பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-கணிதம்.pdf/193

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

வகையீடு 10 வகையீடு காணல் 110 வங்கி வட்டி 89 வட்ட அளவை 67 வட்டக் கூம்பு 67 வட்டக் கோணப் பகுதி 152 வட்டத்துண்டு 152 வட்டத்துண்டு வகை 152 வட்டப்படம் 仍7

வட்டப்பட வகை 仍7 வட்டப்பல கோணம் 147

வட்டம் 70

வட்டவரை 67 வட்டி 89 வட்டி வகை 89. வடிவ கணிதச் சிறப்பு 12 வடிவகணிதம், இலக்கணம் 12 வடிவகணித வகை 12 வடிவியல்பெட்டி 22 வடிவியல் வரலாறு 12 வடிவியலின் இன்றியமையாமை14 வடிவொத்த 151 வடிவொத்த கோணங்கள் 151 வணிகக்கணிதம் 66 வர்க்கம் 52

வர்க்கமூலம் 52 வரம்பு 95 வரம்பு வகை 95 வரிசை எண்கள் 86 வரிசை இணை 120 வரிசைக்கணம் 115 வரிசை மாற்றம் 163 வரிசை மூவெண் 伦1

வருகோணம் 144

191

வரைபடம் 135

வெரைபடவகை 135 வரபட வரலாறு 136 வரையற்ற தொகை ff1 வரையறை 46 வலஞ்சுழி 57 வழிமுறையாக்கல் 157 வளைதளம் 75 வளையம் 64 வளைகோடு 仍7 வளைகோடும் யூலர் சார்பும் if வளைவு 136 வாட்டம் 69,124 விடுபட்டது 77 விரிவாக்கம் 72 விரிவு 52.76 விரைவு 47 வில் 75 வில்லியம் ஒட்ரேட் 40 வில்லியம் ரோவர் 42 வில்வகை 75

விளைவு . 88 வினாடி 49 வீச்சின் பயன்கள் 它1 வீச்சு 仍1 வீதம் 90 வீதமுறா எண்கள் 83 வீதமுறா மூலம் 53 வீதமுறா மூலங்களின் பண்புகள் 53 வீதமுறு எண்கள் 83 வீழல் 65 வீழல் மையம் 70 வீழல் வடிவியல் 65 வெட்டல் 73