சேரமன்னர் வரலாறு/துணைசெய்த நூல்களின் நிரல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

I. இந் நூலின் ஆக்கத்துக்குத் துணை செய்த நூல்கள்


1. தமிழ்

நற்றிணை (நற்)
குறுந்தொகை (குறுந்)
ஐங்குறுநூறு (ஐங்)
பதிற்றுப்பத்து (பதிற் )
பரிபாடல் (பரி)
கலித்தொகை (கலி)
அகநானூறு (அகம்
புறநானூறு (புறம்)
திருமுருகாற்றுப்படை முருகு
சிறுபாணாற்றுப்படை -
மதுரைக்காஞ்சி (மதுரை)
மலைபடுகடாம் (மலைபடு)
தொல்காப்பியம்
பொருளதிகாரம்
புறத்திணையியல் (தொல்.பொ. புறத்)
செய்யுளியல் (தொல். செய்)
சொல்லதிகாரம் - தெய்வச் சிலையார் உரை: (தொல்.சொல். தெய்)
திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் (ஞானசம்) :
சுந்தரர் தேவாரம் (சுந்) -
சிலப்பதிகாரம் (சிலப்)
திருத்தொண்டர் புராணம்
விறன்மிண்ட நாயனார் (விறல்மிண்டர்)
கழறிற்றறிவார் புராணம் (திருத்தொண் கழறிற் )
சேரன் செங்குட்டுவன் (மு. இராகவையங்கார்)
சேர வேந்தர் செய்யுட்கோவை (மு. இராகவையங்கார்) )
கோசர் (ஆர். இராகவையங்கார்)
பிற்காலச் சோழர் சரித்திரம் (சதாசிவப் பண்டாரத்தார்)
பெருந்தொகை. (மு. இராகவையங்கார்)

2. வடமொழி

ரிக்வேதம் (R.V.)
தைத்திரீய ஆரணியகம் (Tit. Aranya)
வியாச பாரதம்
Ramayanam - R.C. Dutt

3. கல்வெட்டுக்கள் & செப்பேடுகள்

South Indian Inscriptions.
Epigraphica Indica (Ep. Ind)
Epigraphica Carnatica (Ep. Car)
Pudukkottai State Inscriptions
travancore Archeological Series (T.A.S.)

Archeological Survey of India: Coorg Inscriptions. (L. Rice)

List of Antiquities (R. Sewell)

Annual Reports of the Madras Epigraphy (A.R.M. Ep. A.R.)

வரலாறுகள் & ஆராய்ச்சியுரைகள்:

Malabar (W. Logan)

Malabar Manual.

Malabar Series. Wynad. (C. Gopalan Nair)

History of Kerala (K P.P. Menon)

History of the Tamils (P.T. Srinivasa Iyengar)

Chera Kings of the Sangam Period (K.G. Sesha Iyer)

Travancore Manual (Nagan Iyer) Travancore State Manual (Velu Pillai)

Mysore and Canara (Buchanan)

Mysore (L. Riee)

Madras Manual.

Historians History of the world.

Junior History of India. (Banerji)

Bombay Gezetteer-Kanera

Imperial Gazetteer of India (Mysore and Coorg)

Heritage of Karnataka.

South of India-Wilki

Ancient Greak Mariners (W. Woodbourn)

Translation of the Periplus of the Erythrean Sea & Ptolemy M’ Crindle

Madras Discourses of Sri Sankarachariya

Comparative Grammar of the Dravidian Languages, Rev Caldwell

Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society (B.B.R.A.S)

The Kadamba Kula- George M. Moraes

Proceedings and Transactions of the 3rd Oriental Conference, Madras.