நபிகள் நாயகம்-சரித்திர நிகழ்ச்சிகள்/ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்தல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

67. ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்தல்

பெருமானார் அவர்களோடு உடன் இருந்த தோழர்கள் சிலர் மத சம்பந்தமான தொண்டோடு வியாபாரம், விவசாயம் முதலானவற்றில் ஈடுபட்டு வந்தார்கள். மற்றும் சிலர் இறை வணக்கத்திலும், பெருமானார் அவர்களுடன் இருந்து கற்றுக் கொள்வதிலுமே காலம் கழித்தனர். ஆனால், அவர்களுக்குக் குடும்பப் பாரம் இல்லை. திருமணமானதும், அவர்கள் அக்குழுவை விட்டு விலகிக் கொள்வார்கள்.

அவர்களில் சிலர், காட்டுக்குப் போய் விறகு வெட்டி வந்து விற்று, அதைக் கொண்டு, மற்ற சகோதரர்களுக்கு உணவு தயாரித்து அளிப்பார்கள். அக்குழுவினர், பகலில் பெருமானார் அவர்கள் முன்னிலையில் இருந்து, அவர்கள் திருவாய் மலர்ந்து அருளும் அறிவுரைகளைக் கவனத்தோடு கேட்டவாறு இருப்பார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் சில சமயங்களில், இரண்டு நாட்கள் கூட உணவின்றி இருப்பார்கள். அப்படி இருக்கும் போது, பெருமானார் அவர்கள் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து தொழும் போது, அவர்களும் சேர்ந்து தொழுவார்கள். ஆனால் பசியினால் ஏற்பட்ட களைப்பால் தொழுது கொண்டிருக்கும் போதே, கீழே விழுந்து விடுவார்கள்.

பெருமானார் அவர்களுக்கு விருந்தினர்கள் வந்தால், அவர்களையும் சேர்த்துக் கொள்வார்கள். சில சமயங்களில் இரவு நேரங்களில், அவர்களில் ஒருவர் அல்லது இருவரைத் தகுதிக்குத் தக்கபடி முஹாஜிரீன்களிடமும், அன்சாரிகளிடமும் அனுப்பி, உணவு படைக்கச் செய்வார்கள்