பக்கம்:அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் 3, ஞான அலாய்சியஸ்.pdf/150

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
மெய்ப்பு பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு சிக்கல்

அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் மூன்றாம் தொகுப்பு /133
சுடலைப்பத்து II: 356.
சுடலையாடி II: 355,356.
சுதேசமித்திரன் (பத்திரிக்கை ) I: 19, 24, 27, 71, 99, 113, 114, 115, 156, 204, 211, 249, 252, 297, 385. II: 140, 542. III: 6, 7, 17.
சுப்ரமணியச்சாமி. III: 68.
சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி I: 160, 163, 164, 165, 166, 174, 175, 176, 177, 249.
சுவாமி, ஆர்.என். I: 73.
சுவாகு II: 279.
சூத்த ரபிடகம் II: 442, 457.
சூர்யோதயம் (பத்திரிக்கை ) I : 146. II: 460.
சூடாமணி நிகண்டு II: 53.
சூரத் I: 37.
சூளாமணி I: 117, 123, 143, 144, 150,559,560,561, 52, 563, 564, 591, 601, 609. II: 21, 22, 26, 34, 41, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 79, 82, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 141, 165, 176, 183, 186, 190, 212, 224, 229, 269, 300, 393, 416, 418, 436, 455, 472, 479, 488,504, 507,513,552, 571, 575,576, 583, 584,587, 720. III: 82, 105.
செக்க ண்டிறாபாத் 1: 69. II: 137, 162, 439. III: 31.
சென்னை ஸ்டாண்டர்ட் (பத்திரிக்கை ) I: 596.
சென்னை 1: 44, 53, 63, 64, 75, 78, 92, 94, 96, 135, 159, 176, 180, 185, 191, 192, 204, 218, 227, 253, 263, 267, 328, 351, 352, 364, 369, 381, 395, 400, 401, 402, 447, 454, 474, 475, 476, 522, 687, 703. II: 124, 162, 132, 172, 185, 438, 439, 460, 544, 566. III: 12, 29, 33, 38, 47, 84, 85,91, 101, 106.
சென்னை மகாஜன சபையார் I: 79, 80, 185, 211, 310, 331.
சென்னை சாக்கிய புத்த சங்கம் 1 : 321. II: 178.
செங்கல்பட்டு 1:53, 101, 102, 104, 351, 352, 475.
செந்தமிழ் (பத்திரிக்கை ) I: 534. II: 463.
செல்வன் H: 442.
செல்வராயர் I: 144. II: 63, 218.
சேஷன் I: 627, 628, 629, 630.
சேஷகிரிராவ், பி. 1: 587, 590.
சேஷாச்சாரியார் 1: 74.
சேணிபன் II: 404, 405, 412.
சேந்தன் திவாகரதேவர் 1:609. III:561, 736.
சேரன் I: 605. சேலம் 1: 309,587, 590. II: 565. III: 104.
சையத் அசேன் இமாம் III: 20.
சைக்ஸ், கர்னல் I: 592.
சைமினி முநிவர் 1: 607, 608.
சையாம் I: 145. II: 17 19, 439, 441.
சோணாடு I: 625.
சொரூபசாரம் II : 116, 490. III: 12.
சொக்கநாதர் II: 514.
சொற்பனேஸ்வரி, கோ. III: 69.
சோதிடலங்காரம் 1: 146.
சோகெனென் I: 658.