பக்கம்:அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் 3, ஞான அலாய்சியஸ்.pdf/156

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
மெய்ப்பு பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு சிக்கல்

அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் மூன்றாம் தொகுப்பு /139
நெட்டால் I: 26, 94, 95, 99, 236, 237, 238, 328, 329, 338, 346, 347, 353, 397, 398.
II: 439.
நெப்போலியன் போனபார்த்து I : 324.
நொய்யாயிக சமயம் 1: 607.
நெல்லிக்குப்பம் 1: 285.
நெல்லிலக்கம் 1: 146.
நெஞ்சறி விளக்கம் II: 111, 507, 573.
III: 88, 89.
நெல்லப்பா, எம். ஐ . 1: 99.
நேமிநாதம் II: 567.
நேபால் II: 18, 19, 25.
நைடதம் III: 27, 30, 31.
நொண்டி சிந்து II: 540.

பக்கவா II: 378.
பம்பாய் 1 : 57, 58, 59, 97, 159, 381, 429.
II: 141, 150.
III: 23, 41, 44, 59.
பச்சையம்மன் II: 34, 161.
பச்சையப்பன் தன்ம நிதி I: 70, 71, 98, 164, 203, 238, 698.
பனைமுகிரி III:4.
பறையன் (பத்திரிக்கை) III: 78.
பறைபெருமாள் II: 155.
பட்லர், வி. டாம்.II: 160.
III: 48, 80.
பட்டாபிராமன், சி. ஐ. II: 785.
பட்தானா II: 186.
பட்டபாதரர் I: 622.
பட்டாசாரியார் II: 63.
பட்டினத்தார் I: 536,556, 677.
II: 30, 336, 403, 523, 504, 540, 573, 690.
பட்ளர் கந்தப்பன் I: 723.
II: 460, 720.
பத்திரமித்திரன் 1 : 588, 589.
பப்பிரம் 1: 591, 606.
II: 110.
பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் 1: 447, 449.
பங்கய மூர்த்தி II: 388.
பர்ஸுவேலையர் 1: 723.
பர்ம்ம யாத்திரை II: 191.
பர்ம்ம பாஷை I: 531, 695.
பர்மா , பர்மியர் 1: 54, 82, 149, 196, 321, 373, 377, 389, 454, 455, 470, 529,571, 585, 600, 682, 696, 700.
II: 18, 19, 25, 62, 175, 427, 439, 441, 447.
III: 47, 69.
பரசுராமன், என். III: 92.
பந்தார்க்கர், புரோபசர் I: 12.
பனம்பாரனர் II: 419.
பகவன் II: 441, 442, 461, 462, 551, 552, 569.
III: 42, 54.
பகவத் கீதை 1: 666, 667.
III: 32.
பகவதி II: 34, 552.
பழனி I: 605.
பழமொழி விளக்கம் II: 481, 482, 491, 522.
பதுமநாபம், வே. கோ .II: 172.
பஞ்சநாதன், நா.II: 446.
III: 91.