பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/82

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

80


பொட்டாசியம் நைட்ரேட்

162. சோடாலைமின் பயன்கள் யாவை?

மாநிறத் திண்மம். உலர்த்தி, உறிஞ்சி.(CO2)

163. சோடியம் அலுமினேட்டின் பயன்கள் யாவை?

வெண்ணிறத் திண்மம். நிறம்நிறுத்தி, கண்ணாடி உற்பத்தியில் பயன்படுதல்.

164. சோடாமைடின் பயன்கள் யாவை?

மெழுகு போன்ற பொருள். காஸ்டனர் கெல்னர் முறையிலும் வெடிமருந்து செய்வதிலும் பயன்படுவது.

165. சோடியம் குளோரைடின் சாதாரணப் பெயர் என்ன?

உப்பு

166. இதன் பயன்கள் யாவை?

உணவின் இன்றியமையாப் பகுதிப் பொருள். எரிசோடா, குளோரின், சோடியம் கார்பனேட்டு முதலிய பொருள்கள் செய்யப் பயன்படுவது.

167. சோடியம் சைனைடின் பயன்கள் யாவை?

நிறமற்ற திண்மம். வெள்ளி, பொன் ஆகியவற்றைப் பிரித்தெடுக்கவும், செம்புமுலாம், பொன்முலாம், வெள்ளிமுலாம் பூசவும் பயன்படுதல்.

168. சோடியம் அய்டிராக்சைடின் பயன்கள் யாவை?

எரிசோடா. சாயங்கள், சவர்க்காரங்கள், மருந்துகள் முதலியவை செய்ய.

169. சோடியம் அய்போகுளோரைட்டின் பயன்கள் யாவை?

நிலைப்பிலாப் வெண்ணிறப்படிகம். நீர்க்கரைசலாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. நச்சுத்தடை ஆக்சிஜன் ஏற்றி.

170. சோடியம் நைட்ரேட்டின் பயன்கள் யாவை?

வெடியுப்பு. வெண்ணிறக் கனசதுரப்படிகம். உரம். நைட்ரேட்டுகள் நைட்டிரிகக்காடி ஆகியவற்றிற்கு ஊற்று.

171. சோடியம் பர்பொரேட்டின் பயன்கள் யாவை?

கரையக்கூடிய வெண்ணிறப் படிகம். வெளுப்பி, தொற்றுநீக்கி.

172. சோடியம் பெராக்சைடின் பயன்கள் யாவை?

வெளிறிய மஞ்சள் நிறத் திண்மம். வெளுப்பி.