உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

கலைச் சொல்லகராதி வாணிகவியல்

விக்கிமூலம் இலிருந்து
GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS
FOR COMMERCE


கலைச் சொல்லகராதி
வாணிகவியல்


English-Tamil
ஆங்கிலம் - தமிழ்Prepared by
The College Tamil Committee
தயாரிப்பு :
கல்லூரித் தமிழ்க் குழு


©


சென்னை அரசாங்கம் :
1960


விலை 35 ந.பை.
உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது

இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community ( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.
கல்லூரித் தமிழ்க் கமிட்டி உறுப்பினர்கள்.
தலைவர்.

திரு. கோ.ர . தாமோதரன், முதல்வர், பூ. சா. கோ, பொறியியல் கல்லூரி, பீளமேடு, கோயமுத்தூர்-4.

உறுப்பினர்கள்.

திரு. பி. எம். திருநாராயணன், முதல்வர், அரசியலார் கலைக் கல்லூரி' கோயமுத்தூர்-1.

திரு. தெ. பொ. மீனாட்சிசுந்தரம், பேராசிரியர், தமிழ்க் கலைத் துறைத் தலைவர், அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம்.

திரு. சி. வேலாயுதம், தலைமைப் பேராசிரியர், பொருளாதாரத்துறை, மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை.

திரு. டாக்டர். மு. அறம், முதல்வர், கிராமிய உயர்நிலைக் கல்லூரி, பெரியநாயக்கன்பாளையம், கோயமுத்தூர்.

திரு.கி. ர. அப்புள்ளாச்சாரி, முதல்வர், வ. உ. சி. ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரி, தூத்துக்குடி.

திரு. டாக்டர் தேவசேனாதிபதி, ரீடா, தத்துவ நூல் இயல் துறை, சென்னை பல்கலைக் கழகம், சென்னை.

திரு. போ. ரா. கிருஷ்ணமூார்தி, முதல்வர், பூ. சா. கோ. கலைக் கல்லூரி, பீளமேடு, கோயமுத்தூர்-4.

செயலாளர்.


திரு. வெ. கண்ணையன், செயலாளர், சென்னை அரசினர் தமிழ் வளர்சசி ஆராய்ச்சி மன்றம், செயினட் ஜார்ஜ் கோட்டை, சென்னை. Abandon : கைவிடு.

Abandonment : கைவிடல்.

Abatement : தள்ளுபடி, குறைப்பு.

Abrogate : இரத்துச் செய்தல்.

Absorption : சேர்ப்பு, கலப்பு.

Acceptance  : ஏற்பு, ஒப்பு.

Acceptance by post : அஞ்சல் மூலம் ஏற்பு.

Acceptance, implied : குறிப்பான ஏற்பு.

Acceptance for honour : நாணயத்திற்காக ஏற்பு.

Acceptance, unqualified : நிபந்தனையற்ற ஏற்பு.

Acceptance, general : பொதுப்பட்ட ஏற்பு.

Acceptance, qualified ..நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஏற்பு.

Acceptance, Supraprotest : ஆட்சேபணைக்குப்பின் ஏற்பு.

Acceptance houses {ii) : ஏற்பு. அகங்கள்.

Acceptor  : ஏற்பவர்.

Accommodation bill  : பண வசதி உண்டியல்.

Accountancy : கணக்கியல்.

Account-keeping  : கணக்கு வைப்பு.

Account : கணக்கு.

Account, contra : எதிர்க்கணக்கு.

Account, Current : நடப்புக் கணக்கு.

Account sales : விற்பனைக் கணக்கு.

Account current  : நடைமுறைக்கணக்கு.

Accounting  : கணக்கு வைப்பு.

Accounting mechanized : எந்திரமுறைக் கணக்கு வைப்பு.

Accounts, real or property : சொத்துக் கணக்கு.

Accounts personal : தனி நபர் கணக்கு.

Accounts, nominal : பெயரளவுக்கணக்குகள்.

Accrued interest : கூடியவட்டி, ஏறிய வட்டி.

Acquittance  : கடன் தீர்ப்பு, பைசல்.

Action  : வழக்கு, நடவடிக்கை.

Actionable claim  : வழக்குக்குரிய உரிமை.

Actual total loss  : உண்மையான மொத்தநட்டம்.

Actuary  : ஆகச்சுவரி.

Act of bankeruptoy : முறிவு, திவாலாதல்.

Adjourn  : தள்ளிவை, ஒத்திப்போடு.

Adjudication  : தீர்ப்பளிப்பு.

Adjudication in bankruptoy  : முறிவுத் தீர்ப்பு. Adjustment :சரிக்கட்டுதல்.
Adjustment entries :சரிக்கட்டுப்பதிவுகள்.
Administration :நிருவாகம்.
Administration charges (expenses):நிருவாகச செலவுகள்.
Administration order:நிருவாக உத்திரவு,நிருவாக ஆணை.
Admission of partners :கூட்டாளி சோப்பு.
Advalorem duty :பெறுமான விகித வரி.
Advance :முன் பணம்.
Advance (banking) :கடன் தா, கடன்.
Adventure, joint :கூட்டு முயற்சி.
Advertisement :விளம்பரம்.
Advertisement copy :விளம்பர நகல்,விளம்பரப்படி.
Advertising media :விளம்பரச் சாதனங்கள.
Advice :தெரிவிப்பு,அறிவிப்பு.
Affairs :விவகாரங்கள்.
Affairs statement of :நிலை விவரக்குறிப்பு.
Affidavit :உறுதி மொழிப்பத்திரம்,
பிரமாணப்பத்திரம் (அபிடவிட்டு).
Affreightment,contract of :கப்பல் வாடகை ஒப்பந்தம்.
After date :குறித்த தேதிக்குப் பின்.
After sight :பார்த்த தேதியிலிருந்து.
Agency :ஏஜென்சி,பதிலாண்மை,பதிலி.
Agency by estoppol  :(தன் நடவடிக்கை காரணமாக
மறுக்கக்கூடாத ஏஜெனசி.)
Agency by implication :அனுமான ஏஜென்சி.
Agency by ratification :அங்கீகார ஏஜென்சி.
Agenda :நிகழ்ச்சி நிரல்.
Agent :பதிலாள், ஏஜெண்டு.
Agent, commission :கழிவு பெறு பதிலாள்,தரகன்.
Agent, mercantile :வாணிகப் பதிலாள்.
Agent, general :பொதுப் பதிலாள்.
Agent, special :சிறப்புப்பதிலாள்.
Agent, universal :சாவு உரிமைப் பதிலாள்.
Agreement :உடன்பாடு.
Agreemerit, valid :செல்லும் உடன்பாடு.
Agreement, voids :செல்லா உடன்பாடு.
Agreement, voidable :செல்லாததாகக்கூடிய உடன்பாடு.
Agreement, restraint of trade:வாணிகக்கட்டு உடன்பாடு,
வாணிகத்தடைஉடன்பாடு.
Airogramme :விமான அஞ்சல் தாள்.
Air Mail :விமான அஞ்சல்,வானஞ்சல்.
Air transport :விமானப் போக்குவரவு.
Alien :அந்நிய நாட்டான்.
Allongo  :(உண்டியல்) ஒட்டு.
Allotment, share :பங்கு ஒதுக்கல்.
Allottee  :(பங்கு)ஒதுக்கப்பெற்றவர்.
Allowance :தள்ளுபடி.
Alphabetical filing :அகரவரிசைக் கோவை.
Alteration :திருத்தம்.
Altoration, material :முக்கியத் திருத்தம்.
Amalgamation :தொழில் ஐக்கியம்.
Ambiguous instrument :ரெட்டுப் பத்திரம்.
Amendment of Act :சட்டத் திருத்தம்.
Amortization :கடன் தீர நிதி சேர்த்தல்.
Amount :தொகை.
Analogous :ஒத்த.
Analytical petty cash book:பாகுபாட்டுச சில்லறைச் செலவுப்
பணக்குறிப்பு.
Annual general meeting:ஆண்டுப் பொதுக்கூட்டம.
Annual report :ஆண்டறிககை.
Annual return :ஆண்டு விவரததாககல்.
Annuity :ஆணடுத்தொகை,ஆண்டுப்படி,அனனூயிடி.
Ante-dated :முன் தேதியிட்ட.
Anticipatory breach :முன்னோக்கிய முறிவு.
Application, share  : பங்கு விண்ணப்பம்.
Application deposit :விண்ணப்ப வைப்பு.
Application fee :விண்ணப்பக் கட்டணம்.
Apportionment :பங்கீடு.
Appraisement :மதிப்பீடு.
Appreciation :மதிப்பேற்றம், மதிப்பிடுதல்.
Appropriation :ஒதுக்கி வைத்தல்,கைப்பற்றல்.
Appropriation of payments:செலுத்திய பணத்தை ஈடுபடுத்தல் .
Arbitrage :ஆர்பிடரேஜ்,ஆாபிட்ரேசு.
Arbitration :நடுவர் தீர்ப்புக்கு விடல்,மத்தியஸ்தம்.
Arbitration award :நடுவர் தீர்ப்பு அளிப்பு.
Arbitrator  : நடுவர்,மத்தியஸ்தர்.
Arrears of dividend :பங்கு ஈவுப் பாக்கி.
Articles of association:சங்க நடைமுறை விதிகள்.
Ascertained goods :அறுதியிட்ட சரக்குகள் .
Assembling :சேர்த்தல்.
Assessment :மதிப்பீடு,வரி விதிப்பு.
Asset :சொத்து.
Assets, Circulating :கைமாறும் சொத்துக்கள்.
Assets, contingent :எதிர்பார்க்கும் சொத்துக்கள்.
Assets, intangible :புலனாகாச சொத்துக்கள்.
Assets, flotitious :கற்பனைச் சொத்துக்கள்,
பெயரளவுச் சொத்துக்கள்.
Assets, fixed :நிலையான சொத்துக்கள்.
Assets, floating :உருமாறும் சொத்துக்கள்.
Assets, liquid :ரொக்கமாகக் கூடிய சொத்துக்கள்.
Assets, wasting :தேயும் சொத்துக்கள.
Assignee :உரிமை மாற்றப் பெறுபவர் .
Assignment :உரிமை மாற்றம்.
Assignor :உரிமை மாற்றுபவர்,உரிமை அளிப்பவர்.
Assurance,life :ஆயுள இன்சூரன்சு.
At sight :பார்த்தவுடன்.
Attachment :சபதி, பற்றுகை.
Attorney :அட்டர்னி (சட்டப் பதிலாள்).
Auction :ஏலம்.
Auction; dutch :டச்சு ஏலம் (உடமையாள் ஏலம்).
Audit :தணிக்கை.
Audit continuous :தொடர்ச்சியான தணிக்கை.
Audit, final :இறுதித் தணிக்கை.
Audit, internal :உள் தணிக்கை.
Audit programme :தணிக்கைத் திட்டம்.
Audit statutory :சட்டப்படியான தணிக்கை.
Auditor :தணிக்கையாளர்.
Authority :அதிகாரத்தார்,அதிகாரம்.
Authorized capital :அனுமதித்த முதல்.
Auxilaries to trade :வியாபாரத்துணைச் சாதனங்கள்.
Auxiliary capital :துணை முதல்.
Average clause :சராசரிச் சாத்து.
Average due date :சராசரித் தவணைத் தேதி.
Average, general :பொதுச் சராசரி.
Average loss :சராசரி நட்டம்.
Average, particular :தனி நட்டச் சராசரி.
B
Backing a bill :உண்டியலை ஆதரித்தல்.
Backwardation :இறக்கு தரகர் வட்டி(பாக்வர்டேஷன்).
Bad and doubtful debts provision:வராத,
சந்தேகமான கடன்களுக்காக ஒதுக்கு.
Bad debts :வராக் கடன்.
Bad debts provision  : வராக் கடன் ஒதுக்கு.
Bailee :பெய்லி (ஒப்பாளி).
Bailment : ஒப்படைப்பு

Bailment, termination of : ஒப்படைப்பு முடிவு

Bailor : ஒப்படைப்போன்

Balance of payments : (அயல்நாட்டுச்) செலுத்துநிலை

Balance of trade : (அயல் நாட்டு) வாணிபக் கொடுப்பு நிலை

Balance of trade, favourable : சாதக வாணிபக் கொடுப்பு நிலை

Balance of trade, unfavourable : பாதக வாணிபக் கொடுப்பு நிலை

Balance : நிலுவைப் பாக்கி, இருப்பு

Balance, cash : ரொக்க இருப்பு

Balance, opening cash :தொடக்க ரொக்க இருப்பு

Balance, closing cash : இறுதி ரொக்க இருப்பு

Balancing of accounts : கணக்கை இருப்புக்கட்டல்

Balance sheet : இருப்பு நிலைக் குறிப்பு

Bank : பாங்கு, வங்கி

Bank account : பாங்குக் கணக்கு

Bank charges : பாங்குக் கட்டணங்கள்

Bank, clearing : தீவகப் பாங்கு

Bank Discount : பாங்குக் கழிவு, பாங்கு வாசி

Bank draft : பாங்கு ட்ராஃப்டு

Bank, functions of : பாங்கின் அலுவல்கள்

Bank minimum balance : பாங்கின் குறைந்தபட்ச இருப்பு

Bank of issue : நோட்டுரிமைப் பாங்கு

Bank rate : மைய பாங்கு வட்டி வீதம்

Bank Pass Book : பாங்கு பாஸ் புக்தகம்

Bank Reconciliation statement : பாங்குக் கணக்குச் சரிக்கட்டும் பட்டியல்

Bank Reserve : பாங்குக் காப்பிருப்பு

Banker : பாங்கர், பாங்காளி

Bankers' clearing house : பாங்குகளின் தீர்வகம்

Banker's liability : பாங்கர் பொறுப்பு

Banker's lien : பாங்கரின் பற்றுரிமை

Banking : பாங்குத் தொழில்

Banking, branch : கிளை பாங்கு முறை

Banking, Unit : ஒற்றைப் பாங்கு முறை, தனிப் பாங்கு முறை

Banking Companies Act : பாங்குக் கம்பெனிச் சட்டம்

Bankruptcy : திவால், முறிவு

Bankruptcy, Adjudication : முறிவுத் தீர்ப்பளிப்பு

Bankruptcy Proceedings : முறிவு நடவடிக்கைகள்

Barter : பண்டமாற்று

Barratry : (கப்பல் தலைவனின்) வஞ்சகம், வீண் வழக்குத் தூண்டல் Bear' : 'கரடி' (இறக்கு தரகன்)

Bearer : வைத்திருப்பவன், கொணர்பவன்

Bearer Securities : வைத்திருப்போர் செக்யூரிடிகள்

Beneficiary : பயன் பெறுவோன்

Bill : உண்டியல்

Bill Book : உண்டியல் கணக்குப் புத்தகம்

Bill-broker : உண்டியல் தரகர்

Bill of exchange : மாற்று உண்டியல், உண்டியல்

Bill, acceptance of : உண்டியல் எற்பு

Bill, discharge of : உண்டியல் தீர்வு

Bill, discount of : உண்டியல் கழிவுப்பாடு

Bill, dishonour of: உண்டியல் அவமதிப்பு, உண்டியல் செலுத்தத் தவறுதல்

Bill, documentary : ஆவணஞ் சேர்ந்த உண்டியல்

Bill, endorsement of : உண்டியலில் புறக்குறிப்பிடல்

Bill, essentials of : உண்டியலின் சிறப்பம்சங்கள்

Bill of exchange, Foreign : வெளிநாட்டு உண்டியல்

Bill, inland : உள்நாட்டு உண்டியல்

Bill, long : நெடுந்தவணை உண்டியல்

Bil, maturity of : உண்டியல் தவணை முதிர்வு

Bill, short : குறுந்தவணை உண்டியல்

Bill of entry : சுங்க அதிகாரிப் பட்டியல்

Bill of health : சுகாதார நிலைச் சானறு

Bill of Lading : கப்பல இரசீது

Bill of sale : விற்பனைச் சீட்டு

Bill market scheme : உண்டியல் மார்கட்டுத் திட்டம்

Bills payable : செலுத்தவேண்டிய உண்டியல்கள்

Bills Receivable : வரவுடைய உண்டியல்கள்

Bimetallism : இரட்டை உலோக நாணயமுறை

Black market : கள்ள வாணிகம், கள்ள மார்கெட்டு

Blank endorsement : வெறும் புறக்குறிப்பு

Blank transfer : பெயர் குறியா மாற்றம்

Block capital : நிலைமுதல், அசையாமுதல்

Board meeting : நிருவாக சபைக் கூட்டம்

Board of Directors : டைரக்டர்கள் சபை

Board of Trade : வாணிகத்துறைச் சபை

Bona fide : நல்லெண்ணத்துடன்

Bond : பத்திரம், முறி

Bond, bottomry : கப்பல் அடகுப் பத்திரம்

Bonded goods : சுங்கப் பொறுப்புச் சரக்கு, சுங்கப் பொருள்கள்

Bonded warehouse : சுங்கக கிடங்கு Bonus : போனசு, வெகுமதி

Bonus shares : போனசுப் பங்குகள்

Books (of Account) : (கணக்குப்) புத்தகங்கள்

Book debts : ஏட்டுக் கடன்கள்

Book-keeping : கணக்குப் பதிவியல்

Book of original entry : மூலப்பதிவு புத்தகம்

Books of Account : கணக்கு ஏடுகள்

Books, Statistics : புள்ளி விவர ஏடுகள்

Books, Statutory : சட்ட விதி ஏடுகள்

Borrowed capital : கடன் பெற்ற முதல்

Bottomry Bond : கப்பல் அடகுப் பத்திரம்

Bought book : கொள்முதல் ஏடு

Bought Ledger : கொள்முதல் பெயரேடு

Bounty : ஊக்கப்பணம், ஊக்கக் கழிவு

Bought note : கொள்முதல் குறிப்பு

Branch : கிளை

Branch account : கிளைக் கணக்குகள்

Brand : குறி, அடையாளம்

Brand name : குறியீட்டுப் பெயர்

Breach : முறிவு

Breach of contract : ஒப்பந்த முறிவு

Breach of contract, anticipatory : முன்னோக்கிய ஒப்பந்த முறிவு

Broker : தரகர்

Brokerage : தரகு

Brought down : கீழிறக்கப்பட்ட

Brought forward : முன்பக்கப்படி

Budgetary control : (தொழில்) வரவு செலவுத் திட்டக் கட்டுப்பாடு

Building societies : கட்டிடச் சங்கங்கள்

Bull : காளை, ஏற்று தரகன்

Bullion : உலோகக் கட்டி

Business : வியாபாரம், தொழில்

Business forecasting : தொழில் நிலை முன்னோக்கம்

Business organization : தொழில் அமைப்பு

Business organisation, forms of : தொழிலமைப்பு வகைகள்

Business Purchase Account : வாணிகக் கொள்முதல் கணக்கு

Buyer : வாங்குபவர்

Buyer, remedies of : வாங்குபவரின் பரிகாரங்கள்

Buyer, rights of : வாங்குபவரின் உரிமைகள்

Buying Department : கொள்முதல் பகுதி Cable :கடற் தந்தி.
Cable transfer :கடற் தந்தி வழி மாற்று.
Cablegram :கடற் தந்திச் செய்தி.
Calculating machine :கணிக்கும் பொறி.
Call (call option) :அழைப்புரிமை.
Call loan :அழைப்புக் கடன் (நாள் நிலுவைக்கடன்).
Call letter :அழைப்புச் சீட்டு.
Call-in-advance :அழையா முன் பணம்.
Calls-in-arrears :கைமுதல் அழைப்புப் பாக்கி.

CIF (Cost, insurance and freight):

விலை,இன்சூரன்ஸ்,கூலி(வி.இ.கூ).
Capacity to contract :ஒப்பந்த ஆற்றல்.
Capital :முதல், மூலதனம்.
Capital goods :முதற் கருவிப் பொருள்கள்.
Capital market :மூலதன மார்க்கெட்டு.
Capital, authorized :அனுமதித்த முதல்.
Capital, called-up :அழைப்பித்த முதல்.
Capital, {floating) circulating:சுழல் முதல் ; புரளும் முதல்.
Capital, high-geared :உயர் விகித முதல்.
Capital, fixed :நிலையுறு முதல்.
Capital, issued :வெளியிட்ட முதல்.
Capital, paid up :செலுத்திய முதல்.
Capital, Registered :பதிவான மூலதனம்.
Capital, Reserve :காப்பு மூலதனம்.
Capital, subscribed :ஒப்பிய மூலதனம்.
Capital, uncalled :அழைக்காத மூலதனம்.
Capital, watered :நீர்த்த மூலதனம்.
Capital, working :நடை முதல்.
Capitalization method :முதலாக்க முறை.
Capitalized profit :முதலாக்கிய இலாபம்.
Capitalized expenditure:முதலாக்கிய செலவு.
Capital for expansion :விரிவுக்கான மூலதனம்.
Capital redemption fund:முதல் மீட்பு சேம நிதி.
Card index :அட்டை அட்டவணை.
Cargo :கப்பற் சரக்கு.
Carriage of goods :சரக்குக் கொண்டு செல்லல்.
Carriage in wards :வரவுத் தூக்குக் கூலி.
Carriage outwards :அனுப்புத் தூக்குக் கூலி.
Carriers :வண்டிக்காரர்.
Carriers, common :பொது வண்டிக்காரர்.
Carried down :கீழெடுத்துச் செல்லும்,கீழிறக்கப்பட்ட.
Carriers, private :சொந்த வண்டிக்காரர்.
Carrying over (stock-exchange):ஒத்திவைப்பு.
Cartage :வண்டிச் சத்தம்.
Cartel :கார்ட்டல்.
Gaso-in-need :உற்றுழி உதவுவோன்.
Cash book :ரொக்கப் புத்தகம்,ரொக்க ஏடு.
Cash credit :ரொக்கக் கடன்.
Cash discount :ரொக்கத் தள்ளுபடி.
Cash on delivery :கொடுத்ததும் ரொக்கம்.
Cash on hand :ரொக்கக் கையிருப்பு.
Cash Reserve :காப்பு ரொக்கம்.
Cash sales :ரொக்க விற்பனை.
Catalogue :பட்டியல்.
Caveat emptor :வாங்குபவர் கவனிக்க.
Central bank :மைய பாங்கு.
Certificate of incorporation:கூட்டுப் பதிவுச் சான்று.
Certificate of origin:தோற்றுவாய்ச் சான்று.
Certificate of posting:அஞ்சல் சான்று.
Certificate; share :பங்குச் சான்று.
Chain store system :தொடர் பண்டசாலை முறை.
Chairman :தலைவன்.
Chamber of Commorce :வாணிபர் சங்கம்,வியாபாரச்சங்கம்.
Champerty :சாம்பர்ட்டி.
Charges and mortgages :ஈடுகாட்டும் அடைமானமும்.
Charter-party :கப்பல் வாடகை ஒப்பந்தம்.
Cheque :செக்கு,காசோலை .
Cheque, altoration in :செக்கில் மாறுதல்.
Cheque, bearer :உடையவன் செக்கு.
Cheque, crossed :கீறிய செக்கு.
Choque, dishonoured :மறுத்த செக்கு.
Cheque, forged :மோசடிச் செக்கு.
Cheque, lost :இழந்த செக்கு.
Cheque, incomplete :நிரப்பாத செக்கு.
Cheque, mutilated :சிதைந்த செக்கு.
Cheque, open :கீறாச் செக்கு.
Cheque, order :ஆணைச் செக்கு.
Cheque, post-dated :பின் தேதியிட்ட செக்கு.
Cheque, stale :நாளான செக்கு.
Chit fund :சீட்டுப் பணம்;சீட்டு நிதி.
Chose in action :வழக்குரிமைச் சொத்து.
Chose in possession :அனுபோக உரிமைச் சொத்து.
Circular letter (Notes) :சுற்றுப்பிரயாண பணச்சீட்டுகள்.
Circular letter of credit:சுற்றுப்பிரயாண கடன் சீட்டுகள்.
Circulating assets :உருமாறும் சொத்துக்கள்.
Circulating capital :உருமாறும் முதல்.
Classified advertisement :பாகுபடுத்திய விளம்பரம்.
Clause :சரத்து.
Clean bill :சுத்த உண்டியல்.
Clearing horse  :(செக்குத்) தீர்வகம்.
Closing entries :முடிவுப்பதிவுகள்.
Closing note :முடிவுக்குறிப்பு.
Code :பரிபாஷை, குழூக்குறி.
Coercion :கட்டாயப்படுத்தல்.
Collateral security :துணை ஈடு.
Collection :வசூல்.
Collecting agent :வசூலிக்கும் பதிலி.
Collecting banker :வசூலிக்கும் பாங்கா.
Columnar system :பத்தி முறை.
Columnar petty cash book:பத்தியிட்ட சில்லறைச் செலவு புத்தகம்.
Combinations :தொகுப்பு,சேர்ககை.
Combinations,horizontal :படுகிடைத் தொகுப்பு.
Combinations, vertical :செங்குத்துத் தொகுப்பு.
Commencement of business:வாணிகத் தொடக்கம்.
Commerce:வாணிகவியல், வாணிபம் வாணிகம், வர்த்தகம்.
Commercial course :வாணிகப்படிப்பு.
Commercial crisis :வாணிக நெருக்கடி.
Commercial geography :வாணிகப் பூகோளம்.
Commercial Law :வாணிகச் சட்டம்.
Commercial letter of credit:வாணிகக் கடன் சீட்டு.
Commission :கழிவு,கமிஷன்,தரகு.
Commission Agent :தரகன்.
Commission, delcredere :நாணயச் சான்றுக் கட்டணம்.
Commission, over riding :துணைக் கழிவு.
Commission, underwriting:பங்கு விற்பனை உறுதிக் கழிவு.
Commission agent :கழிவு ஏஜன்டு, தரகன்.
Committee inspection :முறிவுக்கால - மேற்பார்வைக் குழு.
Commodity market :பண்டச்சந்தை,அங்காடி.
Common carrier :பொது வண்டி.
Common Law :காமன் லா ,(ஆங்கில வழக்க நீதி).
Communications :தொடர்பு வசதிகள்.
Company :கம்பெனி.
Company formation :கம்பெனி அமைப்பு.
Company, holding :ஒல்டிங் கம்பெனி.
Company. private :சொந்தக் கம்பெனி.
Company, public :பொதுக் கம்பெனி.
Company,reconstruction of:கம்பெனிச் சீரமைப்பு.
Company, subsidiary :துணைக் கம்பெனி.
Company, limited :வரையறுத்த கம்பெனி.
Company, unlimited :வரையறாத கம்பெனி.
Company promoters :கம்பெனித் துவக்காளர்கள்.
Compensating Errors :ஈடுகட்டும் தவறுகள்.
Composition scheme :பகிரவு ஏற்பாடு.
Compulsory liquidation :கட்டாயக் கலைப்பு.
Conciliation Board :சமரச சபை, சமாதானக் குழு.
Conditional endorsement :நிபந்தனைப் புறக்குறிப்பு.
Condition :நிபந்தனை.
Conditions and warranties:கட்டாய நிபந்தனைகளும்,
துணை நிபந்தனைகளும்.
Conditions, implied :தொக்கி நிற்கும் நிபந்தனைகள்.
Confirmation :உறுதி செய்தல்,வலியுறுத்தல.
Consent :இசைவு.
Consideration :பிரதிப்பயன்.
Consignee :அனுப்ப பெறுபவர்.
Consignment :அனுப்பீடு.
Consignment inward :உள் அனுப்பீடு.
Consignment, outward :வெளி அனுப்பீடு.
Consignor :அனுப்புபவர்.
Consolidated account :தொகுத்தக் கணக்கு.
Consolidation :ஐக்கியம்,ஒருங்கிணைப்பு.
Consols:கான்சல் கடன் பத்திரங்கள்.
Constructive total loss:மொத்த நட்டம்.
Consular invoice:கான்சல் வழிப்பட்டியல்.

Consumer's Co-operative Societies:

துய்ப்போர் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள்.
Contago:(கண்டாகோ) எறுதரகர் வட்டி.
Contingent liability:ஐயப்பாடான பொறுப்பு.
Contra entries:எதிர்ப்பதிவுகள்.
Contract:ஒப்பந்தம்.
Contract, speciality:சிறப்பு ஒப்பந்தம்.
Contract of indemnity:நட்டாட்டு ஒப்பந்தம்.
Contributories:வழங்கக் கடமைப்பட்டோன்.
Control account:கட்டுப்பாட்டுக் கணக்கு.
Conversion:மாற்றம்.

G.T.T.C.-2 Co-operative bank  : கூட்டுறவுப் பாங்கு.

Co-operation  : கூட்டுறவு.

Co-operative Credit Societies : கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள்.

Co-operative Producers' Societies  : உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள்.

Co-operative store : கூட்டுறவுப் பண்டசாலை.

Co-partnership shares : தொழிலாளி இலாபப் பங்குமுறை.

Copyright : நூலுரிமை (காப்பிரைட்).

Cornering (stock-exchange)  : விற்பனைப் பண்டமுடக்கு.

Corporation : கார்ப்பரேஷன்.

Correspondence : கடிதப் போக்குவரவு.

Cost account  : அடக்கவிலைக் கணக்கு.

Cost account, process  : செய்முறை அடக்கவிலைக் கணக்கு.

Cost account, operating  : நடைமுறை அடக்கவிலைக் கணக்கு.

Cost account, output  : உற்பத்தி அடக்கவிலைக் கணக்கு.

Cost  : செலவு, அடக்கவிலை.

Cost, marginal : இறுதி நிலைச் செலவு.

Cost, fixed : மாறாச் செலவு.

Cost, variable : மாறுஞ் செலவு.

Cost, prime  : முதன்மைச் செலவு, மூலச்செலவு.

Counterfoil  : கவுண்டர்பாயில்.

Countermand of cheque  : செக்குத் தடையாணை.

Countersign : துணையொப்பம்.

Countervailing duty  : பாடுசெய்வரி, சமனாக்குவரி.

Coupon  : கூப்பன் (வெட்டுச் சீட்டு).

Cover note : ஆதாரச் சீட்டு.

Credit : நாணயம், கடன்.

Credit balance  : வரவு இருப்பு.

Credit control  : கடன் கட்டுப்பாடு.

Credit note  : வரவுக் குறிப்பு.

Creditor : கடனீவோன்.

Crossing : கீறல், கோடிடல்.

Crossing, general : பொதுக்கீறல்.

Crossing, not-negotiable  : செலாவணித தடைக் கீறல்.

Crossing, special : சிறப்புக் கீறல்.

Cross reference : குறுக்குக் குறிப்பு, எதிர்க் குறிப்பு.

Cum dividend : இலாப ஈவு உள்பட.

Cumulative preference shares : குவிவுச் சலுகைப் பங்குகள்.

Current account : சுங்கத் தீர்வை .

Customs Bill of Entry : சுங்கச்சாவடி.

Customs duty : வாணிக வழக்கு.

Customs House : சுங்க அதிகாரிப்பட்டியல். Customs of trade : நடப்புக் கணக்கு.

Customs Tariff :சுங்க வரி வீதப் பட்டியல்.

Cycle, business : வாணிகச்சுழல், வியாபாரச்சகடம்.

Cypher  : இரகசிய எழுத்து (மறை எழுத்து).

Dating forward : முன் தேதியிடல்.

Day book : தினசரி குறிப்பேடு.

Days of grace : கருணை நாட்கள்.

Day-to-day rate :அன்றாட வீதம்.

Dead freight : தெண்டச் சத்தம்.

Dead rent : தெண்டக் குத்தகை.

Debenture : கடன் பத்திரம், டிபெஞ்சர்.

Debenture, bearer  : உடையவன் கடன் பத்திரம்.

Debenture, convertible :மாற்றக்கூடிய கடன் பத்திரம்.

Debenture, irredeemable  : மீட்கமுடியாத கடன் பத்திரம்.

Debenture, mortgage  : அடமானக் கடன் பத்திரம்.

Debenture, naked  : வெற்றுக் கடன் பத்திரம்.

Debenture, perpetual : நிரந்தரக் கடன் பத்திரம்.

Debenture, redeemable : மீட்சிக் கடன் பத்திரம்.

Debenture, registered : பதிவு செய்த கடன் பத்திரம்.

Debenture interest book : கடன் பத்திர வட்டிக்கணக்குப் புத்தகம்.

Debenture trust deed : கடன் பத்திர நம்பிக்கை யாதாஸ்து.

Debit balance  : மிகுபற்று.

Debit note : பற்றுச் சீட்டு.

Debt  : கடன்.

Debt bad : வராக்கடன்.

Debt doubtful  : ஐயக்கடன்.

Debt good  : நல்ல கடன்.

Debtor : கடனாளி.

Deed of arrangement  : முறிந்தவர் பத்திரம்.

Deed of partnership  : கூட்டாளிகள் ஒப்பந்தப் பத்திரம்.

De facto holder : கண்கூடாக வைத்திருப்பவர்.

Deferred shares : பின்னுரிமைப் பங்குகள்.

Deferred payments system : பின்செலுத்தும் முறை.

Deficiency : பற்றாக்குறை.

Deflation : பணவாட்டம், பணச்சுருக்கம்.

Del credere agent :டெலகிரிடெர் ஏஜெண்டு, நாணயாசான்று ஏஜெண்டு.

Del credere commission : டெல்கிரிடர் ஏஜென்டு தரகு. Delivery : சேர்ப்பு, பட்டுவாடா

Delivery order : சேர்ப்பு உத்தரவு

Delivery warrant : சேர்ப்பு ஆணை

Demand: தேவை

Demand draft : தரிசன உண்டியல்

Demand, on : கேட்கும் பொழுது.

Demand schedule : தேவைப்பட்டியல்.

Demurrage : தாமதக்கட்டணம்.

Denomination : இனம்.

Departmental account : பகுதிக் கணக்கு.

Departmental store : பலபிரிவுப் பண்டசாலை.

Department of Commercial Intelligence and Statistics : வாணிகச் செய்தி, புள்ளி விவரத்துறை.

Department of Company Law : கம்பெனிச் சட்டத்துறை.

Deposit : வைப்பு.

Deposit, current : நடப்பு வைப்பு.

Deposit, fixed : தவணை வைப்பு.

Depreciation : தேய்மானம்.

Depreciation fund : தேய்மான நிதி.

Depression : மந்தம்.

Derelict : கைவிடப்பட்ட

Despatch : அனுப்பு.

Deviation: வழிமாற்றம்.

Deviation, lawful : சட்டப்படியான வழிமாற்றம்.

Deviation, unlawfull : சட்டவிரோத வழிமாற்றம்.

Dictaphone: டிகடாபோன, சொல்வது சொல்லி

Direct expenses : நேரடிச் செலவுகள்,

Director : இயக்குநர், டைரெக்டர்.

Discharge of bankrupt : முறிந்தவர் பொறுப்பு நீக்கம்.

Discharge of bill: உணடியல் தீர்வு.

Discharge of contract : ஒப்பந்த முடிவு.

Discharge by breach : ஒப்பந்தத் தகர்வால் முடிவு.

Discharge by fulfilment : ஒப்பந்தம் நிறைவேறிய முடிவு.

Discharge by impossibility : ஒப்பந்தம் இயலா முடிவு.

Discharge by lapse of time : ஒப்பந்தம் காலாவதியால் முடிவு.

Discharge by mutual consent : ஒப்பந்தம் இசைவுப்படி முடிவு.

Discharge by operation of law : ஒப்பந்தம் சட்டப்படி முடிவு.

Disclaimer: மறுப்பு.

Discount : தள்ளுபடி, கழிவு.

Discounting B/E : உண்டியலை மாற்றல்

Dishonour : உண்டியல் மறுப்பு.

Dishonoured cheque : மறுத்த செக்கு. Disinflation : பணவீக்கக் குறைப்பு.

Dispute, industrial : தொழில் தகராறு.

Dissolution : கலைப்பு.

Distraint : சபதி.

Distribution : பங்கீடு, பகிர்வு, வழங்கல்.

Distribution expenses : வழங்கற் செலவுகள்.

Dividend : இலாப ஈவு.

Dividend equalization fund : இலாப ஈவுச் சமன்பாட்டு நிதி.

Dividend, final : இறுதி இலாப ஈவு.

Dividend, interim : இடைக்கால இலாப ஈவு.

Dividend, unclaimed : கேளாதிருக்கும் இலாப ஈவு.

Dividend warrant : இலாப வாரண்டு; இலாப ஈவு வழங்கும் ஆணை.

Divisible profit : பகிர்வு இலாபம்.

Dockets : குறிப்புச் சீட்டுகள்.

Dock receipt : துறைமுக இரசீது.

Dock warrant : துறைமுக வாரண்டு.

Docks : கப்பல் துறைகள்.

Documentary bill : பத்திரங்கள் சேர்ந்த உண்டியல்.

Documents of title : உரிமைப் பத்திரங்கள்.

Documents on acceptance : ஏறபுழிப்பத்திர முறை.

Documents or payment : செலுத்துமிய பத்திர முறை.

Domiciled bill : இடங்குறி உண்டியல்.

Double Account : இரட்டைக் கணக்கு.

Double-entry system : இரட்டைப் பதிவுமுறை.

Double insurance : இரட்டை இன்சூரன்சு

Double taxation : இசடடை வரிவிதிப்பு.

Doubtful debt : ஐயக்கடன்.

Draft : உண்டியல, டிராப்டு.

Draw back : வரி வாபசு.

Drawee : எழுதப்பெற்றவர்.

Drawer : எழுதுபவர்.

Drawing Account : எடுப்புக் கணக்கு

Dues : வாததனைகள்.

Duo date : தவணை தேதி.

Duplicator : பிரதி செய் பொறி.

Dutch action : டச்சு ஏலமுறை, இறக்கி மொழியும் ஏலம்.

Dutiable goods : வரிச் சரக்குகள்; தீர்வைச் சரக்குகள்.

Duty : வரி; தீர்வை.

Duty, custom : சுங்க வரி.

Duty, export : ஏற்றுமதி வரி.

Duty, import : இறக்குமதி வரி.

E

E. & O.E. : ஈ. ஓ. ஈ., தவறு விடுப்பு நீங்கலாக (த.வி.நீ.).

Earnest : அச்சாரம், முன்பணம்.

Economics : பொருளாதாரம்.

Effects not cleared : உண்டியல்கள வசூலாகவில்லை.

Employment exchange : வேலைத் தகவல் நிலையம்.

Emapties : காலிகள்.

Endorser : புறங் குறிப்போன.

Endorse : புறங்குறி.

Endorsee : புறக் குறிப்பாளி.

Endorsement : புறக் குறிப்பு.

Endorsement, general : பொதுப் புறக் குறிப்பு.

Endorsement, blank : வெறும் புறக் குறிப்பு.

Endorsement, facultutive : கடமை தவிர் புறக் குறிப்பு.

Endorsement, qualified : நிபந்தனைப் புறக் குறிப்பு.

Endorsement, restrictive : வரையறைப் புறக் குறிப்பு.

Endorsernent, special : சிறப்புப் புறக் குறிப்பு.

Endowment policy : கால வரையறைப் பாலிசி.

Enquiry : விசாரணை.

Entrepot trade : மறு ஏற்றுமதி வாணிகம்.

Entrepreneur : தொழில் முயல்வோன், தொழில் துணிவோன்.

Entry : பதிவு.

Equilibrium : சம நிலை.

Equitable mortgage : நியாய ஒற்றி.

Equity shares : சாதாரணப் பங்குகள்.

Estate duty : சொதது வரி, எஸ்டேட் வரி.

Estimate : மதிப்பீடு.

Estoppel : மறுக்க முடியா

Error : பிழை.

Errors, compensating : ஈடுகட்டும் பிழைகள்.

Error of commission : சேர்க்கைப் பிழை.

Error of omission : விட்ட பிழை.

Error of principle : விதித தவறு.

Escrow : எஸக்ரோ.

Exchange : நாணய மாற்று.

Exchange bank : நாணய மாற்றுப் பாங்கு.

Exchange control : நாணய மாற்றுக் கட்டுப்பாடு.

Exchange equalization account : நாணய மாற்றுச் சமன் பாட்டுக் கணக்கு.

Exchange rate of : நாணய மாற்று வீதம்.

Exchange restrictions : நாணய மாற்றுத் தடைகள். Excise duty : உள்நாட்டுச் சுங்கத்தீர்வை, உற்பத்தித் தீர்வை.

Ex-dividend : இலாபாவினறி.

Executor : நிறைவேற்றுபவர்.

Executor account : நிறைவேற்றுபவர் கணக்கு.

Exemption : விதி விலக்கு.

Exhibition : கண்காட்சி.

Ex-officio : பதவியால்.

Expenses : செலவுகள்.

Expenses, capital : முதலீட்டுச் செலவுகள்.

Expenses, preliminary : தொடக்கச் செலவுகள்.

Expenses, prepaid : முன் செலுத்திய செலவுகள்.

Expenses, unpaid : செலுத்தாத செலவுகள்.

Export : ஏற்றுமதி.

Exporter : ஏற்றுமதியாளர்.

Express carrier : விரைவுக் கடத்துநர்.

Express delivery : விரைவுப் பட்டுவாடா.

Express letter : விரைவுக் கடிதம்.

Express train : விரைவு ரயில் வணடி.

Extraordinary : அசாதாரண.

Exparty judgment : எதிர்வாதமில்லாத தீர்ப்பு.

Ex-warehouse : கிடங்கு விலை.

F

Factor :சரக்குடைப் பதிலாளர்.

Factors of production : உற்பத்திக் காரணிகள்.

Factory system : தொழிற்சாலை முறை.

F.A.S. : [துறைவரைச செலவுட்பட] (எ.'ப்.எ. ஸ்.)

Favorable rate of exchange : சாதக நாணய மாற்று வீதம்.

Fed-oration : கூட்டமைப்பு.

Fictitious : கற்பனையான, பெயரளவான.

Fiduciary relationship : நம்பிக்கையுறவு.

Filing : கோர்ப்பு.

Filing, horizontal : படுகிடைக் கோர்ப்பு.

Filing, vertical : செங்குத்துக் கோாப்பு.

Finance : நிதியம்.

Finder of goods : சரக்கைக் கண்டெடுத்தவர்.

Fire insurance : தீ இன்சூரன்சு.

Firm : (கூட்டு) நிறுவனம்.

Firm offer : உறுதியான கூற்று.

Fixed assets : நிலையான சொத்துக்கள்.

Fixed capital : நிலையான முதற் பொருள்கள், நிலைமுதல். Fixed charges : மாறாச் செலவுகள்

Fixed instalment system :மாறாத தவணை பண முறை.

Floating assets : ரொக்கமாக்கக்கூடிய சொத்துக்கள். உருமாறும் சொத்துக்கள்.

Floating charge : பொதுவான ஒற்றி.

Floating debts : சிறுகாலக் கடன்.

F.o.b. : எஃப்.ஓ.பி. (கப்பல் ஏற்றும் வரை செலவு உள்பட).

Fluctuations : ஏற்ற இறக்கங்கள்.

Folio : பக்கம்.

Foreclosure. : ஈடு சுவாதீனம்.

Foreign bill of exchange : வெளிநாட்டு உண்டியல்.

Foreign trade : வெளிநாட்டு வியாபாரம்

Forfeiture : பறிமுதல்.

Forfeited shares : பறிமுதலான பங்குகள்.

Forged cheque : கள்ளக் கையெழுத்துச் செக்கு.

Forgery : கள்ளக் கையெழுத்து.

Formation of a company : கம்பெனி நிறுவுகை.

Formation expenses : அமைப்புச் செலவுகள்.

Forward dealing : முன்னோக்கிய பேரங்கள்.

Forwarding agent : பெற்றனுப்பும் பதிலாள்.

Founder's shares : நிறுவினோர் பங்குகள்.

Franco invoice : எல்லாச் செலவுமடங்கிய விற்பனைச் சீட்டு

Franking machine : அஞ்சல அச்சுப் பொறி.

Fraud : மோசடி

Fradulent preference : கள்ளச் சலுகை

Free alongside ship : துறைவரைச் செலவு உள்பட

Free on board (F.O.B.) : கப்பல் ஏற்றும் வரைச் செலவு

Free from particular average clause {F.A.C.) : தனிச் சராசரி நட்டச்சரத்து நீங்கலாக

Freehold property : வில்லங்கமில்லாச் சொத்து

Freight : சத்தம்

Frustration : இயலா முறிவு

Fund : நிதி

Fund, capital redemption : மூலதன மீட்பு நிதி

Fund, debenture redemption : டிபெஞ்சர் கடன் தீர் நிதி.

Fund, depreciation : தேய்மான நிதி.

Fund, development : வளர்ச்சி நிதி.

Fund, sinking : கடன் தீர் நிதி.

Future dealing : முன்னோக்கிய யூகபேரம்.

G

Gain : இலாபம், ஆதாயம்.

Garnishee order : நீதிமன்றத் தடை உத்திரவு (கார்னிசி உத்திரவு). General acceptance : பொது ஏற்பு.

General agent : பொதுப் பதிலாள், பொது எசண்டு, பொதுச் செயலி.

General average : பொது நட்டச் சராசரி.

General endorsement : பொதுப் புறக்குறிப்பு.

General body : உரியர் பொது மன்றம்.

General meeting : பொதுக் கூட்டம்

General crossing : பொதுக் கீறல்.

General ledger : பொதுப் பெயரேடு.

General partner : பொதுக் கூட்டாளி.

General reserve : பொதுக் காப்பிருப்பு

General lien : பொதுப் பாத்தியம்.

Gild : சங்கம்.

Gilt-edged security : சிறப்பீட்டுப் பத்திரம்.

Gold bullion standard : பொன் கட்டித் திட்டம்.

Gold exchange standard : பொன் பரிவாத்தனைத் திட்டம்.

Gold points : பொன் இயங்கு (பெயர்ச்சி) எல்லைகள்.

Goods : பொருள்கள், சரக்குகள்.

Goods, economic : மதிப்புள்ள பொருள்கள் (செல்வப் பொருள்கள்) விலைப்பொருள்கள்.

Goods, free : இலவசப் பொருள்கள்.

Goods, inward register : வரும் சரக்குப் பதிவேடு

Goods outward' register : வெளிச் செல் சரக்குப் பதிவேடு

Goods on approval : ஏற்பறிய அனுப்பிய சரக்குகள்.

Goods on sale or return : விற்பனை அல்லது திருப்பம்.

Goodwill : தொழில் நன்மதிப்பு

Government bonds : அரசாங்கக் கடன் பத்திரங்கள்.

Government securities : அரசாங்க பத்திரங்கள்.

Grading : தரப்படுத்தல்.

Gratuitous bailee : ஊதியம் பெறா நம்பிக்கை பொறுப்பாளி.

Gross loss : மொத்த நட்டம்.

Gross proceeds : மொத்த வசூல்.

Gross profit : மொத்த இலாபம்.

Gross value : மொத்த மதிப்பு.

Gross weight : மொத்த நிறை

Ground rent : மனை வாடகை.

Guarantee : உத்தரவாதம்.

Guarantee companies : உத்தரவாதக் கம்பெனிகள்

Guaranteed stock : உத்திரவாதமுடைய தொகு பங்கு.

Guarantor : உத்தரவாதி, சாமீன்தாரன்

G.T.T.J.-3 | Hedging : நட்டத் தடை பேரம்

High Court : உயர்நீதி மன்றம்.

Hidden reserve : மறைந்துள்ள காப்பிருப்பு

High geared capital : உயர்விகித முதல்.

Hire purchase system : தவணைக் கொள்முறை.

Holder : வைத்திருப்பவர்

Holder in due course : முறைப்படி பெற்றவர்.

Holding company : ஓல்டிங் கம்பெனி.

Home trade : உள்நாட்டு வியாபாரம்

Horizontal combination : (ஒரே நிலைத் தொழில்) படுகிடைத் தொகுப்பு.

Hundi : (இந்திய நாட்டு) உண்டியல்

Hypothecation : அடைமானம்.

I

Imperial preference : பேரரசுச் சலுகை.

Impersonal account : இனக் கணக்கு.

Impersonal ledger : இனப் பெயரேடு.

Implied conditions : தொக்கிய நிபந்தனைகள், உட்கிடையான நிபந்தனைகள்.

Impossibility : இயலாமை.

Import : இறக்குமதி.

Import duty : இறக்குமதி வரி.

Imprest system : இம்ப்ரெஸ்ட் முறை.

Inchoate instrument : நிறைக்கப் பெறாத பத்திரம், பூர்த்தி செய்யாத பத்திரம்.

Income : வருமானம்.

Income, assessable : வரிக்குரிய வருமானம்

Income and expenditure account : வரவு செலவு கணக்கு

Income-tax : வருமான வரி.

Income-tax assessment : வருமான வரி விதிப்பு.

Incomplete cheque : நிறைக்கப் பெறாத செக்கு, பூர்த்தியாகாத செக்கு.

Incorporation : கம்பனி அமைத்தல், பதிவு செய்தல்.

Incorporation, certificate of : கம்பனி அமைப்புச் சான்று.

Indemnity : நட்ட ஈடு.

Indent : தேவைப் பட்டி.

Index : முதற் குறிப்பகராதி.

Indigenous banks : சுதேச பாங்குகள்.

Indirect expenses : மறைமுகச் செலவுகள்

Indorsement : புறக்குறிப்பு.

Industrial bank : தொழில் பாங்கு. Industrial finance : தொழில் நிதியம்.

Industrial revolution : தொழில் புரட்சி.

Industries : தொழில்கள்

Industries, assembling : பூட்டும் தொழில்கள்.

Industries, extractive : பறிக்கும் கைத்தொழில்கள்.

Industries, infant : சிற்றிளந் தொழில்கள்.

Industries, manufacturing : தயாரிப்புத் தொழில்கள்.

Industries, plantation : தோட்டக்கால் தொழில்கள்.

Inland bill : உள்நாட்டு உண்டியல்

Inland money order : உள்நாட்டுப் பண அஞ்சல் (மணியார்டர்).

Inland waterways : உள்நாட்டு நீர்வழிகள்.

Inner reserve : அகக் காப்பிருப்பு.

Inscribed stock : பெயர் பதிவுத் தொகுதிப் பங்கு.

Insolvency : திவால், முறிவு.

Insolvent : திவாலானவன் ; வக்கற்றவன்.

Inspection : கண்காணிப்பு ; தணிக்கை.

Instalment system : தவணை முறை.

Instrument : பத்திரம் ; சாசனம்.

Insurable interest : இன்சூரன்சு செய்யத்தக்க உரிமை.

Insurance : இன்சூரன்சு : ஈட்டுறுதி.

Insured : இன்சூரன்சு செய்தவர்.

Insurer : இன்சூரன்சாளர்.

Integration : இணைப்பு.

Inter-communication : அகத்தொடர்பு.

Interest : வட்டி.

Interest, accrued : ஏறிய வட்டி.

Interest, warrant : வட்டி வாரண்டு.

Interim dividend : இடைக்கால இலாப ஈவு.

Intermediaries : இடையாட்கள்.

Interlocking directorate : பிணைந்த டைரக்டர் முறை.

Internal audit : அகத்தணிக்கை.

Inter national Bank : பன்னாட்டுப் பாங்கு.

International Monetary Fund : பன்னாட்டு நாணய நிதி.

International trade : பன்னாட்டு வாணிபம்.

Investment : முதலீடு.

Investigation : பரிசீலனை.

Invisible export : புலனாகா ஏற்றுமதி.

Invisible import : புலனாகா இறக்குமதி.

Invoice : இடாப்பு , வழிப்பட்டியல், அனுப்பிய சரக்குப் பட்டியல்.

Invoice, proforma : பெயரளவு வழிப்பட்டியல்

IOU : ஐ.ஒ.யு. புரோநோட்டு Irredeemable Debentures : மீட்க முடியாக் கடன் பத்திரங்கள்

Irrevocable credit : இரத்தியலாக் கடன்.

Issued capital : வெளியிட்ட மூலதனம்.

Issuing House பங்கு வெளியீட்டகம்.

Itinerant traders : சஞ்சார வணிகர்.

J

Jottison : தூக்கியெறிதல்.

Jobber : பங்கு வர்த்தகர்.

Job card : வேலை அட்டை.

Job costing : வேலை அடக்க விலைக் கணக்கு.

Joint adventure : கூட்டு முயற்சி

Joint and several liability : கூட்டாயும் தனித்தும் நிகழ் பொறுப்பு.

Joint pro-note : கூட்டுப் புரோநோட்டு.

Joint-stock company : கூட்டுப்பங்குக் கம்பெனி

Joint venture : கூட்டு முயற்சி.

Journal : முதல் குறிப்பேடு ; கையேடு

Journal, bought : கொள்முதல் குறிப்பேடு

Journal, sales : விற்பனைக் குறிப்பேடு.

Judgment debtor : தீர்ப்புக் கடனாளி.

Judgment creditor: தீர்ப்புக் கடனீந்தான்.

Journalising : முதல் குறிப்பேட்டுப் பதிவு.

K

Keelage - கப்பல்-துறை வாடகை.

Kite - பண உதவி உண்டியல்.

L

Labour : உழைப்பு

Labour, division of : வேலைப் பிரிப்பு, தொழின்முறைப் பகுப்பு

Labour, efficiency of : வேலைத் திறன்.

Labour, immobility of : தொழிலாளி இடம் பெயராமை

Labour, productive : பயன்தருமுழைப்பு. (பொருளாக்குமுழைப்பு).

Labour, improductive பயன்தரா உழைப்பு (பொருளாக்கா உழைப்பு).

Landing order : இறக்க உத்திரவு.

Large-scale : பேரளவு.

Lapse of time : காலக் கழிவு.

Law : சட்டம் ; விதி.

Law of comparative cost : தராதரச் செலவு விதி

Law of constant returns : மாறா விளைவு விதி.

Law of diminishing returns : குறைந்து செல் விளைவு விதி.

Law of increasing returns : வளர்ந்து செல் விளைவு விதி. Law merchant : வியாபார வழக்காற்றுச் சட்டம்

Lex Marcatoria : வியாபார வழக்காற்றுச் சட்டம்

Lay days : துறைமுகத்தில் ஏற்ற, இறக்க அனுமதித்த நாட்கள்

Lease : குத்தகை

Leasehold property : குத்கைச் சொத்து.

Ledger : பெயரேடு , பேரேடு

Ledger account : பெயரேட்டுக் கணக்கு.

Ledger balance : பெயரேட்டு இருப்பு

Ledger, bought : கொள்முதல் பெயரேடு.

Ledger, general : பொதுப் பெயரேடு.

Ledger, loose-leaf : விடுதாள் பெயரேடு.

Ledger, private : சொந்தப் பெயரேடு

Ledger, creditors : கடனீந்தோர் பெயரேடு.

Ledger, debtors : கடனாளிகளின் பெயரேடு.

Lodger, personal : ஆள் கணக்குப் பெயரேடு

Ledger, self-balancing : தானே சரிக்கட்டும் பெயரேடு

Legacy : மரபுரிமைச் சொத்து.

Legal tender : சட்டச் செலாவணி (சட்ட முறைப் பணம்).

Legal expenses : சட்டச் செலவுகள்.

Letter, circular : சுற்றுக் கடிதம்.

Letter of allotment : ஒதுக்குக் கடிதம்.

Letter of credit : பற்றுத் திருமுகம்.

Letter of hypothecation : அடைமானக கடிதம்.

Letter of Indemnity : நட்ட ஈட்டுக் கடிதம்.

Letter of Introduction : அறிமுகக் கடிதம்.

Letter of regret : வருத்தக் கடிதம்.

Liabilities : பொறுப்புக்கள், கடன்கள்.

Liabilities, contingent : எதிர்பார்க்கும் பொறுப்புக்கள்.

Liabilities on acceptances Indorsements etc. : ஏற்பு, புறக்குறிப்புப் பொறுப்புக்கள்.

Liabilities, outstanding : கொடுபடவேண்டிய பொறுப்புக்கள்.

Licence : அனுமதி.

Lien : பற்றுரிமை , பிடிப்பு , பாத்தியதை.

Life assurance : ஆயுள் இனசூரன்சு.

Lighterage : படகுக் கட்டணம்.

Limited company : வரையறுத்த கம்பெனி.

Limited partnership : வரையறுத்த கட்டு வியாபாரம்.

Liner : முறைவழிக் கப்பல்

liquid assets : ரொக்கமாகக்கூடிய சொத்துக்கள்

Liquidation : கலைப்பு.

Liquidator : கலைப்பாளர்.

G.P.E.O.--4 Liquidity : ரொக்க நிலை.

Loan : கடன்.

Loan, mortgage : ஒற்றிக்கடன்.

Loan, personal : ஆள் பொறுப்புக் கடன்.

Loan, secured : ஈடுடைக் கடன்.

Loan, unsecured : ஈடில்லாக் கடன்.

Loan value : கடன் மதிப்பு.

Localisation of industries : இடத் தொழிற் செறிவு, ஓரிடத்தொழில் செறிவு.

Lockout : கதவடைப்பு.

Loco price : செய்யுமிட லிலை.

Long bill : நெடுந்தவணை உண்டியல்.

Long term : நீண்ட கால.

Loose-leaf ledgers : விடுதாள் பெயரேடு.

Loose-tools : விடுகருவிகள்.

Loss : நட்டம்.

Loss, gross : மொத்த நட்டம்.

Loss, net : நிகர நட்டம்.

Lost bill : தொலைந்த உண்டியல்.

Low-geared capital : தாழ் விகிதக் கைமுதல்.

M

Mailing list : முகவரிப் பட்டியல்.

Mail order business : அஞ்சல்முறை வியாபாரம்.

Management : நிருவாகம்.

Manager : நிருவாகி.

Managing agent : நிருவாகப் பதிலாள்.

Managing Director : நிருவாக டைரக்டர்.

Manufacturing account : தயாரிப்புக் கணக்கு.

Marginal cost of production : இறுதி நிலை உற்பத்திச் செலவு.

Marginal relief : இறுதிநிலை நிவாரணம்.

Marginal utility: இறுதி நிலைப் பயன்பாடு.

Marine insurance : கடல் இன்சூரன்சு.

Marine risks : கடல் ஆபத்துக்கள்.

Marked checue : குறியிட்ட செக்கு.

Market : அங்காடி, சந்தை, மார்க்கெட்.

Market, imperfect : செம்மையற்ற மார்க்கெட்டு, களங்கமுடைய மார்க்கெட்டு.

Market, perfect : செம்மையான மார்க்கெட்டு, களங்கமற்ற மார்க்கெட்டு.

Market, regulated : ஒழுங்கு செய்த மார்க்கெட்டு.

Marketing : விற்பனை

Market overt : வெளிப்படையான சந்தை. Market research : மார்க்கெட்டு ஆராய்ச்சி

Mass production : பேருற்பத்தி.

Material alterations : முக்கிய மாறுதல்கள்.

Mate's receipt : (கடல்) துணைத் தலைவர் இரசீது.

Maturity : தவணை முடிவு, கெடு.

Means of communication : தொடர்புச் சாதனம்.

Means of payment : செலுத்தும் சாதனம்.

Medium of exchange : பரிவர்த்தனைச் சாதனம்.

Medium-term : இடைக்கால.

Meeting : கூட்டம்.

Memorandum of Association : அமைப்பு யாதாஸ்து, அமைப்புப் பத்திரம்.

Mercantile agents : வியாபாரி பதிலாள்

Mercantilism : மெர்க்கண்டலிசம்

Merchant  : வியாபாரி ; வணிகன்.

Merchant guild : வியாபாரிகள் சங்கம்.

Merchant, retail : சில்லரை வியாபாரி.

Merchant, wholosale : மொத்த வியாபாரி.

Merger : கலப்பு.

Mettalic currency : உலோக நாணயம்.

Middleman : தரகர்.

Minimum balance : குறைந்தபட்ச இருப்பு.

Minimum subscription : குறைந்தபட்ச பங்கு எடுப்பு.

Mint par of exchange : நாணயச்சாலை மாற்றிடு.

Minute book : கூட்ட நடவடிக்கை குறிப்பு.

Misappropriation : கையாடல்

Misfeasance : சட்டத்தை மீறிய செயல்.

Misrepresentation : பொய்க்கூற்று.

Mis-statement : பொய் அறிக்கை.

Mistake : பிழை, தவறு.

Money : பணம்.

Money at call : அழைப்புக்கடன் (கைமாற்றுக் கடன்).

Money at short notice : குறுந்தவணைக் கடன்.

Money, value of : பணத்தின் மதிப்பு.

Money market : பணச் சந்தை.

Money order : பண அஞ்சல் ஆணை.

Mono-metallism : தனி உலோக நாணய முறை.

Monopoly : விற்பனைர் சர்வாதீனம் ; விற்பனை முற்றுரிமை.

Moratorium : கடன் ஒத்திவைப்பு.

Mortgage : ஒற்றி.

G.T.T.).--5 Mortgage and charge : ஒற்றியும் வில்லங்கமும்.

Mortgage debenture : ஒற்றிக் கடன் பத்திரம்.

Motor transport : மோட்டார் போக்குவரவு.

Multiple costing : பல்பொருள் அடக்கலிலைக் கணக்கு.

Multiple shop : பலகிளைக் கடை.

Mutilated cheque : சிதைந்த செக்கு.

N

Nacked debenture : வெற்றுக்கடன் பத்திரம்.

Name day (stock exchange) : பெயர்நாள்.

Narration : விளக்கக் குறிப்பு.

National Debt : நாட்டுக் கடன்.

National income : நாட்டு வருமானம்.

Nationalisation : நாட்டுடைமையாக்கல்.

Negligence : புறக்கணிப்பு.

Negotiability : செலாவணித் தன்மை.

Negotiable instrument : செலாவணிப் பத்திரம்.

Negotiation of bill : உண்டியல் கைமாறல்.

Net loss : நிகர நட்டம்.

Net profit : நிகர இலாபம்.

Net weight : நிகர நிறை

Nominal account : பெயரளவுக் கணக்கு.

Nominal partner : பெயரளவுக் கூட்டாளி.

Non-cumulative preference shares - இலாபங் குவியாச் சலுகைப் பங்குகள்.

Non-negotiable : செலாவணித் தன்மையற்ற.

Normal price : வழக்கமான விலை, இயல்பான விலை.

Notary public : குறிப்பாளர்.

Note-issue : நோட்டு வெளியீடு.

Notice of dis honour : மறுப்பறிவிப்பு.

Noting : குறித்தல்.

Noting charges : குறிப்புச் செலவு.

Not negotiable : செலாவணித தன்மை இல்லை.

Novation : புத்தாள் சாட்டுவித்தல்.

O

Object clause : நோக்கச் சரத்து.

Obsolescence : வழக்கொழிவு.

Ocean transport : கடல் போக்கு வரவு.

Offer : அளிப்புக் கூற்று.

offer and acceptance : அளிப்புக் கூற்றும், ஏற்பும்.

Office : அலுவலகம். Official liquidator : அதிகார ரீதியான கலைப்பாளர்...

Offcial list : பங்குச் சந்தை அலுவலக விலைப் பட்டியல்.

Official receiver : கடனாளிச் சொத்ததிகாரி...

Oncost : மேற்செலவு ; பொதுச் செலவு... ..

Open cheque : கீறாச் செருக்கு ; கிறாப்பணத்தாள்...

Open market operations : வெளி மார்க்கெட் நடவடிக்கைகள்.

Open policy (Insurance) : பொதுவான பாலிசி.

Openig of accounts : கணக்குத் தொடங்கல்.

Opening entries : தொடக்கப் பதிவுகள்.

Opening balance : தொடக்க இருப்பு...

Operating cost : நடைமுறைச் செலவு. ..

Option : ஆப்ஷன; விருப்பப் பேரம்.

Option, call : வாங்கும் விருப்பப் பேரம்.

Option, put : விற்கும் விருப்பப பேரம்.

Order : ஆணை; ஒழுங்கு ; உத்திரவு.

Order cheque : ஆணைச் செக்கு...

Ordinary resolution : சாதாரணத் தீர்மானம்.

Ordinary shares : சாதாரண பங்குகள்.

Organization : அமைப்பு.

Out-door publicity : வெளி விளம்பரம்.

Output : உற்பத்தி

Outstanding assets : வரவேண்டிய சொத்துக்கள்.

Outstanding charges : கொடுக்கவேண்டிய செலவினங்கள்.

Outstanding liabilities : செலுத்தவேண்டிய பொறுப்புக்கள்.

Outward consignment : வெளிப்போகும் அனுப்புக்கள்.

Over capitalization : மிகை மூலதன ஆக்கம்.

Overdraft : அதிகப்பற்று.

Overdue bill : தவணைக் கடந்த உண்டியல்.

Overhead charges : மேற்செலவு; பொதுச்செலவு.

Over-insurance : மிகை இன்சூரன்சு.

Over-riding Commission : துணைக் கழிவு.

Over-time work : மிகை நேர வேலை.

Over trading : மிகை வாணிகம்.

Over-valuation : மிகை மதிப்பு.

Owner's risk : உரியவர் பொறுப்பு.

P

Packages and emptiee : கட்டுகளும், காலிகளும்.

Packing : கட்டுதல்.

Packing charges : கட்டுக் கூலி. G.T.T.C.- 5A Packing materials : கட்டும் பொருள்கள்,

Page index : பக்க அட்டவணை.

Paid-up capital :செலுத்திய முதல்.

Paid-up policy : செலுத்திய பாலிசி.

Paper currency : காகித நாணயம்.

Paper money : காகிதப் பணம்.

Par : சமன்; ஈடு.

Partial endorsement : அரைகுறைப் புறக்குறிப்பு.

Partial loss : அரைகுறை நட்டம்.

Participating preference shares : எஞ்சியதில் பங்கு பெறும் சலுகைப் பங்குகள்.

Particular average loss : தனிச் சராசரி நட்டம்.

Particular lien : தனிப்பற்றுரிமை.

Partner : கூட்டாளி.

Partner, active : உழைக்கும் கூட்டாளி.

Partner, general : பொதுக் கூட்டாளி.

Partner, sleeping : உழையாக் கூட்டாளி.

Partner, unlimited : வரையறாப் பொறுப்புள்ள கூட்டாளி.

Partnership : கூட்டு வியாபாரம்.

Partnership deed : கூட்டு வியாபாரப் பத்திரம்.

Pass book : செல்லுப் புத்தகம், பாஸ் புத்தகம்.

Patent : உரிமைக் காப்பு, பேட்டண்டு.

Pattern : மாதிரி, வகை.

Pawn : அடகு, கொதுவை.

Pawn-broker : அடகுக் கடைக்காரன்.

Pawnee : அடகாளி, கொதுவைக்காரன், அடகு வாங்குவோன்.

Pawner : அடகு வைப்பவன்.

Payee : பெறுவோன்.

Paying banker : செலுத்தும் பாங்கு.

Paying-in slip : செலுத்துச் சீட்டு.

Payment for honour : நாணயத்துக்காகச் செலுத்துதல்.

Payment in due course : முறைப்படி செலுத்து.

Penalty : அபராதம், தண்டம்.

Performance : நிறைவேற்றம்.

Perils of the sea : கடல் பேராபத்துக்கள்.

Period of limitation : காலாவதி, காலவரை.

Permanent asset : நிலையான சொத்து.

Permit : அனுமதிச் சீட்டு.

Personal capital : ஆள் திறச் செல்வம்.

Petty cash : சில்லறை சொக்கம். Phonogram:தொலைபேசித் தந்தி.

Piece rate : வேலைவீதக கூலி.

Plant and Machinery account : எந்திரச் சாதனக கணக்கு.

Pledge :அடகு... ..

Pledgee : அடகாளி... ..

Pledgor :அடகு வைப்பவன்...

Policy : பாலிசி, கைக்கோள்.

Policy, floating : மிதக்கும் பாலிசி.

Policy, open : பொதுப் பாலிசி.

Policy, time : காலவரையறைப் பாலிசி.

Policy, valued : மதிப்பிட்ட பாலிசி.

Policy, voyage: கடல் பயணப் பாலிசி

Policy, unvalued : மதிப்பிடாப் பாலிசி.

'Pool : தொழில் திரட்டு" (பூல்).

Porter-age : தந்திரப்பட்டு வாடாக்' கட்டணம். (போாட்டரேஜ்).

Post : தபால், அஞ்சல்

Postage : அஞ்சல் செலவு, தபாற் செலவு.

Postal order : அஞ்சல் ஆணை (போஸ்டல் ஆாடா).

Post-dated : வருந தேதியிட்ட.

Posting : எடுத்தெழுதல்.

Post Office : அஞ்சலகம், தபாலாபீசு.

Preference shares : சலுகைப் பங்குகள்.

Preferential claim : முன உரிமை.

Preferential creditors : சலுகை பெறும் கடனீந்தோர்

Preliminary expenses : தொடக்கச் செலவு.

Premium : வட்டம், கட்டணம்.

Presentment for payment : செலுத்தக் காட்டல்

Press publicity : பத்திரிகை விளம்பரம்.

Price : விலை.

Price list : விலைப்பட்டி.

Price quotation : விலைக் குறிப்பிடல்.

Pricing : விலையிடல்.

Price current : நடப்பு விலை.

Primage : பிரைமெஜ்.

Prime cost : மூலச் செலவு, முதன்மைச் செலவு.

Prime entry : முதல் பதிவு.

Principal : முதல்வர், முதல் தொகை, அசல் தொகை.

Private captial : சொந்த மூலதனம்.

Private company : சொந்தக் கம்பெனி.

Private ledger : சொந்தப் பெயரேடு. Private enterprise : தனியார் துறை, தனியார் முயற்சி.
Private sector :தனியார் துறை.
Private warehouse : சொந்தக்கிடங்கு
Probates :உயில் நிரூபணம்
Process costing :செய்வினைச் செலவுக்கணக்கு
Processing :பக்குவப்படுத்தல்
Produce broker :வினைபொருள் தரகர்
Produce exchange : விளைபொருள் மாற்று நிலையம்.
Production : உற்பத்தி பொருளாக்கம்.
Production, agents of : உற்பத்திக் கருத்தாக்கள்.
Production, cost of : உற்பத்திச் செலவு.
Profit and loss account : இலாப நட்டக் கணக்கு.
Profit and loss Appropriation account : இலாப நட்டப் பகிர்வுக் கணக்கு.
Profit : இலாபம்.
Profit, capital : முதலின இலாபம்.
Profit, divisible : பங்கீட்டு இலாபம்.
Profit-sharing : இலாபப் பங்கீடு.
Pro-forma invoice : மாதிரி வழிப் பட்டியல்.
Promissory note : புரோ நோட்டு . வெண்கடன் பத்திரம்.
Promoter : தோற்றுவிப்பாளர்.
Prompt cash : உடனடி ரொக்கம்.
Prompt delivery : உடன பட்டுவாடா, உடன் வழங்கல்.
Property : சொத்து.
Property Account : சொததுக் கணக்கு.
Property, free hold : வில்லங்கமில்லாச சொத்து.
Property, leasehold : குத்தகைச் சொதது.
Proprietary goods : உரிமைச் சரக்குகள; குறியீட்டுச் சரக்குகள்.
Proposal form : இன்சூரன்சு விண்ணப்பம.
Prospectas : தகவல் குறிப்பு; முனவிவரணம்; ப்ராஸ்பெகடசு.
Protection : தொழிற் காப்பு.
Protected transaction : காப்புடைய நடவடிக்கை.
Protest (of a bill) : உண்டியல் மறுப்புச் சான்றுக் குறிப்பு.
Protest, captain's : கப்பல் தலைவன் ஆட்சேபனை.
Provision for Bad Debts : வராக்கடன் ஒதுக்கு.
Provision for discount on debtors : கடனாளிக் கழிவு ஒதுக்கு.
Provision for discount on creditors : கடன் கொடுத்தவர் கழிவு ஒதுக்கு.
Proximate cause : அண்மைக காரணம்.
Proxy : வேறாள்.

Public company : பொதுக் கம்பெனி.

Public debt : நாட்டுக் கடன், அரசாங்கக் கடன்.

Public enterprise : பொதுத் துறைத் தொழில்.

Public limited Company : பொது வரையறுத்த கம்பெனி.

Public Sector : பொதுத் துறை.

Public services : பொதுச் சேவைகள்.

Public utility companies : பொது வசதிக் கம்பெனிகள்.

Publicity : விளம்பரம்.

Purchase : கொள் முதல், வாங்கு.

Purchase, cash : ரொக்கக் கொள்முதல.

Purchase, credit : கடன் கொள்முதல்.

Purchase Day Book : கொள்முதல் குறிப்பேடு.

Purchase Returns : கொள்முதல் திருப்பம்.

Purchasing Power parity : வாங்கு திறன் சமநிலை.

Q

Qualification shares : தகுதிப் பங்குகள்.

Qualified acceptance :நிபந்தனையுடன் ஏற்பு.

Qualified endorsement : நிபந்தனைப் புறக் குறிப்பு.

Quantity Theory of money : பண அளவுக் கொள்கை.

Quantum Meriut : தகுதிக் கேற்ப.

Quid pro quo : பிரதி பயன்.

Quorum : கோரம்.

Quota : பங்களவு.

Quotation : குறிப்பிடல்.

R

Radio : வானொலி.

Radio telegrams : வானொலித் தந்தி.

Railway Freight : இரயில் சத்தம்.

Railway Receipt : இரயில் இரசீது.

Railway Tribunal : இரயில் நீதிக் குழு.

Railway Transport : இரயில் போக்கு வரவு.

Railway rates : இரயில் கட்டண வீதங்கள.

Rate of exchange : நாணயமாற்று விகிதம்.

Rate of exchange, favorable : சாதக நாணயமாற்று வீதம்.

Rate of exchange, unfavorable : பாதக நாணயமாற்று வீதம்.

Rationalization : சீரமைப்பு.

Rates : கட்டணங்கள்.

Raw_materials : கச்சாப் பொருள்கள், Reel Account : சொத்துக் கணக்கு

Realization Account : பணமாக்குங் கணக்கு.

Rebate : தள்ளுபடி, கழிவு.

Reconstruction : புனரமைப்பு.

Reciprocity : பரிமாற்றம்.

Receipt : இரசீது.

Receipts and payments Account : வரவு செலுத்துக் கணக்கு.

Recognizance's : நன்னடக்கைப் பிணையம்

Reconciliation Statement : சரிக்கட்டும் பட்டி.

Recourse : பரிகாரம்.

Redeemable debenture : மீட்கக் கூடிய கடன் பத்திரம்.

Redeemable preference shares : மீட்கக் கூடிய சலுகைப் பங்குகள்.

Red ink interest : சிவப்பு மை வட்டி.

Reducing balance method : குறைந்து செல் இருப்பு முறை.

Reduction of capital : மூலதனக் குறைப்பு.

Re-exchange : மறு மாற்று.

Re-exporting : மறு ஏற்றுமதி.

Referee in case of need : ஊற்றுழி உதவுவோன்.

Reflation : மீட்சிப் பணப் பெருக்கம்.

Registered capital : பதிவு செய்த முதல்.

Registered securities : பதிவு செய்த ஆவணங்கள்.

Register of charges : வில்லங்கப் பதிவேடு.

Register of directors : டைரக்டர் பதிவேடு, இயக்குநர் பதிவேடு.

Register of members : உறுப்பினர் பதிவேடு

Register of mortgages : ஒற்றிப் பதிவேடு.

Register of transfers : பங்கு மாற்றப் பதிவேடு.

Registration : பதிவு செய்தல்.

Registration fee : பதிவுக் கட்டணம்.

Registration of a company : கம்பெனியைப் பதிவுச் செய்தல்.

Reinstatement : மறு நிலை நாட்டு; பதவி மீட்சி; மறு நியமனம்.

Reinsurance : மறு இன்சூரன்சு

Reissue : மறு வெளியீடு.

Reissue of forfeited shares : பறிமுதல் பங்குகளை மீண்டும் வெளியிடல்.

Relation back, doctrine of : பின் செல் உரிமைக் கோட்பாடு.

Remittance : (பணம்) அனுப்புகை.

Remuneration : ஊதியம்.

Renewal : புதுப்பித்தல்.

Rendu : முழுச் செலவடங்கிய விலை.

Rent : வாடகை; வாரம். Rent, rates and taxes  : வாடகையும், கட்டணங்களும், வரிகளும்.

Renunciation, letter of : துறப்புக் கடிதம்.

Re-organisation : மாற்றி அமைப்பு, திருத்தி அமைப்பு

Repairs : பழுது பார்தத செலவுகள். Report : அறிக்கை

Report, statutory : சட்டப்படியான அறிக்கை.

Repudiation of contract : ஒப்பந்த மறுதளிப்பு.

Reputed ownership : நம்பிக்கை உரிமை.

Resale : மறு விற்பனை.

Rescission : விட்டுவிடல்.

Reserve capital : ஒதுக்கிவைத்த மூலதனம்.

Reserve fund : காப்பு நிதி

Reserve, general : பொதுக் காப்பிருப்பு.

Reserve, secret : இரகசியக் காப்பிருப்பு.

Reserve, specific : தனிக் காப்பிருப்பு.

Reserve, liability : ஒத்திவைத்த பொறுப்பு.

Resolution : தீர்மானம்.

Respondentia bond : கப்பல் சரக்கீட்டுக்கடன் பத்திரம். (ரெஸ்பானடெனஷியா பாண்டு).

Restraint of trade : வியாபாரத் தடையீடு.

Restrictive endorsement :வரையறைப் புறக்குறிப்பு.

Retaliation : எதிர்த்தாக்கு.

Retailer : சில்லறை விறபனையர்

Retail trade : சில்லறை வியாபாரம்.

Retirement of a partner : கூட்டுப் பிரிதல், கூட்டாலி விலகுதல்.

Retiring (bill) : தவணைக்கு முன் செலுத்துதல்.

Returns and allowances : திருப்பமும் தள்ளுபடியும்.

Returns inward : திரும்பி வருவன. Returns outward : வெளித் திரும்புவன.

Revaluation method : மறு மதிப்பு முறை.

Revenue : வரவு; வரி; வருமானம்.

Reversionary bonus : மறு மதிப்புப் போனசு.

Revocation : இரத்து.

Revocable credit : இரத்தாகக்கூடிய கடன் வசதி.

Revolving credit : இரிவாலவிங் கடன் வசதி, சுழல் கடன் வசதி. Rigging the market : அங்காடி விலையை முடுக்குதல்.

Risk : ஆபத்து, நட்டபயம்.

Road transport : சாலைப் போக்கு வரவு.

Royalty : உரிமைத் தொகை, ராயல்டி.

S

Safe custody : காவல் வைப்பு.

Salaries : சம்பளம்.

Sale of goods : சரக்கு விற்பனை.

Sale or return : விற்பனை அல்லது திருப்பம்.

Sales : விற்பனை.

Sales account : விற்பனைக் கணக்கு.

Sales book : விற்பனைக் குறிப்பேடு.

Sales, cash : ரொக்க விற்பனை.

Sales, credit : கடன் விற்பனை.

Sales ledger : விற்பனைப் பெயரேடு.

Sales returns : விற்பனைத் திருப்பம்.

Salesmanship : விற்பனைத் திறம்.

Salvage : மீட்சிச் சன்மானம்; மீட்சி ஈடு (கடலிலிருந்து) மீட்ட பொருள்கள்.

Sample : மாதிரிச் சரக்கு.

Sans frais : செலவின்றி.

Sans recourse : பரிகாரமின்றி.

Savings bank : சேமிப்புப் பாங்கு.

Schedule : பட்டியல.

Scheme of arrangement : (முறிவு) ஏற்பாட்டுத் திட்டம்.

Scrip : பங்குச் சான்றுச் சீட்டு.

Sea transport : கடல போக்கு வரவு.

Seaworthy : கடற் செலவுத் தகுதி.

Secretary : செயலாளர்.

Secretary, personal : அணுக்கச் செயலாள

Secret reserve : இரகசியக் காப்பிருப்பு.

Security : ஈடு; பிணையம்; கடன் சீட்டு பத்திரம்.

Security for advance : கடனுக்கு ஈடு.

Security, bearer : உடையவர் பத்திரம்

Security, registered : பதிவு செய்த பத்திரம்; பதிவு செய்த ஈடு.

Security, collateral : துணையீடு.

Self-balancing ledger : தானே சரிக்கட்டும் பெயரெடு.

Seller : விற்பவர்.

Selling price : விற்பனை விலை.

Set-off : எதிர் ஈடு.

Share capital : பங்கு மூலதனம்

Share certificate : பங்குச் சான்று

Share warrant : பங்கு வாரண்ட்டு Shares : பங்குகள்

Shares, bonus : போனசுப் பங்குகள்

Shares, ordinary : சாதாரணப் பங்குகள்

Shares, equity : சாதாரணப் பங்குகள்

Shares, preference : சலுகைப் பங்குகள்

Shares, forfeiture of : பங்குகள் பறிமுதல்

Ship brokers : கப்பல் தரகர்

Shipping bill : ஏற்றுமதிப் பட்டியல்

Shipping note : ஏற்றுமதிக் குறிப்பு

Shipping order : ஏற்றுமதி உத்திரவு

Shipping documents : கப்பல் பத்திரங்கள்

Short bill : குறு தவணை உண்டியல்

Short-term : குறுகிய கால

Single-entry : ஒருமைப் பதிவு

Sinking Fund : கடன் கழிவு நிதி

Sleeping partner : உழைக்காத கூட்டாளி

Sliding scale : வழுக்கு வீதம்

Small scale : சிற்றளவு

Sola B/E : ஒற்றைப்படி உண்டியல்

Sole agent : ஏக பதிலாள், தனி ஏஜென்ட்

Sole trader : தனிப்பட்ட வியாபாரி

Solvena : வகையுள்ளவன்

Special agent : சிறப்புப் பதிலாள், விசேஷ ஏஜென்ட்

Special crossing : சிறப்புக் கீறல்

Special endorsement : சிறப்புப் புறக்குறிப்பு

Special resolution : சிறப்புத் தீர்மானம்

Specialisation : சிறப்புத் தேர்ச்சி, சிறப்புப் பயிற்சி

Speciality goods : சிறப்புச் சரக்குகள்

Specie points : நாணயம இயங்கு எல்லைகள்

Specific duty : நிர்ணயமான வரி

Speculation : ஊக வாணிகம்

Split delivery : பிரித்து வழங்கல், பிரித்துப் பட்டுவடா செய்தல்

Spot transation : உடனடியாக வழங்கும் பேரம்

Spot cash : உடனடி ரொக்கம்

Stale cheque : நாட்பட்ட செக்கு

Staff : அலுவலர், ஸ்டாப்

Stag : மான் (இலாபத்துக்கு விற்பதற்க்காகவே புதுப் பங்கு வாங்குவோன்)

Stamp duty : முத்திரை வரி, பத்திரக் கட்டணம்

Standard cost : திட்ட அடக்க விலை Standardising : தரப்படுத்தல்

Standard money : திட்டப் பணம்

Standard of value : மதிப்பளவு கோல்

Standing order : நிலை ஆணை, நடைமுறை ஆணை

Staples : முக்கிய வாணிகப் பொருள்கள்

Stapling machine : பிணைப்புப் பொறி

State enterprise : அரசாங்கத் தொழில் முயற்சி

State trading : அரசாங்க வணிகம்

Statement : அறிக்கை, பட்டி

Statement of affairs : நிலைமை விவரம்

Statement in lieu of prospectus : தகவல் குறிப்புக்குப் பதிலாக அறிக்கை

Statistical books : புள்ளி விவரப் புத்தகங்கள்

Statute-barred : காலங்கடந்த

Statute : சட்டம்

Statutory audit : சட்டப்படியான தணிக்கை

Statutory books : சட்டப்படியான புத்தகங்கள்

Statutory meeting : சட்டப்படியான கூட்டம்

Statutory report : சட்டப்படியான அறிக்கை

Stock : பங்கு தொகுப்புப், கூட்டுரிமைப் பங்கு

Stock broker : பங்குத் தரகர்

Stock, closing : இறுதி இருப்புச் சரக்கு

Stock exchange : பங்குமாற்று நிலையம்

Stock, opening : தொடக்க இருப்புச் சரக்கு


Stock-in-trade : இருப்புச் சரக்கு

Stock-talking : இருப்பெடுப்பு

Stoppage-in-transit : நடுவழி நிறுத்தம்

Stores : துணைப் பண்டங்கள்

Store-keeping : பண்டக் காப்பு

Straightline method : நேர் வழி முறை

Stranding : கரை தட்டல்

Strike : வேலை நிறுத்தம்

Subrogation : சப்ரோகேஷன், பகர உரிமை

Subscribed capital : ஒப்பிய முதல்

Subsidy : அரசாங்க உதவிக்கொடை

Subsidiary books : துணைக்கணக்குப் புத்தகங்கள்

Subsidiary company : துணைக் கம்பெனி

Super-profit : மிகை இலாபம்

Supplementary cost : துணைச் செலவு

Supply : அளிப்பு

Supply, elasticity : அளிப்பு நெகிழ்ச்சி Surety : உத்திரவாதி, ஜாமீன்.

Surplus : உபரி.

Surrender value : கைவிட்ட மதிப்பு.

Suspense account : அனாமத்துக் கணக்கு.

Syndicate : சிணடிககேட்டு.

T

Tabular book-keeping : அட்டவணைக் கணக்கு-வைப்பு.

Tale : எண்ணிக கணக்கிடு.

Tally : ஒப்பிட்டுப் பார்.

Tare : (கட்டுக்காகத்) தள்ளுபடி எடை.

Tariff : சுங்கவீதப் பட்டியல்.

Tariff policy : சுங்கவரிக கொள்கை.

Taxes : வரிகள்.

Telegram : தந்தி.

Telephone : தொலைபேசி.

Teller : எண்ணுபவர்.

Tender : டெண்டர்.

Terminal expenses : முடிவிடச் செலவுகள்

Termination of contract : ஒப்பந்த முடிவு.

Ticket day : சீட்டு நாள்.

Tied shops : பிணைப்புக் கடைகள்.

Time policy : காலவரம்புப் பாலிசி.

Time rate : நேர வீதக் கூலி.

Title deed : உரிமைப் பத்திரம்.

Token money : குறிப்பணம், ஒப்பு நாணயம்.

Tort : குற்றம்.

Total loss : மொத்த நட்டம்.

Trade : வியாபாரம்.

Trade'association : வியாபாரச் சங்கம்

Trade discount : வியாபாரக் கழிவு.

Trade mark : வியாபாரக் குறி.

Trade union : தொழிற் சங்கம்.

Trading account : வியாபாரக் கணக்கு.

Tramps : நாடோடிக் கப்பல்கள்.

Transactions : நடவடிக்கைகள், போங்கள்.

Transfer of shares : பங்கு மாற்றம்.

Transferee : மாற்றிப் பெறுபவர்.

Transferror : மாற்றுபவர்.

Transport : போக்குவரவு.

Traveller's cheque : பிரயாணச் செக்கு. Traveler's letter of credit : பிரயாணக் கடன் கடிதம்.

Travelling expense : போக்குவரவுச் செலவு.

Treasury bill : கஜானா உண்டியல், கருவூல உண்டியல்.

Treaty : உடன்படிக்கை.

Trial balance : ஐந்தொகை.

Trust : நம்பிக்கை.

Trust deed : நம்பிக்கைப் பத்திரம்.

Trustee : நம்பிக்கையாளர், பொறுப்பாளா, டிரஸ்டி.

Turnover : மொத்த விற்பனை.

Tying agreement : பிணைப்பு உடன்பாடு.

U

Uberrimae fidei : நன்னம்பிக்கை.

Ultra vires : அத்துமீறிய.

Unascertained goods : அறுதியிடாச் சரக்குகள்.

Uncalled capital : அழைக்காத முதல்.

Uncertain agreement : நிச்சயமற்ற உடன்பாடு.

Unconditional order : நிபந்தனையற்ற ஆணை.

Unclaimed dividend : கேளாப்பங்குாவு.

Undated : தேதியில்லா.

Under-capitalisation : குறைப்பட்ட மூலதனம்

Under-cutting : கீழ் வெட்டு, போட்டிக் குறைப்பு.

Under-valuation : கீழான மதிப்பீடு.

Underwriter : (அண்டர்ரைடர்) உறுதி கொடுப் போர்.

Undischarged bankrupt : பொறுப்பு நீங்கா முறிந்தவர்.

Undisclosed principal : தெரியப்படுத்தாத முதல்வர்.

Undue influence : தகாத வற்புறுத்தல்.

Unemployment : வேலையின்மை.

Unfurded debt : குறுகியகால அரசாங்கக் கடன்.

Unis-sued capital : வெளியிடா மூலதனம்.

Universal agent : முழு உரிமைப் பதிலாள.

Unlimited company : வரையறாக் கம்பெனி.

Unlimited liability : வரையறாப் பொறுப்பு.

Unpaid seller : கொடுபடா விற்பனையாளர்.

Unsecured creditor : காப்பற்ற கடன்தாரர்.

Unsecured loan : காப்பற்ற கடன, வெண்கடன்.

Unsound mind : சம நிலையற்ற மனம்.

Un valued policy : மதிப்பிடாப் பாலிசி.

Usance : மாமூல் தவணை. Usufructuary mortgage : பயன் நுகா ஒற்றி.

Usury : கடுவட்டி.

Utility : பயன்பாடு.

Utility, form : உருவுப் பயன்பாடு.

Utility, place : இடப்பயன்பாடு.

Utility, time : காலப் பயன்பாடு.

V

Valid : செல்லுபடியான.

Valuation of assets : சொத்துக்களை மதிப்பிடல்.

Valuation of stock : இருப்புச்சரக்கை மதிப்பிடல்.

(Valuation of stock) base stock method : அடியிருப்பு முறை.

Fifo method : "முவ முவெ” (முதலில் வந்தது முதலில் வெளியேறும்.)

Lifo method : " இவ முவெ” முறை (இறுதியில் வந்தது முதலில் வெளியேறும்).

Constant method : நிலையான விலைமுறை.

Value : மதிப்பு.

Value-in-use : பயப்பாட்டு மதிப்பு, உபயோக மதிப்பு.

Value-in-exchange : பரிவாத்தனை மதிப்பு.

Value, break up : உடைந்த நிலை மதிப்பு.

Value, realisable : விறப்னை மதிப்பு.

Value, replacement : மீட்பு மதிப்பு.

Value; token : அடையாள மதிப்பு.

Valued policy : மதிப்பிட்ட பாலிசி.

Vendor : விற்பவர்.

Verification of assets : சொத்து உண்மை காண்டல்; சொத்துக்களைச் சரி பார்த்தல்,

Vertioal combination : செங்குத்துத் தொடுப்பு.

Via of a B/E : உண்டியல் படி.

Visible export : புலனாகும் ஏற்றுமதி.

Visible import : புலனாகும் இறக்குமதி.

Void : செல்லாத.

Voidable : செல்லாத தாக்கக் கூடிய.

Voluntary winding up : தன விருப்பக் கலைப்பு, சம்மதக கலைப்பு.

Voucher : ஆதாரச் சீட்டு.

Vouching : ஆதாரப் பரிசீலனை.

Vowel index : உயிரெழுத்து அட்டவணை.

Voyage charter : பயணச் சாசனம்.

Voyage policy : பயணப் பாலிசி.

W

Wage : கூலி.

Wage, manufacturing : தயாரிப்புக் கூலி.

Wagering contract : சூதாட்ட ஒப்பந்தம்.

Waiver : வெய்வர் (விட்டு விடல்).

Warehouse : கிடங்கு.

Warehouse, bonded : பத்திரக் கிடங்கு.

Warehousing : கிடங்கிடல்.

Warrant, interest : வட்டி வாரண்ட்டு.

Warranty : உத்திரவாதம்.

Warranty, implied : தொக்கி நிற்கும் உத்திரவாதம்.

Wasting asset : கழியும் சொத்து.

Wear and tear : தேய்வு, தேய்மானம்.

Wharefage charges : கப்பல் துறைச செலவு.

Whole-life policy : ஆயுட்காலப் பாலிசி.

Winding up : கலைத்தல், மூடுதல்.

Window-display : புறக்காட்சி.

Window-dressing : புறப்பகட்டு, புறச்சோடனை.

Window envelope : சாளர உறை.

With-profit policy : இலாப்ப் பங்குடைப் பாலிசி.

Without profit policy : இலாபப் பங்கில்லாப் பாலிசி.

Working capital : நடைமுறை முதல்

Work-in-progress : வேலைமுற்றாப் பொருள்.

Works cost : தொழிற்சாலைச் செலவு.

Writing down assets : சொதது மதிப்பிறக்கம்.LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF MADRAS

GOVERNMENT PUBLICATIONS,


IN MADRAS CITY.

Messrs. ACCOUNT TEST INSTITUTE, Egmore, Madras-8.

Messrs. CITY BOOK COMPANY, Madras -4.

Messrs. HIGGHINBOXUAMS, LIMITED, Madras-2.

Messrs. NEW CENTERY BOOK HOUSE,Madras-2.

Messrs. P. VARADACHARI & Co., Madras-1.

Messrs. THE SOUTH INDIA SAIYA SIDDHANTHA WORKS PUBLISHING SOCIETY, Madras-1.

Messrs. VENKATRAMA & Co., Madras-1.

Messrs. V. PERUMAL Chetty & House, Madras-1.

Messrs. M. DURAISWAMY MUDALIAR & Co., Madras-l.

Messrs. C Subhiah Chetty & Sons, Madras-5.

Sri S. S. Srinivasaragavan, Royapetta, Madras-14.

Messrs. The Free India Co-operators Agency, Madras-4.

Messrs. Palani & Co, Triplicane, Madras-5.

Messrs. Moorthy Publications, Alwarpet, Madras-18.

IN MUFASSAL. OF MADRAS STATE

Messrs. AMUTHU BOOK DEPOT, Book sellers, Dasarpuram, P. O., Chinglepet district.


Sri E.M. Gopalakrishna Kone, Madurai, Madurai district.

Messrs. The Oriental Book House, Madurai.

Sri A. Venkatasubban, Vellur, North Arcot district.

Messrs. Muthamizh Manram, Mayuram.

Messrs. Bbaratha Matha Book Depot, Tanjore, Tanjobe district.

Messrs. P. V. Nathan & Co., Kumbakonam, Tanjore district.

Messrs. Appar Book Stall, Tanjore.

Messrs. P. N. Swaminathasivam & Co., Pudukkottai, Tiruchirappalli dist.

Messrs. M. Palani & Co. Booksellers, Clock Tower, Pudukkottai.

Messrs. S. Krishnaswamy & Co Tiruchirappalli district.

Messrs. Palaniappa Brothes, Tiruchirappalli district.

Sri S. S. Sultan Mohamed, Alangudi, Tiruchirappalli district.

Sri S. R. Subramania Pillai, Tirunelveli, Tirunelveli district.

Sri B. Aruldoss, Villupuram Town, South Arcot district.

Sri V. B. Ganesan, Villupuram, South Arcot district.

Messrs. C. P. S. Book Shop, Chidambaram.

Messrs. The Educational Supplies Company, Coimbatore (R. S. Puram).


Messrs. Vasantham Stores, Booksellers, Cross Cut Road, Coimbatore.

Messrs. Mercury Book Company, 223, Raja Street, Coimbatore.

Messrs. Sivalinga Vilas Book Depot, Erode, Coimbatore districe.

Messrs. Arivu Noolagan, Booksellers, Market, Oocacamund, Nilgiris.

Sri S. M. Jaganathan, Bookseller & Publisher, Nagarcoil, Kanyakumari Dt.

IN OTHER STATES.

Messrs. U. R. Shenoy & Sons, Mangalore, South Kamara district.

Messrs. Hajec K.P. Ahmed Kunhi & Bros, Canonnanoor, North Malabar Dt.

Messrs. The S. S. Book Emporium, Booksellers, "Mount-joy" Road, Basavangudí, Bangalore-4.

Messrs. Peolpe's Book House, Mysore.

Messrs. H. Venkatramiah & Sons, Vidyanidhi Book Depot, Mysore, South India.

Messrs. Panchayat Samachar, Guala, West Godavari district.

Messrs. Book Lovers Private Limited, Guntur and Hyderabad.

Sri D. Sreekrishnamurthy, Ongole, Guntur district.

Messrs. Janatha Agencies, Booksellers Gudur.

Messrs. M. Sheshachalam & Co., Masulipatnam, Krishana district.

Messrs. The Commercial Links, Goremorpet, Vijayawada, Krishna district.

Messrs. Trireni Publishers, Masulipatnam, Krishna district.

Messrs. Jain Book Agency, New Delhi-1

Messrs. International Book House, Trivandrum.

Messrs. The Crystal Press Booksellers, Marthandam P.O., S. Travancore.

Messrs. The Book and Review Centre, Vijayavada.

Messrs. The B.H.U. Press Book Depot, Banaras.

Messrs. B. S. Jain & Co., 71, Abupurs, Muzaffarnagar (U. P.).

Messrs. Andhra University General Co-operative Stores Limited, Walcair.

Messrs. Balakrishna Book Co., Kasatganj, Lucknow.