பக்கம்:அண்ணாவின் பட்டமளிப்பு விழா உரைகள்.pdf/57

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


நாட்டின் குறிக்கோள் 13,14 நாட்டின் நிலை 1-2 தாட்டுச் சிக்கல்கன் 26,27 பகுத் திதிவு இலக்கணம் 30 பட்டம் பெறும் நோக்கம் 5,7,12 பட்டதாரியின் உடனடி நோக்கம் பட்டதாரியின் சமூகக் கடப்பாடு 23 23-26,29–30 :ட்டதாரிகளில் பணி 9- 1 1,36–38 பயிற்று மொழி 15 பல்கலைக் கழகங்களின் இயல்பு 19 பல்கலைக்க கழகக் கல்வி இலக்கணம் 38 பல்கலைக்கழகக் கல்வியின் நன்மை 39 பல்கலைக் கழகங்கன் தோ: றிய நிலை 8,9, பல்கலைக் கழக நடப்பு மறு ஆய்வு 20,21,33 வல்கலைக் கழக நோக்கம் 6-7,9 பல் &லேக் கழகங்களின் பணி 20,28 பல்கலைக் கழக வளர்ச்சியில் ஏழையரின் (உழைப்போரின்)பங்கு 18 பாடத்திட்டம் பயிற்சி முறை 12 45 பாடமொழி 15 பாமரன் காலன் (சராசரி மனிதன்) 19 பாடிரன் பந்றிய சொல்லோவியம் 38 பாமரன உயர்த்துதல் 38 பாரதிதாசன் 12 பாரதியார் 8 பெரியார் இராமசாமி 29 பேக்கன் 32 பைரன் 32 மக்களாட்சி இலக்கணம் 22 மக்களாட்சியில் கலந்துரையாடல் 22 அதுரைச் சிறப்பு 4 மதுரைப் பக்கலேக்கழகத் தனிப் பணி 9-10 மதுரை மனக்கண் காட்சி 3 மாடக் கூடல் 3 மசன&ள் உணர வேண்டியது 13,16,17 மாணவர் நல்லியல்புகள் காரணம் § 1 - ? 2 மொழிச் சிக்கல் 15,31 ராஜன் சர் அண்மைலே எண்ணம் 33 ராஜாஜி கருத்து 30 வரலாறு காட்டுவது j 3 ஜேபர்சன் கருத்து 24 ஷெல்லி 33