பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/66

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம் விளக்கவுரையும் 43 ன்ெருரெனக் கருக்கழிந்து கூறியதற்குக் காரணம் குறித்த :ഖു இதனுல் கலைமகள்பால் பொருமை என்னும் மெய்ப் பாடு தோன்திற்று. ஏனேமெய்ப்பாடு: இளிவாலைச் சார்ந்த பெருமிதம் பயன் : வாயில் நேர்தல். - . இனி, பேராசிரியர், பயவுவமப் போலிக்கு இதனே உதாரணமாகக் காட்டி, இதனுள் தலைமகன் கொடுமை கூறியதல்லது அக்கொடுமைக் கேதுவாகிய தொன்றுவிளங்கக் அறியதில் எாயினும், இழிந்த வேழம் உயர்க்க கரும்பிற் ஆக்கும் எனவே, அவற்றிற்கும் இழிபு உயர்வாம் என்ப தொன்றில்: ; எல்லாரும் இன்பம் கோடற்குரியர் கலே மகற்கு என்றமையின், யாமும் பாக்கையரும் அவற்கு இக்க னம் என்றமையின் அவை கூறிஞ ளென்பது, ' (தொல்காப். பொ. 300. உரை) என்பர். - o கொடுமை காணி என்றும் பாடம் உண்டு. இஃது ~్వ சடெழுதிஅோல் முன்பாட்டை (ஐங் 11) யெழுதிய கினே வினுல் நேர்க்க பிழையாகும் போலும். பேராசிரியர் உரைப் 嫁 X- r * # cm * * فة .. ، : قة يغم பின்கன்னும் இப்பாடமே காணப்பெறுகின்றமையின், 3 بار و برد.*** డ్తో பிழை அவர்காலத்துக்கு முன்பே தோன்றிய கொன்மை அட்ைமை பதிக. இனி, பிழையின்மை கருத்தாயின் ஊன், கொடுமைக்கு நாணி யாம் ஆற்றுவேமாக ; கோள்கள் ஆற் J ஒது மெலிக என்றுரைக்க. (2.) 13. பளியுடை நன்மான் பொங்குளை யன்ன அடைக ைவேழம் வெண்பூப் பகருத் shക്കു-ക്ഷ-ണ് தண்டுறை யூரன் பெண்டிர் • துஞ்சூர் யாமத்துந் துயிலறி யலரே. வாயிலாய்ப் புக்கார்க்குத் தலைமகள், ! அவன்பெண் டிர் நள்ளென்னும் யாமத்தும் துயிலார்; அவர் அறியாமல் அவன் வரும்திறம் யாது?’ எனச்சொல்லி வாயின்மறுத்தது. ப-ரை :-பரியுடை கன்டிான் தலேக்கணித்த வெண் கவரிபோலவேழம் வெண்பூவைக் கொள்வாரைக் குறித்துக்