பக்கம்:அதிசய மின்னணு.pdf/129

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பின்னிணைப்பு-2 பொருட்குறிப்பு அகராதி (எண் : அகச்சிவப்புக் கதிர்கள் 3ே, 89, . 84, 108, 109 அண்மை 莎忍。伊会 சேய்மை 63, 63 அஞ்சல் கிலேயம் 74 శ్రీ 3 அணுக்கள் } அஆகுண்டு இ9 அனுத்திரளேகள் 6, 88 'அணு பீரங்கி' - fびö ஆணுrைத்தல் 8 "அணுவின் கதை" 8 அதிர்வுக் குழல்கள் 蟹母 அணிகள் 38 அலாவுதீன் 113 அறிவியல் புள்ளி விவரங்கள் 113 அதுவை மருத்துவம் §3 இந்திரப் பிரஸ்தம் 73 இராக்கெட்டு 112 இலக்கு 80. இக்லயின் சம்: 83 உட்கரு - 2 உட்கரு வாற்றல் 8 உயிரிய அணு É உயிருள்ள இழையம் 7 உசாய்வு . " 1? உருவநேர்படி ஒளிபரப்பு ,芭会 ஊடுருவிப் படம் எடுத்தல் 82 ஊர்க்காவலன் - 39 எதிர் மீன் வாய் 20, 60 எதிர்-மின்னணு f ஒத்தடம் 8弹 ஒளிக்குழல் 31 ஒளிக்குழல்கள் 7 ஒளி-கிழில் படம் 87 இனித் திருப்பம் 63, 88 பக்க எண்) ஒளித் துகள்கள் 68 ஒளிப்படத் தட்டுகள் ?'9 ஒளியுணர் கொம்பு #05 ஒளிரும் குழல்விளக்குகள் 53 ஒளிரும் திரை 82, 91 ஒளிரும் படம்பார்த்தல் 83 ஒளிரும் விளக்குகள் 33 கடத்தி - 10 கடலேத் துருவிப்பார்க்கும் கருவி 108 கதிரியக்கம் - 98. கதிரியக்க ஓரிடத்தான் 25, 27 கம்பி இழை * . . . 17 கம்பி வலே 36, 38, 40 கம்பிவலேச் சுற்று 72 கவர் முட்கள் 38 கனரகத் தொழிற்சாலை 台芷 காமா-கதிர்கள் 79 குளிர்முறைப் பாதுகாப்புப் - பெட்டி - - 114 கூட்டுப்பொருள்கள் 5 கென்னடி 51, 54. கேபிள் 14 கைகர் எண் கருவி 83, 96, 97 கோடிகள் * 38 சடத்துவம் - 43 சாரணப் படையினர் 10{} சுவர்க்குழி - 10 செலோமீட்டர் 95 சைகைச் செய்திகள் 47, 56, 105. சைகைச் செய்தி மின் அழுத் ம் ဂ္ယီဒီး’ சோதனைப் பொருள் --- - ----- டங்க்ஸ்டன் 17, 80. டாங்கிகள் 103 டிரான்ஸ் மிஷோமீட்ட, 95 ,