பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/266

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


250 - త్క్సి^^^^^^^^^^^:*** இன்றியமையாமை 101 உதவி ஆட்கள் 104 சில குறிப்புகள் 103 செய்து காட்டலும் செய்தலும் 102 சேமித்து வைக்குமிடம் 103 சொந்தமாகச் செய்தவை 104 பதிவேடுகள் ! 10 பள்ளித் தொழிற்சாலை 104 பள்ளியின் பொருளாதாரம் 102 பாதுகாப்பு 108 - வாங்குவதில் சில குறிப்புகள் 106 வேலைத் திட்டம் 102 தேசிகவிநாயகம் பிள்ளை 172 தேர்வுகள் 182 ஆயத்தம் செய்தல் 198 இணக்கும் சோதனைகள் 194 எழுத்து முறைச் சோதனைகள் I87 ஏற்புடைமை 201 ஒருகிலேயாக்கல் 201 ஒரு கிலேயாக்கப் பெற்ற சோதனைகள் 201 ஒன்று சேர்த்தல் 199 சரி-தப்பு சோதனைகள் 191 சிறந்த விடைச்சோதனைகள் 197 செயல்முறைச் சோதனைகள் 202 சோதனைகளே ஆயத்தம் செய் தல் 198 திருத்துதல் 200 நடத்துதல் 200 நடைமுறைத் தேர்வுகள் 184 நம்பகம் 202 - திரப்புச் சோதனைகள் 192 நினைவுகூர் சோதனைகள் 191 பயன்கள் 182 பழைய முறைக் கட்டுரைச் சோதன்ைகள் 187 புதுமுறைச் சோதனைகள் 190 அறிவியல் பயிற்றும் முறை புறவயம் 202 பொறுக்குச் சோதனைகள் 192 மறித்துணர் வகைச் சோதனை கள் 191 மாறிமாறி வரும் சோதனைகள் * I 95° வாய்மொழித் தேர்வுகள் 184 நச்சுப் பொருள்கள் 118 நண், சர், பெர்சி 36 நண், கார்டன் 105 நன்னூல் 34, 77, 78, 79, 179, 185, 204 கியூட்டன், சர். ஐசாக் 9, 13, 41. 68, 83, 178 படிமங்கள் 134 பட்டினப்பாலை 8 பயிற்றும் சாதனங்கள் 131, 148 அறிவியற்கழகம் 148 அறிவியல் பாட நூல்கள் 137 அறிவியல் நூலகம் 142 இயற்கைப் பஞ்சாங்கம் 144 உளவியல் உண்மை 131 ஈடுபாட்டுக் கலேகள் 161 கரும்பலகை 132 கோட்டுப் படங்கள் 134,135 சுற்றுலாக்கள் 150 - துணைக்கருவிகள் 132 படங்கள் 134 படிமங்கள் 134 பள்ளித் தோட்டம் 136 பழம் பொருட்காட்சி கிலேயம் 翼5套 பாடநூல்கள் 137 பிம்பம் வீழ்த்து கருவிகள் 164 பிற படங்கள் 135 - பிற பொருள்கள் 132 பொருட்காட்சி 159 வானுெலி 162 விளம்பரப் பலகை 133 வேறு வாய்ப்புத் திறன்கள் 136