பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/31

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

29

5. காற்றுகளின் வகைகள் யாவை?

1. வாணிபக் காற்றுகள். 2. பருவக் காற்றுகள். 3. முனைக் காற்றுகள். 4. நிலக் காற்றுகள். 5. கடல் காற்றுகள்.

6. காற்றின் வேலைகள் யாவை?

1. அரித்தல், 2. கடத்தல். 3. படிய வைத்தல்.

7. காற்று வெளி இரைச்சல் என்றால் என்ன?

காற்று வெளித் தடையினால் வானொலி ஏற்பியில் உண்டாகும் இரைச்சல்.

8. மின் வெளியேற்றங்கள் என்றால் என்ன?

இவை காற்றுவெளியில் உண்டாகி, வானொலிப் பெறுவிகளில் கரமுரா என்னும் இரைச்சலை உண்டாக்கும்.

9. காற்றுவெளி அழுத்தம் என்றால் என்ன?

புவிமேற்பரப்பில் எப்புள்ளியிலும் காற்று எடையினால் அதற்கு மேல் உண்டாக்கப்படும் அழுத்தம்.

10. இதன் அளவென்ன?

கடல் மட்டத்தில் 76 செ.மீ. பாதரசக் கம்பத்தைக் காற்று வெளி தாங்கும். மலை உயரத்தில் இது குறைவு. கடலாழத்தில் அதிகம்.

11. பாரமானி என்றால் என்ன?

காற்றழுத்தத்தை அளக்க உதவுங் கருவி.

12. அழுத்தச் சமைப்பி என்றால் என்ன?

காற்றுவெளி அழுத்த அடிப்படையில் உணவுப் பொருள்களை வேகவைக்கும் சமையல் கருவி.

13. திட்ட அழுத்தம் என்றால் என்ன?

76 செ.மீ. நீளமுள்ள பாதரசக் கம்பத்தின் அழுத்தம், இதன் மதிப்பு 101325. பா.

14. இயல்பு வெப்பநிலையும் அழுத்தமும் என்றால் என்ன?

இயல்பு வெப்பநிலை 2730 k இயல்பு அழுத்தம் 76 செ.மீ.

15. அழுத்த அளவி என்றால் என்ன?

அழுத்தத்தை அளக்கும் கருவி.

16. வெற்றிடம் என்றால் என்ன?

ஒரு வளி காற்று அழுத்தத்திற்குக் கீழ்க் கொண்டுள்ள இடம்.