பக்கம்:ஆரணிய காண்ட ஆய்வு.pdf/292

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


290 ஆரணிய காண்ட ஆய்வு

36 தொல்காப்பியம் - மெய்ப்பாட்டியல் - 5 36 செயிற்றியம் - அழுகை - செயிற்றியனார் 37 தொல்காப்பியம் - மெய்ப்பாடு - 5 - இளம்பூரணர்

உரை - பேராசிரியர் உரை 37 புறநானூறு - 19:12 - 15 - பழைய உரையாசிரியர்

உரை - குடபுலவியனார் 37 திருவாசகம் - அன்னைப் பத்து - 2 - மாணிக்கவாசகர். 39 திருக்குறள் - 872 39 பிரபுலிங்க லீலை - 3:15 - சிவப்பிரகாச அடிகளார் 40 திருக்குறள் - 5 44 திருக்குறள் - 10 48 திருக்குறள் - 1054 49 திருக்குறள் - 560 49 திருக்குறள் - 134 51,52.திருக்குறள் 235, 220, 230, 1070 52. அகநானூறு 61 1,2 - மாமூலனார். 53 புறநானூறு 9 1.5 - நெட்டிமையார் 53 சீவக சிந்தாமணி - 443 - திருத்தக்கதேவர் 55 புறநானூறு - 204, 3,4 கழைதின் யானையார் 56 பெரிய புராணம் - 975 - சேக்கிழார் . 57,59 பாரதியார் பாடல் - தமிழ் - 5 59 பெரியபுராணம் - 192 . 59,60 - திருவிளையாடல் புராணம் - 1, 57, 58 - பரஞ்

சோதியார் 60 காஞ்சிப் புராணம் - சிவஞான சுவாமிகள் 61. மனோன்மணியம் - தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - சுந்தரம்

பிள்ளை - 64 தொல்காப்பியம் - 2: 6: 32 - தொல்காப்பியர் 64. நன்னூல் - 2-2 25,26 - பவணந்தி முனிவர் 65 பிரபுலிங்க லீலை - காப்புப் பாடல் - சிவப்பிரகாசர் 65 பெரியபுராணம் - நாட்டுச் சிறப்பு - 2 - சேக்கிழார் 66 மணிமேகலை - பதிகம் - 10, 11, 12, - சாத்தனார் 66 திருப்புகழ் - 926 - அருணகிரி நாதர் 66 கலிங்கத்துப்பரணி - 192 - சயங்கொண்டார்