சீர்மிகு சிவகங்கைச் சீமை/வரைபடம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
சீர்மிகு சிவகங்கைச் சீமை.pdf

(Upload an image to replace this placeholder.)

சீர்மிகு சிவகங்கைச் சீமை.pdf


வரைபடம் 2: 1801-ல் சிவகங்கை ஜமீன்தாரி