பக்கம்:அண்டார்க்டிக் பெருங்கடல்.pdf/59

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.கருவி நூல்கள்
Encylopedia

1. Everyman's Encylopedia, 3rd Edition.
2. The New Universal Encylopedia.
3. The Modern Marvels Encylopedia.


Books

1. பெளதிகப் புவியியலும் புவியமைப்பியலும். எல். டி. ஸ்டாம்ப், 1967. தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம்.
2. Antarctica, 1959, V. Lebedev, FLPH, Moscow.
3. Physical Geography, P. Lake, 1958, Cambridge University Press.
4. the ocean, F. O. Ommaney, 1961, Oxford University.
5. Principles of Physical Geography, A. Das Gupta and A. N. Kapoor, 1977, S. Chand and Company.


Articles

1. Defreezing Secrets of the Coldest Continent, Peter Andrews, The Sunday Standard,
3. The Antarctic Frontier, Robert Stevens, The Hindu,
4. Coordinated Research Opens up Antarctica. -- American Reporter.
5. Antarctica 20 years Hence......... John Hamilton, 28–2—'65, The Sunday Standard.