பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/148

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

146


முறையும் கூடுகை நுணுக்கமும் ஆகும்.

19. நுண்ணலை வேதியியல் என்றால் என்ன?

நுண்ணலைகள் பற்றி ஆராயும் துறை.

20. மீமூலக்கூறு வேதியியல் என்றால் என்ன?

முழு மூலக்கூறுகளுக்கிடையே உள்ள விசைகளை ஆராயும் துறை.

21. ஹூண்ட் விதி யாது?

ஒரு வெற்றுப் பரிதியம் (ஆர்பிட்டல்) கிடைக்கும் வரை, எந்த ஒரு முன்னனுவும் முன்னரே ஒரு மின்னணு இடங்கொண்ட பரிதியத்தில் சென்று இரட்டையாகாது.

22. பொது உப்பு என்றால் என்ன?

சாப்பாட்டு உப்பு, சோடியம் குளோரைடு.

23. சல்பைடு என்றால் என்ன?

கந்தகக் கூட்டுப்பொருள். எ-டு கரி இரு சல்பைடு.

24. சல்பைட் என்றால் என்ன?

கந்தசக் காடி உப்பு. எ-டு கால்சியம் இரு சல்பைட்

25. சல்பேட் உப்பு என்றால் என்ன?

கந்தகக் காடி உப்பு. எ-டு துத்தநாகச் சல்பேட் சிலி வெடியுப்பு என்றால் என்ன? சோடியம் நைட்ரேட் உரம்.

26. சயனோதூள் என்றால் என்ன?

கால்சியம் சயனைடு உள்ள நேர்த்தியான கறுப்புத்தூள் எலிவளைகளில் புகையூட்டும் பொருள்.

28. உலர்த்தும் எண்ணெய் என்றால் என்ன?

தாவர அல்லது விலங்கெண்ணெய்கள் காற்றில் பட்டு உறைபவை. இவை இயற்கை எண்ணெய்கள். வண்ணக்குழைவுகளில் பயன்படுபவை.

29. பண்படா எண்ணெய் என்றால் என்ன?

தூய்மை செய்யப்படாத பெட்ரோலியம் ஆகும்.

30. கிரிப்டால் என்றால் என்ன?

கிராபைட் குருந்தக்கல், களிமண் ஆகியவை சேர்ந்த கலவை. மின் உலைகளில் மின்தடையாகப் பயன்படுவது.