிகுதியினாலும் அறிஞர் விசுவநாதம் அவர்கள் தம் வீட்டுக் கைம்முறைகளில் பலவற்றை இந்நூலுள் தந்துள்ளார். இத்தகைய நூல்கள் இன்னும் வெளிவர வேண்டும். மூல நோய்க்கு ஒன்பது சிகிச்சைகள் கூறப்பட்டுள்ளன. இந்நூலில் ஒருவர் கையில் இருப்பதே ஒரு வைத்தியர் உடன் இருப்பதற்கு நிகர் என்று சொல்லலாம். அறிஞர் விசுவநாதம் அவர்கள் இன்னும் பல கைம்முறைகளை அரிதின் முயன்று பெற்று வெளியிடுவாரேல், தமிழ் மக்களுக்குப் பேருதவி செய்தவராவர்!’

‘தினகரன்’ மதிப்புரை
15–11–53
பாரி நிலையம்,
184, பிராட்வே, சென்னை–108.

ஐந்து செல்வங்கள்
கி. ஆ. பெ. விசுவநாதம்

The five different kinds of wealth, which the author discusses in this book are Mothor, Imagination, Old Age Health and Character. In the first essay he expatiaies the greatness of the mother who also expresses herself in the mother country and the mother tongue and drives home to the Reader on the necessity of paying his homage to everyone of them. In the second essay the learned author leads the student to imagine and find out for himself the several uses of the eye and the ear and by series of questions and answers arrives at the conclusion that everyone should see little, speak Hess, but hear more. In the next chapter entitled ‘Weakth of Old age’ the value of experience is mentioned and incidently, the virtue of truthfulness emphasised; it would have been better if the teaching intended to be brought forth by the chapter heading. is more boldly brought forth. The next chapter deals with the nesessity of Physical exercises and the last chapter is a story of two boys who after a long search for true Wealth come to the conclusion that only good character and good behaviour form true Wealth. The style of the book is simple and direct.

—The “HINDU”

19-4-'53


பாரி நிலையம்
184, பிராட்வே, சென்னை-108


முத்தமிழ்க் காவலர்
கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம் நூல்கள்


தமிழ்ச் செல்வம்

தமிழின் சிறப்பு

அறிவுக் கதைகள்

எனது நண்பர்கள்

வள்ளுவரும் குறளும்

வள்ளுவர் உள்ளம்

திருக்குறள் கட்டுரைகள்

திருக்குறளில் செயல்திறன்

திருக்குறள் புதைபொருள்

மும்மணிகள்

நான்மணிகள்

ஐந்து செல்வங்கள்

ஆறு செல்வங்கள்

அறிவுக்கு உணவு

தமிழ் மருந்துகள்

மணமக்களுக்கு

இளங்கோவும் சிலம்பும்

நல்வாழ்வுக்கு வழி

எண்ணக்குவியல்

வள்ளலாரும் அருட்பாவும்

எது வியாபாரம்? எவர் வியாபாரி?

மாணவர்களுக்கு

திருச்சி விசுவநாதம் வரலாறு (மா. சு. சம்பந்தம்)

முத்தமிழ்க் காவலர் பற்றி 100 அறிஞர்கள்


பாரி நிலையம்

184, பிராட்வே, சென்னை-600 108.


எழில் ஆர்ட் பிரிண்டர்ஸ் சென்னை–5.

ෂ 85 47 228