பக்கம்:அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் 3, ஞான அலாய்சியஸ்.pdf/161

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
மெய்ப்பு பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு சிக்கல்

144 / அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் மூன்றாம் தொகுப்பு
மதுராந்தகம் I: 218.
மன்ன ரியல் II:528.
மச்சன் II: 316,317.
மச்சர் 1: 721.
 மச்சநாடு II: 314, 316, 317.
மச்ச முனியார் ஞானம் I: 554, 556, 579, 629, 630.
II: 60, 223, 261, 317, 393, 404, 517, 576, 583.
III: 87, 88, 107.
மத்தேயு 1: 92,586,587.
மங்கப்பட்டினம் I: 157.
மங்க லத்திரட்டு II: 127, 129, 131.
மங்கோலியா, மங்கோலியர் 1: 54, 116, 145, 196, 530.
II: 178.
மண்முகவாகு சக்ரவர்த்தி I: 605, 629,562.
II: 186, 195, 196, 199, 200, 205, 206, 216,
302, 303, 353, 393, 412, 568.
 மண்ட ல புருடன் I: 609.
II: 561,569, 571.
மண்றோ II: 155.
மண்ணாளுவாசி 11: 463 மணிப்பல்லவம் II: 64.
மணிகண்ட கேரளம் 1: 146.
மணிமேகலை I: 119, 126, 150, 546, 552, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 576, 584, 586, 601.
II: 18, 20, 21, 22, 25, 34, 39, 42, 53, 54, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 74, 79, 117, 120, 123, 128, 129, 133, 143, 162, 165, 174, 175, 176, 178, 185, 186, 187, 190, 195, 201, 216, 217, 226, 232, 236, 249, 250, 269, 271, 282,393, 395, 402, 414, 441, 455, 459, 464, 482, 538, 556,557, 558,569, 572, 576, 585, 675.
III: 56, 79, 105.
மணிவண்ணன் I: 117, 119, 120, 144, 148, 591, 609,662,663, 672.
II: 124.
மயிலை குப்புலிங்கனாயனார் II : 511.
மயிலாப்பூர் I: 28, 74, 88, 131, 135, 192, 401.
II: 104, 124, 461, 543, 549.
மனு அதரும் சாஸ்திரம் 1: 26.
II: 444.
மநுதன்ம சாஸ்திரம் 1: 133, 198, 265, 304, 335, 390, 422, 464,536,537, 538, 539,593, 594, 626,628, 672, 674, 675, 676,688, 689, 723, 724, .
 II: 96, 443, 448, 450.
III: 38, 39, 40, 103.
மகாபிஸ், புரோபசர் I: 571.
மகாயன பௌத்தம் II: 416.
மகாபோதி ஜர்னல் II: 169.
மகாபுராணம் II: 588, 589.
III: 71.
மகாபூதி I: 623, 651.
II: 65, 66, 67, 413.
மகத நாடு II: 303, 354, 389, 414, 462.
III: 85.
மகதபிரான் II: 310.
மகட பாஷை 1: 535, 550, 580, 584, 591, 601, 603, 606, 609, 610, 614, 619,632, 637, 652,
672, 721.
II: 151, 186, 188, 227, 228, 271, 280, 281, 418, 421, 422, 427, 433, 448, 455,
456, 462, 553, 554, 564, 568, 569, 577.
மதங்கர் I : 628.
மதார்லால் I: 159.
மதுரை வீரசாமி I: 80.
மதுரை கச்சன் II: 459, 568.
மதுரை I: 42, 135, 364, 534, 605, 692.
II: 38, 40, 121, 436, 445, 537, 538, 539, 542, 543,