கலைச் சொல் அகராதி பொருளாதாரம்

விக்கிமூலம் இலிருந்து
GOVERNMENT OF MADRAS

GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS

OF

ECONOMICS


கலைச் சொல் அகராதி:

பொருளாதாரம்


ENGLISH-TAMIL

ஆங்கிலம் - தமிழ்


Prepared by:

THE COLLEGE TAMIL COMMITTEE


தயாரிப்பு:

கல்லூரித் தமிழ்க் குழு

1960


விலை 60 ந. பை.
உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது

இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community ( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.
குறிப்பு

இங்குக் காணப்படாத சொற்கள்

'வாணிக இயல் தொகுதி' யில்

காணப்படலாம்.மூலத்தொகுப்பு :

திரு. T. C. மோகன்,

பொருளாதார உதவிப் பேராசிரியர்,

மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை.
முன்னுரை
தமிழிலேயே கல்லூரிகளில் கற்பிப்பது ஒரு புது முயற்சி. வகுப்பில் எழும் சூழ்நிலைகளையெல்லாம் எதிர்பார்ப்பது அருமை. இங்கே அடிப்படை, முட்டுப்பாடுள்ள கலைச் சொற்களை எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்ளும் வகையில் அமைப்பதேயாம். முடிவாக ஒரு கொள்கை உருவாகலாம். குழந்தை முதலடி எடுத்து வைக்கும்போது தட்டுத் தடுமாறி நின்று, பின் நன்றாக நடக்கக் கற்றுக்கொள்கிறது. அதுதான் இயற்கையோடியைந்த விஞ்ஞானப்போக்கு, இங்கே குறித்துள்ள கலைச்சொற்களின் மூலங்கள் ஆங்கிலப் பாடப் புத்தகங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்டன. தமிழ்ச்சொற்கள் இப்போதைக்கு உதவக்கூடும் என்ற நோக்கிலேயே உருவானவை. இவை குற்றமற்றன என்று யாரும் கருதவில்லை. இவற்றைத் திருத்த முடியும் என்ற நம்பிக்கையிலேயே எல்லோரையும் இவற்றைப்பற்றி எண்ணுமாறும், திருத்தங்களைத் தருமாறும் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். பல கல்லூரி ஆசிரியர்களும் பிறரும் இந்த முயற்சியில் ஒத்துழைத்துள்ளார்கள், எல்லாவற்றையும் கலைச் சொல்லாக்காது, இன்றியமையாதவற்றை மட்டும் குறித்துள்ளோம். மாணவர்கள் ஆங்கில நூல்களையும் புரட்டிப் பார்த்து அறிவைப் பெறவேண்டிய சூழ்நிலைக்கு உதவவேண்டும் என்பதனையும் நம் மனத்தில் கொள்ளவேண்டும். இன்று கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் தமிழில் கற்பிக்கும் முயற்சியில் எளிதாகப் பங்கு பெறவேண்டும் என்ற நோக்கமும் உண்டு. இக்கலைச்சொற்கள் கல்லூரிப் பாட நூல்களுக்கே அன்றிப் பொதுமக்கள் நூல்களுக்காக அல்ல என்பதனையும் வற்புறுத்துகிறோம். சொல்லிக்கொடுக்கும் போதும் நூல்களை எழுதும்போதும் திருத்தங்கள் எழும் என்பதில் ஐயம் இல்லை. நூல் எழுதுவோர்க்கு இது காரணமாக உரிமை உண்டு. போராட்டம் இன்றி அன்பு வழியே சென்றால் இடர்ப்பாடு நீங்கும், வெற்றியே காண்போம்.
கல்லூரித் தமிழ்க் குழு உறுப்பினர்கள்

தலைவர்:

திரு. கோ. ர, தாமோதரன், முதல்வர், பூ.சா.கோ. பொறியியல் கல்லூரி, பீளமேடு, கோயமுத்தூர் 4.

உறுப்பினர்கள்:

பி. எம். திருநாரணன், முதல்வர், அரசியலார் கலைக்கல்லூரி, கோயமுத்தூர்-1.

தெ. பொ. மீனாட்சிசுந்தரம், பேராசிரியர், தமிழ்க் கலைத்துறைத் தலைவர், அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம்.

சி. வேலாயுதம், தலைமைப் பேராசிரியர், பொருளாதாரத்துறை, மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை.

டாக்டர். மு. அறம், முதல்வர், கிராமிய உயர்நிலைக் கல்லூரி,பெரியநாயக்கன்பாளையம், கோயமுத்தூர்,

கி. ரி. அப்புள்ளாச்சாரி, முதல்வர், வ. உ. சி. ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரி, தூத்துக்குடி.

டாக்டர் தேவசேனாபதி, ரீடர், தத்துவ நூல் இயல் துறை, சென்னைப் பல்கலைக் கழகம், சென்னை.

போ. ரா, கிருஷ்ண மூர்த்தி, முதல்வர், பூ. சா, கோ. கலைக்கல்லூரி, பீளமேடு, கோயமுத்தூர் -4.

செயலாளர்:

வெ. கண்ணையன், செயலாளர், சென்னை அரசினர் தமிழ் வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி மன்றம், செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை, சென்னை.
ECONOMICS
பொருளாதாரம்

A

Abatement: தள்ளுபடி

Ablity, rent of : திறன் வாரம்

Absentee land lord: தலத்திலில்லா, நிலக் கிழார்

Absolutc advantage: சிறப்பு வசதி

Abstinence: துய்ப்புத்தவிர்ப்பு

Abstinence theory: துய்ப்புத்தவிர்ப்பு கோட்பாடு,

Acceptance : ஏற்பு, ஒப்பு

Acceptance of a bill : உண்டியல் ஏற்பு

Acceptance House : உண்டியல் ஏற்பு அகம், உண்டியல் ஒப்பகம்

Acceptor : உண்டியல் ஏற்போன்,உண்டியல் ஒப்புவோன்

Accommodation bill : பண வசதி உண்டியல்

Acceleration : வேக வளர்ச்சி

Acceleration principle : வேக வளர்ச்சி விதி

Accumulation of capital: முதல் திரட்சி

Ad valorem: பெறுமான விகித

Agents of production: உற்பத்தி ஏஜண்டுகள்

Agio theory of interest: எஜியோ வட்டிக் கோட்பாடு, காலக்கழிவு வட்டிக் கோட்பாடு

Agrarian revolution: விவசாயப்புரட்சி,வேளாண்மைப்புரட்சி

Agricultural depression: விவசாயத் தொழில் மந்தம்

Agricultural produce: விவசாய விளையுள்

Agricultural holdings: விவசாய உடைமைகள்

Agriculture, commercial: விற்பனை விவசாயம் Agricultural labourers: விவசாயத் தொழிலாளிகள்

Alienation : பராதீனம்

Alienation act: பராதீனச் சட்டம்

Algebra: அல்ஜீப்ரா, குறிக்கணக்கு

Allocation of resources: சாதனப் பங்கீடு

Alternate demand: மாற்றுத் தேவை

Alternate supply: மாற்று அளிப்பு

Alternative uses: மாற்று உபயோகங்கள்

Amalgamation: தொழிற் கலப்பு

Amount demanded : தேவை அளவு

Analogy: ஒப்புமை

Analysis: பகுத்தாய்வு, (அனாலிஸிஸ்)

Analysis, Economic: பொருளாதார அனாலிஸிஸ்

Annuities: ஆண்டுத் தொகை, அன்னூயிடி

Annuities system: ஆண்டுத்தொகைமுறை, அன்னூயிடி முறை

Anti-Corn law league: தான்யச் சட்ட எதிர்ப்புச் சங்கம்

Apparent value: தோற்ற மதிப்பு

Apply: பிரயோகி, கையாள் -

Application: பிரயோகம், கையாளுதல்

Appreciation: மதிப்பேற்றம்

Appropriation bill: பகிர்வு மசோதா, ஒதுக்கீடு மசோதா

Appendix : பிற்சேர்க்கை

Apprentice: தொழில் பயில்வோன், கற்றுக்குட்டி

Apprenticeship: தொழில் பயில்வு

Approximate value: தோராய மதிப்பு

Arable land: சாகுபடி நிலம் Artisan: கைவினைஞன், கைத்தொழிலாளி

Assess (Tax) : மதிப்பிடு, வரிவிதி

Assets: சொத்துக்கள்

Association (Company): சங்கம்

Assumption: எடுகோள்

Audit: தணிக்கை

Authorised capital: அனுமதித்த மூலதனம்

Automation: பொறியாட்சி

Average fixed cost: சராசரி நிலைச் செலவு

Average revenue: சராசரி (ரெவன்யூ) வரவு -

Axiom: ஒப்பிய உண்மை

Axes of coordinates: இடைநிலை அச்சுக்கள்


B

Backing of currency : செலாவணிக் காப்பு

Balance of trade: வாணிபக் கொடுப்பல் நிலை

Balancc of trade, favourable : சாதக வாணிபக் கொடுப்பல் நிலை

Balance of trade, unfavourable: பாதக வாணிபக் கொடுப்பல் நிலை

Balance of payments: அயல் நாட்டுக் கொடுப்பல் நிலை

Balance sheet: இருப்பு நிலைக்குறிப்பு

Bank: பாங்கு, வங்கி

Bank acceptances: பாங்கு (ஒப்புக்கள்) ஏற்புக்கள்

Banking: பாங்குத் தொழில்

Bank of England : இங்கிலாந்துத் தலைமை பாங்கு Banks, indigenous: சுதேச பாங்குகள்

Banks, commercial: வாணிபப் பாங்குகள்

Banking school: பாங்கு முறைக் கருத்தாளர்

Bank, schedule: ஷெடியூல் பாங்கு

Banking, branch: கிளை பாங்கு முறை

Bank money: பாங்கு செய் பணம்

Banking, unit: தனிப் பாங்கு முறை

Bank credit: பாங்குச் செலாவணி

Bank deposit: பாங்கு வைப்பு, பாங்கு டெபாசிட்டு

Bankers' deposit: பாங்குகளின் வைப்பு

Bank money: பாங்குச் செலாவணி

Bank rate: (மைய) பாங்கு வீதம்

Banker: பாங்கர், பாங்காளி

Bank notes: பாங்கு நோட்டுக்கள்

Bank, clearing: தீர்வகப் பாங்கு

Bank discount: பாங்குக் கழிவு

Bank draft: பாங்கு டிராஃப்டு

Bank of issue: நோட்டுரிமைப் பாங்கு

Banking habit: பாங்கு முறைப் பழக்கம்

Bank, reserve: ரிசர்வ் பாங்கு

Barter: பண்டமாற்று

Base year: மூல ஆண்டு

Bear Operations: "கரடி நடவடிக்கைகள்"

Bearer: கொணர்பவன்

Benefit theory: நலக்கோட்பாடு

Betterment levy: மேம்பாட்டு வரி

Bilateral trade: இருமுக வாணிகம்

Bill: உண்டியல்

Bill brokers: உண்டியல் தரகர்கள்.

Bill, clean: சுத்த உண்டியல்

Bill, Currency of a: உண்டியல் தவணை Bill, days of grace on a: உண்டியல் கருணை நாட்கள்

Bill, dishonoured: மறுக்கப்பட்ட உண்டியல்

Bill, drawee of a: உண்டியல் எழுதப்பெற்றவர்

Bill, drawer of a: உண்டியல் எழுதுபவர்

Bill, foreign: வெளிநாட்டு உண்டியல்

Bill, holder of: உண்டியல் உடையவன்

Bill of exchange: வாணிப உண்டியல்

Bill, Trade: வர்த்தக உண்டியல்

Bill, Long: நெடுந்தவணை உண்டியல்

Bill, Rate: உண்டியல் கழிவு வீதம்

Bill, short: குறுந்தவணை உண்டியல்

Bill, Reverse council: இந்தியக் கௌன்சில் எதிர் உண்டியல்

Bill, Inland: உள் நாட்டு உண்டியல்

Bill, maturity of: உண்டியல் தவணைமுடிவு, கெடு முடிவு

Bill, usance of: உண்டியல் மாமூல் தவணை

Bimetallism: இரட்டை உலோக நாணய முறை

Biolog: உயிரியல்

Birth rate: பிறப்பு வீதம்

Black death: "ப்ளாக் டெத்” கொள்ளைச் சாவு

Blocked accounts: தடைப்பட்டவைப்புக்கள்

Blockade: மறியல்

Boom: பொருளாதார வீக்கம்

Brand: அடையாளம், குறி

Brokerage: தரகு Board of Directors: டைரக்டர்கள் சபை

Bolshevism: போல்ஷவிசம்

Bonds: பத்திரங்கள்

Bonafide: நல்லெண்ண

Bonus: வெகுமதி, போனசு

Boon work: இலவச ஊழியம்

Book keeping: கணக்குப் பதிவியல்

Bounty: அரசாங்கக் கொடை

Boycott: பகிஷ்காரம், புறக்கணிப்பு, 'பாய்காட்டு'

Brassage: நாணய அச்சுக்கட்டணம்

Budget: பட்ஜெட், வரவு செலவுத் திட்டம்

Budget, Deficit: பற்றாக்குறை பட்ஜெட்

Budget estimate- பட்ஜெட் மதிப்பு

Budget, family: குடும்ப வரவு செலவுத் திட்டம்

Budget, government: அரசாங்க வரவு செலவுத் திட்டம்

Budget, national: நாட்டு வரவு செலவுத் திட்டம்

Bullionists: உலோகப்பற்றினர்

Bull operations: "எருது நடவடிக்கைகள்”

Business: வியாபாரம், தொழில்

Business cycle: வியாபாரச் சகடம்

Business firm: தொழில் நிறுவனம்

By-Laws: துணை விதிகள்

By products: பக்க விளைவுகள்


C

Called up capital: அழைப்பித்த மூலதனம்

Call rates: அழைப்புக்கடன் (நாள் நிலுவைக்கடன்) வட்டி வீதம்

Call money (loans): அழைப்புக்கடன் (நாள் நிலுவைக்கடன்)

Canon: விதிகள்

Canon of economy: சிக்கன விதி

Canon of elasticity: நெகிழ்ச்சி விதி

Canon of equity: நியாய விதி

Canon of certainty: உறுதிப்பாட்டு விதி

Canon of convenience: வசதி விதி

Canon of productivity: விளைவு விதி

Canvassing: பரிந்து வேண்டல்

Capital: முதல், மூலதனம், அசல்

Capital, subscribed: ஒப்பிய மூலதனம்

Capital, Paid up: செலுத்திய மூலதனம்

Capital formation: முதல் ஆக்கம்

Capital Levy: முதல்மேல் வரி

Capital Market: மூலதன மார்க்கெட்டு

Capitalism: முதலாளித்துவம்

Capitalistic: முதலாளித்துவ

Capitalist: முதலாளி, முதலுடையோன்

Capital goods: முதற்கருவிப் பொருள்கள்

Capital assets: முதலினச்சொத்துக்கள்

Capital, auxiliary (instrumental): தொழில் உபகரண முதல்

Capital gains: முதலீட்டு ஆதாயம்

Capital, circulating: புரளும் முதல்,

Capital, Floating: சுழல் முதல், உருமாறும் முதல் Capital, fixed (durable shape): நிலை முதல் பொருள்கள்

Capital, free: உருப்பெறா முதல்

Capital, nominal: பெயரளவு மூலதனம்

Capital, real: மெய்ம் முதல்

Capital, social: சமுதாய முதல்

Capital, consumption: நுகர்வு முதல்

Capital consumption: முதலழி நுகர்வு

Capitalisic methods of production: முதல்மய உற்பத்தி முறைகள்

Capitalisation: மூலதன ஆக்கம்

Cash: ரொக்கம்

Cash ratio: ரொக்க நிதி வீதம்

Capital account: முதலினக் கணக்கு

Capital, trade: வர்த்த க மூலதனம்

Capital value: முதல் மதிப்பு

Cartel: கார்ட்டெல்

Cash Credit: "ரொக்கக் கடன்" முறை

Cash reserves: காப்பு ரொக்கம்

Central bank: மைய பாங்கு

Central banking: மைய பாங்கு முறை

Cess: வரி, செஸ், பிரதேச வரி

Ceteris paribus: மற்றவை மாறாதிருப்பின்

Cheque: செக்கு

Chequing account: செக் கணக்கு

Chamber of commerce: வாணிபர் சங்கம்

Circulation of money: பணப் புழக்கம்

Circulating assets: உருமாறும் சொத்துக்கள்

Circumnavigation: சுற்றுக்கடற் பிரயாணம்

Citizenship: குடிமை

Classical economists: தொன்மைப் பொருளாதாரத் துறையினர்

Clearing House: (செக்குத்) தீர்வகம் Cobweb Theorem: சிலந்திக் கூட்டுத் தேற்றம்

Coefficient: கோயபிசண்ட் குணகம், கெழு

Coinage: நாணய வகை, காசு வகை, நாணயம் அச்சிடுகை

Coinage, Decimal: தசாம்ச நாணய முறை

Coins: காசுகள்

Coincidence of wants: தேவைப் பொருத்தம்

Coins, token: குறி நாணயம்

Colonies: குடியேற்ற நாடுகள்

Colonial expansion: குடியேற்றப் பெருக்கம்

Colonisation: குடியேற்றம்

Collateral security: துணை ஈடு

Collective action: கூட்டுச் செயல்

Collective bargaining: கூட்டு பேரம்

Collective wants: சமூகப் பொதுத் தேவைகள்

Collectivism: கலெக்டிவிசம்

Combination: (தொழிற்) தொகுப்பு .

Combination laws: தொழிற் தொகுப்பினச்சட்டங்கள்

Commenwealth: காமன்வெல்த்

Commerce: வாணிபம், வாணிகம், வர்த்தகம்

Common: பொது நிலம்

Communication: தொடர்பு வசதிகள்

Communism: கம்யூனிசம்

Commercial enterprise: வாணிகத் துணிவு, வாணிப நிறுவனம்

Commercial policy: வாணிபக் கைக்கோள்

Commercial rivalry: வாணிபப் போட்டி Competitor: போட்டிக்காரன்

Commutation: பரிவர்த்தனை

Commodities: பண்டங்கள்

Comparative cost: தராதரச் செலவு

Competition: போட்டி

Competition, Perfect: நிறைவுப் போட்டி

Competition, Pure: தூயபோட்டி

Competition, Buyers: வாங்குவோரிடைப் போட்டி

Competition, Sellers: விற்போரிடைப் போட்டி

Composite demand: பன்முகத் தேவை

Composite supply: பன்முக அளிப்பு

Compensating variation: நிரப்பு மாற்றம், ஈடு செய்மாறுதல்

Complementary goods: நிறைவு செய் பொருள்கள்

Complementarity: நிறைவுப்பாடு

Conciliation: சமரசம்

Concomitant: உடன் நிகழ்

Concrete: உருவுடைய, ஸ்தூல

Constant cost: மாறாச் செலவு

Continuity, Principle of: தொடர்பறாக் கொள்கை

Conformity: உடன்பாடு

Conventional necessaries: வழக்கத் தேவைகள்,

Consols: 'கான்சல்' கடன் பத்திரங்கள்

Consolidation: ஒருங்கிணைப்பு

Consolidation of holdings: நில உடைமை ஒருங்கிணைப்பு.

Consul: கான்சல்

Consumer: துய்ப்போர், நுகர்வோர்

Consumption: நுகர்வு, துய்ப்பு

Contingent: (நிகழ்வு) ஐயப்பாடான Copy-holders:நகல்பட்டாதார்கள்

Copy right: காப்பி ரைட், ஆக்கிய உரிமை, நூலுரிமை

Corn law: தான்யச் சட்டம்

Contraband articles: கள்ளச் சரக்குகள், தடைக்குட்பட்ட சரக்குகள்

Concentration of Industry: தொழில் குவிவு

Contraction of demand: தேவைச் சுருக்கம்

Consumers' goods: உடன் துய்ப்புக்குரிய பொருள்கள்

Consumers' spending: துய்ப்போர் செலவீடு

Consumers' goods (Durable use): நெடுங்கால நுகர்வுப் பண்டங்கள்

Consumers' Surplus: துய்ப்போர் (பயன்பாட்டு) உபரி

Consumption: நுகர்வு, துய்ப்பு

Convertibility: மாற்றுரிமை

Constant returns, law of: மாறா விளைவு விதி

Constituents: கூறுகள்

Co-operation: கூட்டுறவு

Co-operative Credit Society: கூட்டுறவுக் கடன் சங்கம்

Co-ordinates: அச்சு தூரங்கள்

Co-partnership: சமத்துவக் கூட்டு

Corollary: கிளைத்தேற்றம், துணை முடிவு

Corporation: கார்ப்பரேசன்

Cost: செலவு, அடக்க விலை

Cost of living: வாழ்க்கைச் செலவு

Cost of living Index number: வாழ்க்கைச் செலவுக் குறியீட்டெண் Cost, Average: சராசரிச் செலவு

Costs, Average vatiable: மாறுஞ்செலவின் சராசரி

Costs, money: பணச் செலவு

Costs, Real: உண்மைச் செலவு

Costs, marginal: இறுதிநிலைச் செலவு

Costs, Prime: முதன்மைச் செலவுகள், மூலச் செலவுகள்

Costs, Supplementary: துணைச் செலவுகள்

Costs, fixed: மாறாச் செலவுகள்

Costs, variable: மாறுஞ் செலவுகள்

Costs, Total: மொத்தச் செலவுகள்

Costs, of marketing: விற்பனைச் செலவுகள்

Cost of production: ஆக்கற் செலவு

Cost of reproduction: புனர் ஆக்கச் செலவு

Constant cost industry: மாறாச் செலவுத் தொழில்

Counter claim: எதிர் உரிமை

Cost price: அடக்க விலை

Cottage Industry: குடிசைத் தொழில்

Counterfeit: போலி (நாணயம்)

Court of directors: டைரக்டர்கள் மன்றம்

Countervailing duty: சமனாக்கு வரி, ஈடு செய்வரி

Cover: ஆதாரம்

Craft: கைவினைத் தொழில்

Craft guild: கைவினைஞர் சங்கம்

Credit creation: பாங்குச் செலாவணிச்சிருட்டி

Credit expansion: பாங்குச் செலாவணிப் பெருக்கம்

Credit Contraction: பாங்குச் செலாவணிச் சுருக்கம் Credit: நாணயம்

Creditor: கடன் ஈவோன்

Credit, Bank: பாங்குச் செலாவணி

Cultivation, Extensive: பரந்த வேளாண்மை

Cultivation, Intensive: செறிந்த வேளாண்மை

Cumulative preference Shares: குவிவுச் சலுகைப் பங்குகள்

Currency: செலாவணி

Currency notes: கரன்சி நோட்டுகள், செலாவணித் தாள்கள்

Current account: நடப்புக் கணக்கு

Current market price: அங்காடி நடப்பு விலை

Currency school : செலாவணி முறைக் கருத்தாளர்

Currency management: செலாவணி நிர்வாகம்

Credit management: பாங்குச் செலாவணி நிர்வாகம்

Curve: வளைகோடு, வளைவு

Curves, Marginal: இறுதிநிலைப்பாட்டு வளைகோடுகள்

Curves, Price: விலை வளைகோடுகள்

Customs duty: சுங்கத் தீர்வை

Customary payments: மாமூல் செலவுகள்

Customer: வாடிக்கைக்காரர்

Cycle, trade: வியாபாரச் சகடம், வாணிகச் சுழல்D


Data: எடுகோள், விவரங்கள்

Dear money policy: அரும்பணக் கைகோள்

Death duty: மரணவரி

Death rate: மரண வீதம், இறப்பு வீதம்

Debased coins: தரமிழந்த காசுகள்

Debasement (coins): தரக்குறைப்பு (நாணயம்) Debit: பற்று

Debentures: டிபஞ்சர்கள், கடன் பத்திரங்கள்

Debt, Public: அரசாங்கக் கடன்

Debt, Conversion: கடன் இன மாற்றுகை

Debt, dead weight: பயனில் சுமைக்கடன்

Debt, floating: குறுங்காலக் கடன்

Debt, funded: நிலையாக்கிய கடன்

Debt, redemption: கடன் மீட்சி

Debt, repudiation: கடன் நிராகரிப்பு

Debt, National: நாட்டுக் கடன்

Debt Relief Act: கடன் நிவாரணச் சட்டம்

Decentralisation of Industries: தொழில் பரவலாக்கல்

Decreasing cost: குறைந்து செல் செலவு

Deduce: பகுத்தறி

Deductive method: பகுத்தறி முறை

Deduction: பகுத்தறிதல்

Deficit: பற்றாக்குறை

Deficit spending: வரவெஞ்சிய செலவு

Deficit financing: பற்றாக்குறை நிதியாக்கம்

Definition: இலக்கணம்

Deflation: பணவாட்டம், பணச் சுருக்கம்

Deferred payment: தள்ளிப் போட்ட செலுத்து

Degressive Taxation: டிக்ரஸிவ் வரிவிதிப்பு

Demesne land: டெமீன் நிலம், சொந்தப் புலன்

Demand: தேவை

Demand Schedule: தேவைப் பட்டியல்

Demand Deposits: நடப்பு வைப்புக்கள்

Demand curve: தேவை வளைகோடு Demand price: கேள்விலை

Demand draft: தரிசன உண்டியல், காட்சி உண்டியல்

Demand elasticity: தேவை நெகிழ்ச்சி

Demand, Derived: வழிவந்த தேவை

Demand, Joint: கூட்டுத் தேவை

Demand, Laws of: தேவை விதிகள்

Denudation: உரிமானம்

Deposit: வைப்பு, டெபாசிட்டு

Depositor: வைப்பாளி, டெபாசிட்டர்

Deposits, Current: நடப்பு வைப்புக்கள்

Deposits, Time: டைம் டெபாசிட்டுகள், தவணை வைப்புக்கள்

Deposits, Savings சேவிங்ஸ் டெபாசிட்டுகள், சேம வைப்புக்கள்

Depreciation: தேய்மானம், மதிப்பிறக்கம்

Depreciation fund தேய்மான ஈடுநிதி

Depression: மந்தம்

Derived value: வழிவந்த மதிப்பு

Determinants of demand: தேவைத் தீர்மானிகள்

Devaluation: மதிப்புக் குறைப்பு

Diagram: வரிப்படம்

Differential advantage: நலபேதம், வேறுபாட்டுயர்பு

Differential Surplus: வித்தியாச உபரி, வேறுபாட்டெச்சம்

Dimension: பரிமாணம்

Diminishing returns, Law of: குறைந்துசெல் விளைவுவிதி

Diminishing utility, Law of: குறைந்துசெல் பயன் பாட்டுவிதி

Differentiation: வேற்றுமைப்பாடு

Differentiated produce: வேற்றுமைப்படுத்திய பொருள் Differentiated wage: வேறுபாடூட்டிய கூலி

Discounting of Bills: உண்டியல் கழிவு கோள்

Discrimination monopoly: பேதங்காட்டுகை

Discriminating: பேதங்காட்டும் விற்பனைச் சர்வாதீனம்

Diseconomies: சிக்கன இழப்புக்கள்

Discommodity: சங்கடப்பாடு

Discounted value: கழிவுபட்ட மதிப்பு, கழிவுநீக்கிய மதிப்பு

Discounting the future : எதிர்காலக் கழிவு

Disinflation: பணவீக்கக் குறைப்பு

Distinction, desire for: ஆகுல விருப்பம்

Distribution of Income: வருமானப் பங்கீடு

Disequilibrium: சமனறுநிலை, சலனநிலை

Discount houses: உண்டியல் தரகு அகங்கள்

Dispute, Industrial: தொழிலாளர் தகராறு

Distribution, functional: தொழில்வாரிப் பங்கீடு

Distribution, personal: நபர்வாரிப் பங்கீடு

Disutility: பயனின்மை

Discriminating protection: தேர்ந்தளிக்கும் தொழிற்காப்பு

Discovery: கண்டுபிடிப்பு

Dividend: இலாபஈவு, பகுபடு தொகை,

Division of labour: வேலைப்பிரிப்பு, தொழில்முறைப் பகுப்பு

Domestic policy: உள் நாட்டுக் கொள்கை

Domestic sytem: இல்லத்தொழில் முறை

Dose: இடுமானம், (டோசு)

Double taxation: இரட்டிப்பு வரிவிதிப்பு

Drainage: வடிகால்

Dryland: புன்செய்

Dry farming: புன்செய்ப் பண்ணை

Dumping: டம்ப்பிங் Durable consumer goods: நீடித்த நுகர்வுப் பொருள்கள்

Duopoly: டூவாபோலி (இருவர் விற்பனை ஆதீனம்)

Duty, Countervailing: ஈடுசெய்வரி, சமனாக்குவரி

Dynamic: டைனமிக், இயக்க நிலைE


Earnings: ஈட்டம், சம்பாத்தியம்

Earnings of management: நிர்வாக ஈட்டம்

Earnings, efficiency: திறன் ஈட்டம்

Earnings, transfer: மறுவாய்ப்பீட்டம்

Economics: பொருளாதாரம்

Economics, applied: விளைவியல் பொருளதாரம்

Economics, practical: நடைமுறைப் பொருளாதாரம்

Economics, pute: விதியியல் பொருளாதாரம்

Economics: பொருளாதார இயல்

Economic, Principles: பொருளாதாரத் தத்துவங்கள்

Economic Thought, History of: பொருளாதாரக் கோட்பாட்டு வரலாறு

Economic development: பொருளாதார வளர்ச்சி

Economy: பொருளாதார அமைப்பு, பொருளாதாரம், சிக்கனம்

Economy, Mixed: கலப்புப் பொருளாதார அமைப்பு

Economic environment: பொருளாதாரச்சூழ்நிலை

Economic forces: பொருளாதாரச் சக்திகள் Economic life: பொருளாதார வாழ்க்கை

Economic structure: பொருளாதார அமைப்பு

Economies: சிக்கன நலன்கள்

Economic freedom: பொருளாதாரச் சுயேச்சை

Economic goods: செல்வப் பண்டங்கள்

Economic Doctrines: பொருளாதாரப் போதனைகள்

Economic Laws: பொருளாதார விதிகள்

Economic man: பொருள் பித்து மனிதன்

Economic motives: பொருளாதாரநோக்கங்கள்

Economic expert: பொருளாதார நிபுணர்

Economists: பொருளாதாரத் துறையினர்

Economic inequality: பொருளாதார ஏற்றத் தாழ்வுகள் .

Economic equality: பொருளாதாரச் சமத்துவம்

Economic products: பொருளாதாரப் பண்டங்கள்

Economic resources: பொருளாதாரச் சாதனங்கள்

Economic History: பொருளாதார வரலாறு

Economic Action: பொருளாதாரச் செயல்

Economical: செட்டான, சிக்கனமான

Economy, Domestic: குடும்பச் சிக்கனம், உள்நாட்டுப் பொருளாதாரம்

Economy, International: உலகப் பொருளாதாரம், பன்னாட்டுப் பொருளாதாரம்

Effort: எத்தனம் Elasticity: நெகிழ்ச்சி

Elasticity of substitution: பதிலீட்டு நெகிழ்ச்சி

Elasticity, Cross: எதிரின நெகிழ்ச்சி

Emigration: குடியேற்றம்

Empirical: அனுபவ வழி, புலவழி

Employer: வேலையளிப்போன்

Employee: வேலையாள், பணியாள்

Employment: வேலை

Employment Exchange: வேலைத் தகவல் நிலையம்

Enclosure: நில அடைப்பு

Enclosure acts: நில அடைப்புச் சட்டங்கள்

Endorsee: புறக்குறிப்பாளி

Endorser: புறங்குறிப்போன்

Endorsement: புறக் குறிப்பு

Endorse: புறங்குறி

Endowment, Natural: இயற்கைப் பேறு

Enterprise: தொழிற்றுணிவு

Entrepot: மறு ஏற்றுமதி

Epoch: யுகம், காலம்

Equity: நேர்மை , அறம், தருமம்

Equilibrium: சமநிலை

Equilibrium price: சமநிலை விலை

Equilibrium output: சமநிலை உற்பத்தி

Equilibrium(Short period): குறுங்காலச் சமநிலை

Equilibrium (Long period): நீள்காலச் சமநிலை

Equilibrium, stable: உறுதிச் சமநிலை

Equilibrium, unstable: உறுதியில்லாச் சமநிலை

Equilibrium, temporary: தற்காலிகச் சமநிலை

Equality: சமத்துவம்

Equality of sacrifice: சமத் தியாக நிலை Equation of exchange: பரிவர்த்தனைச் சமன்பாடு

Equimarginal returns: சம இறுதிநிலை விளைவுகள்

Equimarginal utility: சம இறுதிநிலைப் பயன்பாடு

Equation: சமன்பாடு

Equation, Cambridge: கேம்பிரிட்ஜ் சமன்பாடு

Equation, fundamental: அடிப்படைச் சமன்பாடு

Ethics: அறவியல்

Ethical approach: அறவியல் நோக்கு

Evaluate: மதிப்பிடு

Evolution: பரிணாமம்

Evolutionary process: பரிணாமப் போக்கு (முறை )

Excise duty: ஆயத் தீர்வை

Exclusive right: தனி உரிமை

Exchange: நாணயமாற்று, பரிவர்த்தனை

Exchange account: நாணயமாற்றுக் கணக்கு

Exchange control: நாணயமாற்றுக் கட்டுப்பாடு

Exchange, Foreign: அயல்நாட்டுச் செலாவணி

Exchange equalisation fund: பரிவர்த்தனைச் சமன் காப்பு நிதி

Expenses of production: உற்பத்திச் செலவுகள்

Excess capacity: எச்ச வல்லமை

Expenditure: செலவீடு

Expenditure, capital: முதலீட்டுச் செலவு

Expenditure curve: செலவீட்டுக் கோடு

Expectation: எதிர் நோக்கம்

Export duties: ஏற்றுமதித் தீர்வைகள்

Exploitation: சுரண்டல்

Extensive Margin: பரவல் இறுதிநிலை Extractive industries: விளைவுப்பறித் தொழில்கள்

External Economies: புறச் சிக்கனங்கள்

Extension of demand: தேவை நீட்சிF


Factory system: தொழிற்சாலை முறை, ஆலை முறை

Factors of production: உற்பத்திக் காரணிகள்

Farm: பண்ணை

Farm output: பண்ணை உற்பத்தி

Face value: தோற்ற மதிப்பு, முக மதிப்பு

Factor cost: காரணிச் செலவு,

Factor: காரணி

Farming, mixed: கலப்புப் பண்ணை

Famine relief: பஞ்ச நிவாரணம்

Federal Finance: கூட்டரசு நிதியம்

Federal Reserve Banks: ஐக்கிய ரிசர்வ் பாங்குகள்

Feudalism: படை மான்யம்

Feudal system: படை மான்யத் திட்டம்

Fiat money: ஆணைச் செலாவணி

Fiduciary issue: நம்பிக்கை வெளியீடு

Finance: நிதி

Financial: நிதிபற்றிய

Financial crisis: நிதி இக்கட்டுக்கள்

Final products: (செய்வினை] முடிந்த பண்டங்கள்

Final utility: இறுதிப் பயன்பாடு

Financial year: நிதி ஆண்டு

Finance bill: நிதி மசோதா

Firm: (கூட்டு) நிறுவனம்

Firm, Optimum: உத்தம அளவு நிறுவனம் Firm, Representative: மாதிரி நிறுவனம்

Finite: முடிவுடைய

Fixed: மாறா, நிலைத்த

Fixed price: கறார் விலை

Fixed factor: மாறாக் காரணி

Floating debt: குறுங்காலக் கடன்

Flood Irrigation: வெள்ளப் பாசன முறை

Fluctuations: ஏற்ற இறக்கங்கள், (oscillations- அலைவுகள்)

Flying shuttle: எறி நாடா

Formula: சூத்திரம்

Foreign payments: வெளிநாட்டுச் செலுத்துக்கள்

Foreign trade: வெளிநாட்டு வாணிபம்

Foreign bills: வெளிநாட்டு உண்டியல்கள்

Form utility: உருவப் பயன்பாடு

Foreign investment: வெளிநாட்டு முதலீடு

Forced saving: கட்டாயச் சேமிப்பு

Freedom of choice: தேர்வுச் சுயேச்சை

Free competition: தடையிலாப் போட்டி

Freedom of enterprise: தொழில் துணியச் சுயேச்சை

Free goods: இலவசப் பண்டங்கள்

Freight: சத்தம், சுமைகூலி

Free hold: வில்லங்கமில்லாத புலன், முற்றுரிமைப் புலன்

Full employment: வேலை நிறைவு

Function: ராசி, சார்பு

Function, Independent: சார்பிலா ராசி

Function, variable: மாறும் ராசி

Futures: முன்னோக்கிய பேரங்கள்


G

Generalisations: பொதுமைகள்

Genus: பேரினம்

Geometric progression: பெருக்கல் விருத்தி

Gold points: பொன் பெயர்ச்சி (பொன் இயங்கு) எல்லைகள்

Gold export point: பொன் ஏற்றுமதி எல்லை

Gold import point: பொன் இறக்குமதி எல்லை

Gold reserves: பொன் காப்புநிதி

Gold standard: பொன் (நாணயத்)திட்டம்

Gold standard, restoration of: பொன் (நாணயத்)திட்ட மீட்சி

Gold standard suspension of: பொன் (நாணயத்)திட்ட விலக்கம்

Gold Bullion standard: பொன் கட்டித் திட்டம்

Gold exchange standard: பொன் பரிவர்த்தனைத் திட்டம்

Goods: பொருள்கள்

Goods, Durable: உறுதிப் பொருள்கள்

Goodwill: தொழில் நன்மதிப்பு

Government securities: அரசாங்கக் கடன் பத்திரங்கள்

Grade: தரம்

Graded goods: தரம் தேர்ந்த பண்டங்கள்

Grants-in-aid: உதவி மானியங்கள்

Grades of labour: உழைப்புத் தரங்கள்

Graduated taxation: படித்தர வரி

Graph: வரைப் படம்

Graphical method: வரைப்பட முறை

Gross interest: மொத்த வட்டி Gross national product: நாட்டின் மொத்த ஆக்கம்

Gross national income: நாட்டின் மொத்த வருமானம்

Gross earnings: மொத்த ஈட்டம்

Ground rent, (Site rent): பூமி வாரம், மனை வாரம்

Government undertaking: அரசாங்கத் தொழில்.

Guild system: கில்டு முறைH


Handicraft: கைவினைத் தொழில்

Hard Currency : கடினச் செலாவணி, அருமைச் செலாவணி

High cost industry: மிகைச் செலவுத் தொழில்

Hire purchase: தவணைக் கொள்முறை

Historical school: வரலாற்றுமுறைக் கருத்தோர்

Holding company: ஓல்டிங் கம்பெனி

Homogeneity: ஓரினத் தன்மை

Homogeneous: ஓரியலான, ஒருபடித்தான

Horizontal combination: படுகிடைத் தொகுப்பு

Horizontal axis: படுகிடை அச்சு

Hours of work: உழைப்பு நேரம்

Hypothesis: ஊகக்கோட்பாடு,கற்பிதக் கோட்பாடு கருதுகோள்

Hypothetical: கற்பிதமான

Hyperbola: இருபுற வளைவுI


Identical: முழுதும் ஒத்த

Immigration : குடியிறக்கம் Immobility: இடம் பெயராமை

Immobility of labour: பாட்டாளி இடம் பெயராமை

Impact of taxation: வரியின் தாக்கு

Imports: இறக்குமதிகள்

Imperial preference: ஏகாதிபத்தியச் சலுகை

Import duties: இறக்குமதி வரிகள்

Import quotas: இறக்குமதிப் (கோட்டாக்கள்) பங்கீடுகள்

Imputed value: சாட்டு மதிப்பு

Imperfect competition: நிறை குறைந்த போட்டி

Income tax: வருமான வரி

Incentive: தூண்டுகோல்

Increasing cost industry: வளர்ந்துசெல் செலவுத் தொழில்

Incremental costs: கூடுதலாகும் செலவுகள்

Inconvertibility: மாற்றலாகாமை

Income: வருமானம்

Income, money: பண வருமானம்

Income, real: மெய் வருமானம்

Income effect: வருமான விளைவு

Inconsistent: ஒவ்வாத

Income-consumption curve: வருவாய் துய்ப்புக்கோடு

Income, national: நாட்டு வருமானம்

Increasing returns: வளர்ந்து செல் விளைவு

Increasing cost: வளர்ந்து செல் செலவு

Incidence of taxation: வரி நிலைப்பாடு

Indemnity : நட்ட ஈடு

Indent : தேவைப் பட்டி

Index numbers: குறியீட்டெண்கள்

Indifference curves: சமபயன் வளைகோடுகள்

Indirect tax: மறைமுக வரி Indirect cost: மறைமுகச் செலவு ,

Individual: தனியாள்

Individual liberty: தனிமனிதச் சுயேச்சை

Individualism: தனியார் சுவாதீனக் கொள்கை

Indivisibility: பிரிவுபடாமை, பகாத்தன்மை

Indivisibility of factors: காரணிகளின் பிரிவுபடாமை

Induction : தொகுத்தறிதல்

Inductive method: தொகுத்தறி முறை

Industry: தொழில், கைத்தொழில்

Industrial location: தொழில் இட அமைப்பு

Industry, localisation of: ஓரிடத் தொழிற் செறிவு

Industry, concentration of: தொழிற் குவிவு

Industrial centre: தொழில் மையம்

Industrial finance: தொழில் நிதியம்

Industrial monopolies: தொழில் சர்வாதீனங்கள்

Industrial revolution: தொழிற் புரட்சி

Industrialization: தொழில் மயமாக்கல்

Industry, Large scale: பேரளவுத் தொழில்

Industry, Small scale: சிற்றளவுத் தொழில்

Industry, Medium scale: நடுத்தரத் தொழில்

Industry, Heavy: கனவினத் தொழில்

Industrial organization: தொழிலமைப்பு

Inequality: ஏற்றத்தாழ்வு,சமக்கேடு

Inequality of wages: கூலி ஏற்றத்தாழ்வு

Inequality of Incomes: வருமான ஏற்றத்தாழ்வு

Infant Industries: சிற்றிளந் தொழில்கள்

Inflation: பணவீக்கம்

Inflation, open: வெளிப்படையான பண வீக்கம்

Inflation, galloping: தாவு பணவீக்கம் Inflation, cumulative: குவிதரு பணவீக்கம்

Inflation, concealed: கரந்துறை பணவீக்கம்

Infant mortality: சிசுமரிப்பு,குழவிச் சாக்காடு

Inferior goods: கீழ்தரப் பண்டங்கள்

Inheritance duties: சொத்துப் பேறு வரிகள்

Initiative: முனைப்பு, முந்துந்துணிவு

Initiative, private: தனியார் முனைப்பு

Inland trade: உள்நாட்டு வர்த்தகம்,அகவாணிகம்

Innovation: புதுமை

Institutions: நிலையங்கள்

Insurance: (ஈட்டுறுதி, காப்புறுதி) இன்சூரன்சு

Insurance policy: இன்சூரன்சுப் பத்திரம்

Insurance premium: இன்சூரன்சுக் கட்டணம்

Insurance against risks: ஆபத்துக் காப்பு இன்சூரன்சு

Interest: வட்டி

International trade: பன்னாட்டு வாணிபம்

Interregional trade: பல் பிரதேச (மண்டல) வாணிபம்

International economics: பன்னாட்டுப் பொருளாதாரம்

Internal economies: அகச் சிக்கனங்கள்

Interchangeable parts: மாற்று உறுப்புக்கள்

Intermediate goods: இடைநிலைப் பண்டங்கள்

Interest on calls: கைமாற்று வட்டி

Intermittant: இடைவிட்ட

Internal: அக

Integral: தொகுத்த, முழு

Intercept: குறுக்கிடு

Intersection: வெட்டுதல்

Intrinsic value: உள்ளுறு மதிப்பு Irregular: தொடர்பற்ற

Intercourse: தொடர்பு

International Monetary Fund: பன்னாட்டுச் செலாவணி

International monetary co-operation உலக நாணயக் கூட்டுறவு

Investible surplus: முதலீட்டுக் கேற்றதாய மிகுதி

Investment: முதலீடு

Investment, marginal: இறுதிநிலை முதலீடு

Invention: புத்தமைப்பு, புத்தாக்கம்

Investors: முதலீடு செய்வோர் : முதலிட்டோர்

Invisible export: புலனாகா ஏற்றுமதி

Inventories: இருப்புக்கள், இருப்புப் பட்டியல்கள்

Investment goods: முதலீட்டுப் பொருள்கள்

Inverse ratio: தலைகீழ் விகிதம்

Iron law of wages: கூலி நிர்ணய இரும்பு விதி

Irregularity: ஒழுங்கில்லாமை

Irregular employment: தொடர்பிலா வேலை

Irregularity of employment: வேலைத்தொடர்பின்மை

Issued capital: வெளியிட்ட மூலதனம்J


Jobbers: பங்கு வர்த்தகர்

Joint Stock companies : ஜாயிண்ட் ஸ்டாக்குக் கம்பெனிகள், கூட்டுப் பங்குக் கம்பெனிகள் Joint Stock Banks: கூட்டுப் பங்கு பாங்குகள், ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் பாங்குகள்

Joint products: கூட்டுத் தோற்றப் பண்டங்கள்

Joint Supply: கூட்டு அளிப்பு

Joint Demand: கூட்டுத் தேவை

Joint costs: கூட்டுச் செலவு

Just price: நியாய விலைK


Key industry: ஆதாரத் தொழில், மூலத் தொழில்

Kink: திருப்பம்

Kinked demand curve: திருப்பமுற்ற தேவை வளைகோடுL


Labourer: தொழிலாளி, பாட்டாளி

Labour: பாடு, உழைப்பு, தொழிலாளர்

Labour saving equipment: உழைப்பு குறை தளவாடங்கள்

Labour legislation: தொழிலாளர் சட்டம்

Labour supply: உழைப்பு அளிப்பு

Labour theory of value: உழைப்பளவை மதிப்புக் கோட்பாடு

Labour market: உழைப்புச் சந்தை

Labour force: பாட்டாளிப் படை

Labour movement: தொழிலாளர் இயக்கம்

Labour organisation: தொழிலாளர் நிறுவனம்

Lag: பின் தங்கல், பின்னடைவு . Lag, Time: காலப்பின்னடைவு

Laissez Faire: தலையிடாமை

Land: நிலம், இயற்கை

Land tenure: நில உரிமை முறை

Land Alienation Act: நிலப் பராதீனச் சட்டம்

Large scale production: பெருவாரி உற்பத்தி, பேரளவு உற்பத்தி

Land held in villeinage: ஊழியக்காரர் நிலம், வில்லன் நிலம் :

Legal tender: சட்டமுறைப் பணம்

Land mortgage bank: நில அடமான பாங்கு

Land Lord: நிலக்கிழார்

Land Revenue: நிலவருவாய்

Laws, Ethical: அறவியல் விதிகள்

Laws, Physical: பௌதிக விதிகள்

Laws, Economic: பொருளாதார விதிகள்

Laws. of tides: அலையியல் விதிகள்

Law of gravitation: புவிஈர்ப்பு விதி

Law of diminishing utility: குறைந்துசெல் பயன்பாட்டு விதி,

Law of diminishing marginal utility: குறைந்துசெல் இறுதிநிலைப் பயன்பாட்டு விதி

Lease: குத்தகை, பாட்டம்

Lease holder: குத்தகைக்காரன், பாட்டத்துக்காரன்

Leisure: ஓய்வு

Letters patent: லெட்டர்ஸ் பேட்டண்ட்டு

Letter of credit: பற்றுத் திருமுகம்

Levy: வரி, வரிவிதிப்பு

Liability: பொறுப்பு

Licensing Acts: அனுமதிச் சட்டங்கள்

Limited liability: வரையிட்ட பொறுப்பு Limping standard: நொண்டிச் செலாவணித்திட்டம்

Liners: முறைமை வழிக் கப்பல்கள்

Liquidity: ரொக்க நிலை

Liquidity preference: ரொக்க விருப்பம்

Liquidation: முடிப்பு

Liquid assets: ரொக்கமாகக்கூடிய சொத்துக்கள்

Livelihood pattern: பிழைப்புத் தோறணி

Loans: கடன்கள்

Loanable funds: கடன் தரும் நிதிகள்

Local Taxation: தலவரி விதிப்பு

Locus: நியமப் பாதை

Logical: தர்க்க முறையான

Logistic curve: லாஜிஸ்டிக் வளைகோடு

Luxuries: போகப் பொருள்கள்M


Machinery: எந்திரம், பொறி

Management: நிருவாகம்

Manager: மானேஜர், நிருவாகி

Managed currency: நிருவகிக்கப்பட்ட செலாவணி

Managing agency: நிருவாகப் பதிலாளி (ஏஜன்சி) முறை

Manor: மேனர்

Manorial system: மேனர் பண்ணை முறை

Manual labour: உடல் உழைப்பு

Manufactured goods: பொறி செய் பொருள்கள்

Manufacture: பொறி வழியாக்கம்

Manufacturing centres: பொறிவழித் தொழில் மையங்கள் Manufacturing industries: பொறிவழித் தொழில்கள்

Manure: உரம், எரு

Margin: இறுதிநிலை

Marginal Return: இறுதிநிலை விளைவு

Marginal Utility: இறுதிநிலைப் பயன்பாடு

Marginal Expenditure இறுதிநிலைச் செலவு

Marginal income: இறுதிநிலை வருமானம்

Marginal dose: இறுதிநிலை இடுமானம்

Marginal cost: இறுதிநிலைச் செலவு .

Marginal efficiency of capital: முதலீட்டின் இறுதிநிலைத் திறன்

Marginal Investment: இறுதிநிலை முதலீடு

Marginal land: இறுதி நிலை நிலம்

Marginal labour: இறுதிநிலை உழைப்பு

Marginal product: இறுதிநிலை உற்பத்தி

Marginal productivity: இறுதிநிலை உற்பத்தித்திறன்

Marginal output: இறுதிநிலை வெளிப்பாடு வெளியாக்கம் (உற்பத்தி)

Marginal profits: இறுதிநிலை இலாபம், இறுதிநிலை ஆதாயம்

Margin, intra: இறுதிநிலைக்குள்ளான

Marginal, supra: இறுதிநிலைக்கு மேலான

Marginal, Sub: இறுதிநிலைக்கு கீழான

Marginal purchase: இறுதிநிலை வாங்கற்பாடு

Marginal purchaser: இறுதிநிலை வாங்குவோன்

Marginal sale: இறுதிநிலை விற்பனை

Marginal seller: இறுதிநிலை விற்பனையாளன்

Marginal revenue: இறுதிநிலை வருவாய்

Marginal Income: இறுதிநிலை வருமானம் Marginal returns: இறுதிநிலை விளைவு

Marginal theory of value: இறுதிநிலை மதிப்புக்கோட்பாடு

Marginal propensity to consume: இறுதிநிலைத் துய்ப்பு நாட்டம்

Marginal propensity to save: இறுதிநிலைச் சேமிப்பு நாட்டம்

Marginal firm: இறுதிநிலை நிறுவனம்

Market, perfect: செம்மையான மார்க்கெட்டு

Market, imperfect: செம்மைற்ற மார்க்கெட்டு

Market rate: அங்காடி (வட்டி) வீதம்

Master craftsman: தேர்ந்த தொழில்: வினைஞன்

Material Progress: பொருள்வள முன்னேற்றம்

Material goods: சடப் பொருள்கள்

Maturity: தவணை முடிவு, கெடு

Metamorphosis: உருமாற்றம்

Maximum: உச்ச, உயர்ந்தபட்ச

Maximum satisfaction: உச்ச நிறைவு

Measure: அளவை, அளவுகோல்

Measures: நடவடிக்கைகள்

Measure of value: மதிப்பளவை

Mean: சராசரி

Means of Production: உற்பத்திச் சாதனங்கள்

Medium: சாதனம்

Medium of exchange: பரிவர்த்தனைச் சாதனம்

Medieval period: இடைக்காலம்

Mercantilism: மெர்க்கண்டலிசம்

Merger: கலப்பு

Merchant adventurers: துணிகர வாணிபர்

Merchant Marine: வாணிபக் கப்பற்படை

Middle men: நடுவர், தரகர் Migration: நாடு பெயர்வு

Mint: நாணயச்சாலை

Minimum wages: குறைந்தபட்சக் கூலி

Mint par of exchange: நாணயச்சாலை மாற்றீடு

Mint price of gold: நாணயச்சாலைப் பொன் விலை

Mintage: நாணய அச்சுவரி

Mobility of labour: தொழிலாளி இடப்பெயர்ச்சி

Money: பணம்

Money market: பணச் சந்தை , பண மார்க்கட்

Money, functions of: பணம் புரி பணிகள்

Money, full bodied: முழுலோகப் பணம்

Money, paper: தாள் பணம், காகிதப் பணம்

Money, Representative: பதிலிப்பணம்

Money, quantity theory of: பணப்பரிமாணக் கோட்பாடு

Money, standard: நியமனப் பணம்

Money, Token: ஒப்பு நாண்யம், குறி நாணயம்

Money, value of: பணத்தின் மதிப்பு

Monometallism: தனிலோக நாணயமுறை

Monetary policy: பணவாக்கக் கைக்கோள்

Money rate: பண வட்டி வீதம்

Money cost of production: உற்பத்திப் பணச்செலவு

Money of account: கணக்குப் பணம்

Money bill : பண மசோதா

Monetary demand: பணத் தேவை

Money at call: அழைப்புப் பணம், நாள் நிலுவைப் பணம்

Money income: பண வருமானம்

Monopoly: விற்பனைச் சர்வாதீனம், விற்பனை முற்றுரிமை Monopoly price: விற்பனைச் சர்வாதீன விலை, முற்றுரிமை விலை

Monopolistic competition: உதிரிச் சர்வாதீனப்போட்டி

Monopsony: வாங்கற் சர்வாதீனம், வாங்கல் முற்றுரிமை

Monopoly revenue: சர்வாதீன வருவாய்

Monotony: சலிப்பு

Mortgage bonds: அடமானப் பத்திரங்கள்

Most profitable output: உச்ச ஆதாய உற்பத்தி

Multilateral trade: பலமுக வாணிபம்

Multiplier: பெருக்கி, பெருக்கும் எண்

Multiplier, Income: வருமானம் பெருக்கி

Multiplier, Employment: வேலை பெருக்கிN


National debt: நாட்டுக் கடன்

National outlay: நாட்டுச் செலவீடு

National debt, conversion of: நாட்டுக் கடன் இனமாற்று

National debt, repudiation of: நாட்டுக் கடன் மறுதளிப்பு

National Dividend: நாட்டு ஆக்கத் தொகை

National Expenditure: நாட்டுச் செலவுத்தொகை

National product: நாட்டின் மொத்த ஆக்கம்

National output: நாட்டு மொத்த உற்பத்தி

National Product, Net: நாட்டின் நிகர ஆக்கம்

National capital: நாட்டின் முதல்

Nationalization: நாட்டு உடைமையாக்கல் National wealth: நாட்டுச் செல்வம்

Natural agents: இயற்கைக் கர்த்தாக்கள்

Natural rate: இயற்கை வீதம்

Natural phenomena: இயற்கை நிகழ்ச்சிகள்

Natural resources: இயற்கை வளங்கள்

Navigation: கடற் கடவு

Navigation Act: கடற்கடவு சட்டம்

Necessaries for life: வாழ்க்கைக்கின்றி அமையாதன

Necessaries for efficiency: திறமைக்கின்றி அமையாதன

Necessaries, conventional : வழக்கக் காலின்றி அமையாதன

Negative slope: நெகடிவ் சரிவு

Negative quantity: நெகடிவ் ராசி

Negotiation of bills: உண்டியல் "செலாவணி

Negotiable instruments: செலாவணிக் கருவிகள்

Negotiability: செலாவணித் தன்மை

Neoclassical school: புதுச் சம்பிரதாயக் கருத்தோர்

Net: நிகர

Net Reproduction rate: நிகரப் புனர்ப்பேறு வீதம்

Net value: நிகர மதிப்பு

Net-advantage: நிகர நன்மை

Nomenclature: சொல் வழக்கு

Nominal income: பெயரளவு வருமானம்

Norm: மீக்கோள் தரம்

Normal: இயல்பான

No-rent land: வாரமில்லா நிலம்

Normative: தரஞ்சூழ்

Normative science: தரஞ்சூழ் இயல்

Normal Price : வழக்க விலை, சாதாரண விலை, இயல்பான விலை Normal profit: இயல்பான இலாபம், சாதாரண இலாபம்

Notes: நோட்டுக்கள், பணத்தாள்கள்

Note-issue: நோட்டு வெளியீடு .

Notes, currency: செலாவணித் தாள்கள்

Notes, Promissory: புரோநோட்டு

Nutrition: ஊட்டம்O


Objective: குறிக்கோள்

Objectivity: தற்சார்பற்ற நிலை

Observation: காட்சிப் பிரமாணம்

Obsolete: வழக்கற்ற

Occupancy right: இருப்புரிமை, அனுபோக உரிமை

Occident: மேற்குலகு

Occupation: தொழில்

Occupation, skilled: திறனாள் தொழில்

Occupation, semi-skilled: குறைதிறத் தொழில்

Occupation, unskilled: திறனாளாத் தொழில்

Odd: ஒற்றை, ஒற்றைப்படியான

Oligopoly: ஒரு சிலர் விற்பனைச் சர்வாதீனம்

Operation : நடவடிக்கை

Operation, Openmarket: வெளிச்சந்தை நடவடிக்கை

Open field system: திறந்தபுலன் திட்டம்

Opportunity: வாய்ப்பு

Opportunity costs: பிறவாய்ப்புப் பெறுமானம்

Option: ஆப்ஷன், விருப்பப் பேரம்

Optimum Population: உத்தம மக்கள் தொகை Organised markets: கட்டமைந்த சந்தைகள்

Ordinate: நிலை (அச்சு) தூரம்

Oscillation: அலைவு

Outlook: எதிர்காலத் தோற்றம்

Output: உற்பத்தி, வெளிப்பாடு

Output determination: உற்பத்தி நிர்ணயம்

Over issue of notes: நோட்டு மிகை வெளியீடு

Over full employment: அமிதவேலைப்பெருக்கம்

Over production: அமித உற்பத்தி

Over saving: அமிதச் சேமிப்பு

Over head cost: பொதுச் செலவு

Overdraft: அதிகப் பற்று

Over capitalization: அமித முதலாக்கம்

Over time: மிகை நேரம்

Over time wages: மிகை நேரக் கூலிP


Paid-up Capital: செலுத்திய முதல், செலுத்தப்பட்ட முதல்

Par of exchange: செலாவணி மாற்று மதிப்பு

Paradox of value: மதிப்பு முரணுரை

Parasite: ஒட்டுண்ணி

Partnership: கூட்டு வியாபாரம்

Patent: பேட்டண்ட், உரிமைக் கரப்பு

Payments: செல்லுகள், செலுத்தினங்கள், செலுத்துவன ,

Payment in cash: ரெர்க்கச் செலுத்து.

Payment in kind: பண்டச் செலுத்து

Payee: பெறுவோன்

Peasant Proprietor: உரிமைக் குடியானவன்

Penumbra: புறநிழல்

Personal wealth: திறமைச் செல்வம்

Per-capita income: தலா வருமானம்

Periodicity: காலச்சுழல்

Percent, Percentage: சதவீதம்

Physiocrats: ஃபிசியோகிராட்டுகள்

Piece earnings: வேலை வீத ஊதியம்

Pioneer: முன்முனைவர், புது முயற்சியாளர்

Place utility: இடப்பயன்பாடு

Plantation crops: தோட்டப் பயிர்கள்

Plot: குறி

Pool: தொகுப்பு

Poor house: இரவலர் சாலை

Poor law: இரவலர் சட்டம்

Poor rate: இரவலர் வரி

Population: மக்கள் தொகை, ஜனத்தொகை

Population growth: மக்கள் தொகை வளர்ச்சி

Postulate: முற்கோள்

Post-dated cheque: பின் தேதியிட்ட செக்கு

Power loom: விசைத் தறி

Pragmatism: பயனளவைக் கொள்கை

Precautionary motive: எச்சரிக்கை நோக்கம்

Prediction: முன்கூறுதல்

Preference, time: காலத்தேர்வு

Preferential tariff: சலுகைச் சுங்கம்

Preferred shares: முன்னுரிமைப் பங்குகள்

Premise: முதற்கோள்

Premium: வட்டம்

Preferences, scale of: விருப்பத் தராதரம்

Prices, falling: விழும் விலைகள்

Prices, rising: ஏறும் விலைகள் Prices, steady: நிலையான விலைகள்

Price determination: விலை நிர்ணயம், விலைத்தீர்மானம்

Price list: விலைப் பட்டி

Price, current: நடப்பு, விலைகள்

Price, Retail: சில்லறை விலை

Price control: விலைக் கட்டுப்பாடு

Price leadership: விலை நிர்ணயத் தலைமை

Price, wholesale: மொத்த விலை

Price-consumption curve: விலை- துய்ப்பு வளைகோடு

Prime cost: முதன்மைச் செலவு

Primary Production: மூலப்பொருள் உற்பத்தி

Primary: முதன்மையான

Primary industries: மூலத் தொழில்கள்

Private investment: தனியார் முதலீடு

Private trade: தனியாள் வாணிகம்

Private sector: தனியார் துறை

Processing: பக்குவப்படுத்தல்

Producer's surplus: உற்பத்தியாளர் உபரி

Progressive taxation: வளர்வீ த வரி

Proportionate taxation: வீதாச்சார வரி

Protection of home industry: நாட்டுத்தொழில் பாதுகாப்பு

Prosperity: செழுமை, வளம்

Producers goods: முதலீட்டுக்குரிய பண்டங்கள், உற்பத்திப் பண்டங்கள்

Proposition: முன் மொழிதல், கூற்று

Provision: முன்னேற்பாடு

Proof: சான்று

Proof, deductive: பகுத்தறி சான்று

Proof, formal: தர்க்கமுறைச் சான்று

Proof, direct: நேரடிச் சான்று Proof, indirect: மறைமுகச் சான்று

Proof, inductive: தொகுத்தறி சான்று

Proof, theoretical: கொள்கை முறைச்சான்று

Proportion: வீதாசாரம்

Proportional: வீதாசாரமான

Proportion, direct: நேர் வீதாசாரம்

Proportion, inverse: எதிர் வீதாசாரம்

Proportional Reserve System: வீதாச்சாரக் காப்பு நிதிமுறை

Problem: சிக்கல், பிரச்சினை

Production, cost of: ஆக்குஞ் செலவு, உற்பத்திச் செலவு

Progressive scale: வளர்முறை வீதம்

Product: விளைவு, உற்பத்தி, ஆக்கம்

Produce: விளைச்சல்

Production: ஆக்கம், உற்பத்தி, தயாரிப்பு

Prospectus: ப்ராஸ்பெக்டசு, தகவல் குறிப்பு, முன் விவரணம்

Process of Production: உற்பத்தி முறை

Profession: தொழில், வேலை

Productive Labour: பயன் தரும் உழைப்பு

Progress: முன்னேற்றம்

Production curve: உற்பத்தி வளைகோடு

Probability: நிகழ்திறம்

Propensity: நாட்டம்

Progression: வளர்வீத முறை

Progressive taxation: வளர்வீத வரிமுறை

Progression, Arithmetical: கூட்டு வளர்வீத முறை

Progression, Geometrical: பெருக்கு வளர்வீதமுறை

Proceeds: வரவுத் தொகை Psychological school of Economics: உளவியல் பொருளாதாரக் கொள்கையர்

Psychological theory of trade cycle: உளவியல் வியாபாரச் சகடக் கோட்பாடு

Public finance: பொது நிதியியல்

Public debts: பொதுக் கடன்கள், நாட்டுக்கடன்

Public revenue: அரசாங்க வருவாய்

Public expenditure: அரசாங்கச் செலவு

Public Investment: அரசாங்க முதலீடு

Public utility: பொது வசதி

Public interest: பொது நலன்

Publicity: விளம்பரம்

Public enterprise: பொதுத்துறைத் தொழில்

Public companies: பொதுக் கம்பெனிகள்

Public utility companies: பொதுவசதிக் கம்பெனிகள்

Purchasing power: வாங்குந்திறன்

Purchasing power of money: பணத்தின் வாங்குந்திறன்

Purchasing power parity: வாங்குந்திறன் சமநிலைR


Rating: தரமிடல்

Rationale: காரண விளக்கம்

Rationalisation: (தொழிற்) சீரமைப்பு

Raw materials: கச்சாப் பொருள்கள்

Reaction: எதிர் விளைவு

Reactionary: பிற்போக்கான

Real cost: உண்மைச் செலவு

Real value: உண்மை மதிப்பு

Real wages: உண்மைக் கூலி

Rebate: கழிவு, தள்ளுபடி, ரிபேட்டு Recovery (Revival): மறுமலர்ச்சி , மீட்சி

Recession: பின்னிறக்கம்

Rectangle: செவ்வகம்

Reconstruction: புனரமைப்பு

Receipts: வரவு

Rediscounting: மறு கழிவு

Redemption: கடன்மீட்சி

Redistribution of income: வருமான மறுபகிர்வு

Reeve: ரீவு

Reflation: மீட்சிப்பணப் பெருக்கம்

Regulation of trade: வாணிப ஒழுங்குபாடு

Regressive taxation: தேய்வுவீத வரிமுறை

Remuneration: ஊதியம்

Remedial measures: பரிகார நடவடிக்கைகள்

Rent, theory of: வாரக் கோட்பாடு

Rent, economic: பொருளாதார வாரம்

Rent of fertility: நிலவள வாரம்

Rent of situation: இடநல வாரம்

Rental value: வாடகை ஈட்ட மதிப்பு

Rent differential ...... பேத வாரம்

Reorganisation: திருத்தியமைத்தல்

Repeal of the corn law: தானியச் சட்ட இரத்து

Replacement cost: ஈடுசெய் செலவு

Reparation : பரிகரிப்பு

Representative: மாதிரி, பிரதியான

Reserve price: ஒதுக்க விலை

Reserve fund: காப்பு நிதி, ஒதுக்க நிதி

Reserve, cash: ரொக்கக் காப்பு நிதி

Reserve, secondary: பின்னணிக் காப்பு நிதி

Resale price: மறு விற்பனை விலை

Resources: வளப்பொருள்கள், சாதனங்கள்

Retardation: வேகத் தளர்ச்சி

Return: விளைவு Revenue: வருவாய்

Revenue settlement: நிலவரித் திட்டம்

Reversible: திருப்பத்தக்க

Revenue account: வருவாய்க் கணக்கு

Revenue assets: வருவாய்ச் சொத்துக்கள்

Revenue duties: வருவாய் நோக்கத் தீர்வைகள்

Right, tenancy: குடிவார உரிமை

Risk: ஆபத்து

Risk bearing: ஆபத்து ஏற்பு

Rival commodities: போட்டிப் பண்டங்கள்

Rival demands: போட்டித் தேவைகள்

Rotation of crops: மாற்றுப்பயிர் முறை

Royalties: ராயல்டி

Round about methods of production: சுற்றுவழி உற்பத்தி முறைகள்

Run on bank: பாங்கு நெருக்கடிS


Sacrifice: தன்மறுப்பு, தியாகம்

Salary: சம்பளம்

Salesmanship: விற்பனைத்திறம்

Satiety: முழு நிறைவு

Satiability: முழு நிறைவுறு தன்மை

Satiable wants: நிறைவு செய்யக்கூடிய தேவைகள்

Saturation point: தெவிட்டு நிலை

Saving: சேமிப்பு

Savings, Involuntary: கட்டாய சேமிப்பு

Scale effect: அளவுப்பயன்

Scattered strips: சிதறியுள்ள நிலத்துண்டங்கள்

Schedule: அட்டவணை

Science: விஞ்ஞானம், அறிவியல் Sea borne trade: கடல் வாணிபம்

Season: பருவகாலம், பருவம்

Seasonal distribution: பருவப் பரவல்

Secondary employment: இரண்டாம்படி வேலை

Second line of defence: இரண்டாம் நிலைக்காப்பு

Secret rebate: ஒளிவான கழிவு

Securities: பத்திரங்கள், ஆவணங்கள்

Secular period: பன்னெடுங்காலம்

Secular movement: பன்னெடுங் காலஇயக்கம்

Seigniorage: நாணய அச்சுத் தீர்வை

Selling costs: விற்பனைச் செலவு

Selective credit control: தேர்வு கடனளிப்புக் கட்டுப்பாடு

Semi skilled labourer: குறைதிறத் தொழிலாளி

Seneschal: மேற்பார்வையாளர், செனசல்.

Sequence: தொடர்ச்சி, தொடர் முறை

Settlements: குடியிருப்புக்கள்

Shares: பங்குச்சீட்டுகள், பங்குகள்

Share capital: பங்கு (மூலதனம்) முதல்

Share certificate: பங்குச் சான்று

Shifting of tax: வரி புரட்டுகை

Shift in demand: தேவைப் பிறழ்ச்சி

Short bills: சிறுதவணை உண்டியல்

Short delivery: கொடுப்புக் குறைவு

Short period: குறுங்காலம்

Simple loan : வெண்கடன்

Simultaneous: உடன் நிகழ்

Sinking fund: கடன்கழிவு நிதி

Size of business: தொழிலின் பருமன் Skilled worker: திறம்பெற்ற தொழிலாளி

Sliding scale: வழுக்கு அளவுத் திட்டம்

Slump: மந்தம்

Small scale industries: சிற்றளவுத் தொழில்கள்

Small scale production: சிற்றளவு உற்பத்தி

Social costs: சமூகச் செலவீடு

Socialism: சோஷலிசம் ; பொது உடைமை

Socialist: பொதுவுடைமை வாதி

Social product: சமூக ஆக்கம்

Socialist law: சமூக விதி

Sociology: சமூகவியல்

Socio-economic survey: சமூகப் பொருளாதார விசாரணை (சர்வே)

Social animal: சமூகப் பிராணி

Social Security: பொதுநலப் பாதுகாப்புத் திட்டம்

Social Insurance: பொதுநல ஈட்டுறுதி, பொதுநல இன்சூரன்சு

Social welfare: சமூக நலன்

Solvency: கடன் தீர்க்குமாற்றல்

Sovereignty of consumers: துய்ப்போர் இறைமை

Species: இனம்

Special assessment: தனித் தீர்வை

Specie point: பொன் நாணயம் இயங்கு எல்லை

Specie point, gold export: பொன் நாணயம் ஏற்றுமதி எல்லை

Speciepoint, gold import: பொன் நாணயம் இறக்குமதி எல்லை

Speculation: ஊக வாணிகம்

Speculative motive: ஊக லாப நோக்கம்

Specialisation: சிறப்புத் தேர்ச்சி, சிறப்புப் பயிற்சி Specific factors: தனிப்பயன் காரணிகள்

Special bill: சிறப்பு உண்டியல்

Spiritual: ஆன்மிக

Spinning jenny: நூற்கும் ஜென்னி

Spinning wheel: நூல் ராட்டினம்

Stabilization: நிலைபேறாக்கம்

Stabilization, foreign exchange: அயல் நாணயப் பரிவர்த்தனை நிலைபேறாக்கம்

Stabilization of price: விலைவாசி நிலைபேறாக்கம்

Stable equilibrium: நிலையான சமநிலை

Stagnation: தேக்கம்

Standard of value: மதிப்பளவுகோல்

Standard unit : திட்ட அலகு

Standard of comfort: வாழ்க்கை வசதித்தரம்

State enterprise: அரசாங்கத் தொழில்

State ownership: அரசாங்க உடைமை

Static equilibirum: அசலன சமநிலை

State trading: அரசாங்க வணிகம்

Statics: நிலை இயக்க இயல்

Statistics: புள்ளி இயல்

Static state: அசலன நிலை

Stationary state, economy of : தேக்க நிலைப் பொருளாதாரம்

Standstill agreement: நிலைக்கட்டு ஒப்பந்தம்

Standard money: பிரமாணப் பணம், திட்டப் பணம்

Standardisation: தரப்படுத்தல்

Standardised products: தரப்படுத்திய பொருள்கள்

Stock: இருப்புச் சரக்கு, இருப்பு

Stocks: நாட்டுக் கடன், கூட்டுரிமைப் பங்குகள்

Stock exchange: பங்குமாற்றுச் சந்தை Stock brokers: பங்குத் தரகர்கள்

Store of value: மதிப்பின் வைப்பு

Structure of Industry: தொழிலின் அமைப்பு

Subsistence: பிழைப்பு

Subsistence wages: பிழைப்புக் கூலி

Subsistence theory of wages: பிழைப்பு மட்டக்கூலிக் கோட்பாடு

Subscribed capital: ஒப்பிய முதல்

Substitute: பதிலி

Subjective: அக

Subsidy: உதவிக்கொடை

Substitution: பதிலீடு

Substitution, law of: பதிலீடு விதி

Substitution, marginal rate of: இறுதி நிலைப்பதிலீடு வீதம்

Substitution, Elasticity of: பதிலீடு நெகிழ்ச்சி

Substitution effect: பதிலீட்டுப் பயன்

Subsidiary: துணை

Successive: தொடர்ந்துவரும்

Summation: கூட்டுதல்

Sunk costs: மீளாச் செலவீடு

Super tax: மேல் வரி

Supply: அளிப்பு

Supply price: அளிப்பு விலை

Supply schedule: அளிப்பு அட்டவணை

Surplus: மீதம், உபரி

Surplus produce: உபரி விளைச்சல்

Surplus value: உபரி மதிப்பு

Surety: பிணை, ஜாமீன்

Synthesis: தொகுப்பு

System: முறை

Sleeping partner: உழையாப் பங்காளி


T


Table: அட்டவணை, பட்டி

Tally: சரிபார்

Tangent: தொடுகோடு

Target: இலக்கு

Tariffs: சுங்கவரிகள்

Tariffs, retaliatory: பழிவாங்கு சுங்கங்கள்

Taxable capacity: வரிதாங்கு வல்லமை

Taxation: வரிவிதிப்பு

Taxation, canons of: வரிவிதிப்புப் புனித விதிகள்

Taxation, direct: நேர்முக வரிவிதிப்பு

Taxation, elasticity in: வரிவிதிப்பு நெகிழ்ச்சி

Tax, direct: நேர்முக வரி

Tax, impact of: வரியின் தாக்குதல்

Tax, incidence of: வரி நிலைப்பாடு

Tax, shifting of: வரி புரட்டுகை

Tax receipts: வரி வரவுகள்

Taxable income: வரிக்குரிய வருமானம்

Tax income: வரி வருமானம்

Tax burden: வரிப் பளு

Tax, corporation: கார்ப்பரேஷன் வரி

Tax, commercial: வணிக வரி

Tax, capitation: தலைவரி

Tax, entertainment: பொழுதுபோக்கு வரி

Tax, excess profits: மிகைலாப வரி

Tax, poll: ஆள் வரி

Technology: தொழில் நுண்ணியல் (டெக்னாலஜி)

Technical: தொழில் நுட்பமான

Technique: நுட்பவினை முறை

Technician: நுட்பத்தொழில் வல்லான் Technical skill: நுட்பத்திறமை

Technological development: நுட்பத்தொழில் விருத்தி

Telegraphic transfer: தந்திவழி மாற்று

Term of a bill: உண்டியல் தவணை

Terms of trade: வாணிப மாற்றுவீதம்

Tenant: வாரக் குடி, குத்தகைக் குடி

Tenancy: குடிவாரம்

Tenancy Act: குடிவாரச் சட்டம்

Tenure (land): (நில) உரிமை முறை

Tender: அனிப்பிசைவு விவரம்

Tertiary: மூன்றாம்படி

Three field system: மூவயல் திட்டம்

Theorem: தேற்றம்

Theory: கோட்பாடு, கருதுகோள்

Time element: காலக்கூறு, கால அம்சம்

Time lag: காலப்பின்னீடு

Tine scale: கால அளவு (ஊதியத் திட்டம்)

Time wage: காலவீதக் கூலி

Time deposit : தவணை வைப்பு

Time bill: தவணை உண்டியல்

Toll: வழிச்சுங்கம்

Token: ஒப்பு, குறி

Transferable goods: உரிமை மாற்றக்கூடிய பொருள்கள்

Treasury bill: கசானா (அரசாங்க)உண்டியல்

Trade unions: தொழிலாளர்சங்கங்கள்

Trade discount: வர்த்தகக் கழிவு

Trade: வர்த்தகம், வாணிபம், வணிகம் Trade, free: தடையிலா வாணிபம்

Trade-mark: வணிகர் குறி

Traffic: போக்கு வரத்து

Trade risks: வியாபார ஆபத்துக்கள்

Tramp: நாடோடிக் கப்பல்

Till money: பேழை ரொக்கம்

Time preference: காலத் தேர்வு

Time preference, positive: நிகழ்காலத் தேர்வு

Time preference,negative: எதிர்காலத் தேர்வு

Transport: ஊர்தி, வண்டி, கடத்து

Transportation: இடம் பெயர்த்தல்

Transportation cost: இடம் பெயர்த்தல் செலவு

Transport economics: ஊர்தி இயல்

Transformation curve: மாற்றி அமைப்பு , வளைகோடு

Turn, jobber's: பங்கு வர்த்தகர் டர்ன் (வாங்கும் விலைக்கும் விற்கும் விலைக்கும் உள்ள வித்யாசம்)

Turnover: விற்பனைப் புரள்வு

Trust system: ட்ரஸ்ட்டு முறை

Trustee: பொறுப்பாளர், டிரஸ்டிU


Uncertainty: நிலையின்மை

Under valuation: தாழ் மதிப்பீடு

Undertaking: பொறுப்பு, தொழிலீடுபாடு

Unearned income: உழைப்பிலா வருமானம்

Unearned increment: உழைப்பிலா ஏற்றம்

Under consumption: துய்ப்புக் குறைவு

Under population: மக்கள் குறைவு

Underwriter: அண்டர் ரைட்டர், உறுதி கொடுப்போன் Under employment: வேலைக்குறைவு

Under developed: வளர்ச்சி குறைந்த

Undeveloped: வளர்ச்சியில்லாத

Unemployment: வேலையின்மை

Unemployment,involuntary: கட்டாய வேலையின்மை

Unemployment,frictional: பிறழ்ச்சிக்காரண வேலையின்மை

Unemployment, structural: தொழில் நிலைமாற்ற வேலையின்மை

Unemployment, technological: நுட்பத் தொழிலால் வேலையின்மை

Uniform: ஒருபடித்தான

Unit: அலகு, துண்டு, பகுதி

Unit of account: கணக்கீட்டலகு

Unit of currency: செலாவணி அலகு

Unity: ஒன்று, ஒருமை

Unity, elasticity less than: ஒன்றுக்குக் குறைவான நெகிழ்ச்சி

Unity, elasticity more than: ஒன்றுக்கு மேலான நெகிழ்ச்சி

Universal: உலகப் பொதுவான

Unproductive labour: பயனிலாப்பாடு

Unused factors: பயன்படுத்தாக்காரணிகள்

Unskilled labourer: திறம்பெறாத் தொழிலாளி

Unstable equilibrium: நிலையற்ற சமநிலை

Unsecured debts: வெண்கடன்கள் -

Urban site rent: நகர மனைவாரம்

Usance: மாமூல் தவணை

Usance bill: மாமூல் தவணை உண்டியல்

Usefulness: பயனுடைமை

Use goods: பயன் தருபொருள்கள்

Use goods, single: ஒரு பயன் பொருள்கள் Use goods, durable: நீடித்த பயன் தரு பொருள்கள்

Use value: உபயோக மதிப்பு

Usury: கடும்வட்டி

Utility: பயன்பாடு

Utility, form: உருவப் பயன்பாடு

Utility, place: இடப் பயன்பாடு

Utility, time: காலப் பயன்பாடு

Utilitarianism: பயன்பாட்டுக் கொள்கை, இறுதிநிலைப் பயன்பாடு

Utility, marginal: இறுதிV


Value: மதிப்பு

Value, absolute: தனி மதிப்பு

Value in exchange: பரிவர்த்தனை மதிப்பு, விற்பனை மதிப்பு

Value, relative: ஒப்பு மதிப்பு

Value in use: உபயோக மதிப்பு

Value, cost of production theory of: உற்பத்திச் செலவு மதிப்புக் கோட்பாடு

Value, marginal utility theory of: இறுதிநிலைப் பயன்பாட்டு மதிப்புக் கோட்பாடு

Variable: மாறி

Variable, dependent: சார்ந்த மாறி

Variable, independent: சாரா மாறி

Verification: சரிபார்த்தல்

Version: மொழிவு

Vested interests: ஊன்றிய நலமிகள்

Veto: மறுப்பாணை

Vertical axis: செங்குத்தான அச்சு

Vertical combination: செங்குத்துத் தொகுப்பு

Velocity: வேகம்

Velocity of circulation: புழக்க (சுற்று) வேகம் Villeins: விலன்கள்

Vicarious liability: பதில் பொறுப்பு

View: கருத்து

Vital statistics: பிறப்பிறப்புப் புள்ளிகள்

Vocation : செய்தொழில், தொழில்

Vocational guidance: தொழில்முறை வழிகாட்டல்

Vocational education: தொழில்முறைக் கல்வி

Volume: பருமம்

Volume of output: உற்பத்திப் பருமம்

Volume of sales: விற்பனைப் பருமம்

Vocabulary of economics: பொருளியல் . சொற்றொகுதிW


Wage: கூலி

Wage, high: உயர்கூலி

Wage, low: தாழ்கூலி

Wage theory of discounted marginal product: கழிவுகொள், இறுதிநிலை உற்பத்தி கூலிக்கோட்பாடு

Wages, marginal productivity theory of: இறுதிநிலை உற்பத்தித்திறன் கூலிக் கோட்பாடு

Wages, efficiency: திறமைக் கூலிகள்

Wages, maximum: உச்சக் கூலிகள்

Wages, minimum: குறைந்தபட்சக் கூலிகள்

Waiting: காத்திருத்தல்

Wages fund: கூலி நிதி,

Wages of management: நிர்வாகக் கூலி

Waves in business cycle: வாணிகச் சுழலின் அலைகள்

Wants: விருப்பங்கள்

War loan: போர்க் கடன் War risk: போர் ஆபத்துக்கள்

Ware-house: கிடங்கு

Waste land: தரிசு நிலம்

Water frame: நீர்ச்சட்டம்

Water ways: நீர்வழிகள்

Water resources: நீர்வளம்

Water-logged: நீர்தேங்கிய

Water rate: தண்ணீர்த் தீர்வை

Wealth: செல்வம்

Wealth tax: செல்வ வரி

Weighted index number: நிறையிட்ட குறியீட்டெண்கள்

Welfare: நலம்

Welfare economics: நலப் பொருளாதாரம்

Ways and means advances: வழிவகைக் கடன்கள்

Wear and tear: தேய்மானம்

Weather: வானிலை

Weekly return: வாராந்தர விவர அறிக்கை

Wholesalers: மொத்த விற்பனையாளர்கள்

Window dressing: வெளிப்பகட்டு, புறச்சோடனை

Window display: புறக் காட்சி

World depression: உலக வியாபார மந்தம்

Working classes: பாட்டாளி வகுப்பினர்கள்

Worker: பாட்டாளி, உழைப்பாளி

Workload: வேலைப் பளு

Working capital: நடைமுறை முதல்

Work, : முதலீட்டுப் பணி

Workshop: பட்டறை

Working partner: உழைப்புப் பங்காளி Work, conditions of: வேலை நியதிகள்

Workhouse: தொழிலகம்

Workman's compensation: வேலையாள் நட்டஈடுY


Yeomen: சுயேச்சைக் குடியானவர்கள்

Yield on securities: பத்திரங்களின் விளைவுZ


Zollverein: சால்வரீன்
LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF MADRAS
GOVERNMENT PUBLICATIONS
IN MADRAS CITY


Messrs. Account Test Iastitute, Egmore, Madras.
Messrs. City Book Company, Madras 4.
Messrs, Fligginbothams Limited, Madras-2.
Messrs New Century Book House, Madras-2.
Messrs. P. Varadachari & Co., Madras-1.
Messrs. The South India Saiva Siddhantha Works Publishing Socicty,Madras-1.
Messrs. Venkatarama & Co, Madrns-1.
Messrs. V. Perumal Chetty & Sons, Madras-1.
Messrs. M. Doraiswamy Afudaliar & Co., Madras-1.
Messrs. C. Subbiah Chetty & Sons, Mfadras-5.

Sri S. S. Srinivasaragavan, Royapetta, Madras-14.
Messrs. The Frce India Co-operators' Agency, Madras-4.
Messrs, Palani & Co , Triplicane, Madras-5.
Messrs, Moorthy Publications, Alwarpet, Madras-18.

IN MUFASSAL OF MADRAS STATE


Messrs. Amutha Book Depot, Booksellers, Dasarpuram, P.0.,_Chingleput district.
Sri E. M. Gopalakrishna Kone, Aladurai, Madurai district.
Messrs, The Oriental Book House, Madurai.
Sri A. Venkatasubban, Vellur, North Arcot district.
Messrs. Mutharizh Manram; Mayuram,
Messrs. Bharatha Matha Book Depot, Tanjore, Tanjore district,
Messrs. P. V. Nathan & Co., Kumbakonam, Tanjore district,
Messrs Appar Book Stall, Tanjore.
Messrs. P. N. Swaminathasivam & Co., Pudukkottai, Tiruchirappalli dist,
Messrs. M. Palani & Co, Booksellers, Clock Tower, Pudukkottai.
Messrs. S. Krishnawamy & Co., Tiruchirappalli district.
Messrs. Palaniappa Brothers, Tiruchirappalli district.
Sri S. S. Sultan Mohained, Alangudi, Tiruchirappalli district.
Sri S. R. Subramania Pillai, Tirunelveli, Tirunelveli district.
Sri B, Aruldoss, Villupuram Town, South Arcot district,
Sri V. B. Ganesan, Villapuram, South Arcot district,
Messrs. C. P. S. Book Shop, Chidambarim.
Messrs. The Educational Supplies Company, Coimbatore (R. S. Puram).
Messrs Vasantham Stotcs, Booksellers, Cross Cur Road, Coimbatore.
Messrs. Mercury Book Company, 223, Raja Street, Coimbatore,
Messrs Sivalinga Vilas Book Depot; Erode, Coimbatore district.
Messrs Atiru Noolagam, Bool:sellers, Market, Ootacamund, Nilgiris,
Sri S. M. Jaganathan, Bookseller & Publisher, Nagarcoil, Kanyakumari Dt.

IN OTHER STATES


Messrs. U. R. Shenoy & Sons, Mangalore, South Kinnta district.
Messrs. Hajee K.P.Ahmed Kumhi & Bros., Cannanore, North Malabar Dr.
Messrs. The S. S. Book Emporium, Boolsellers, “Mount-Joy” Road,Basavangudi, Bangalore-4.
Messrs. Peolne's Book House, Mysore,
Messrs, H. Venkatramiah & Sons, Vidyanidhi Book Depot, Mysore,South India.
Messrs. Panchayat Samachar, Gutala, West Godavari district.
Messrs. Thank-Lovers' Private, Limited, Guntur and Hyderabad.
Sri D. Sreekrishnamurthy, Ongole, Guntur district.
Messrs. Janatha Agencics, Hoolkscilers, Gudur,
Messrs. M. Sheshachalary & Co., Masulipatnam, Krishra district.
Messrs. "The Commercial l.inks, Governorpet, Vijayavada, Krishna district
Messrs. 'T'rivcai Publishers, Alasalipatnam, Krishna district.
Messrs. Jain Book Agency, New Delhi-1,
Messrs. laternational Book House, Trivandrum.
Messrs. The Crystal Press Booksellers, Marthandam P.O., S.Travancore.
Messrs, 'I'ha Book and Review Centre, Vijayavada.
Messrs. 'The B. 11. U. Press Book Depot, Banares.
Messrs. B,S. Jain & Co., 71, Anpura, Muaffarnagar (U. P.)
Messrs. Andhra University General Co-operative Stores Limited, Waltair.
Messrs. Halakrishna Thook Co., Karatganj, Tucknow. கசைதிர் அச்சகம், கோயமுத்தூர்-1.