உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:கிருஸ்தவத் தமிழ்த் தொண்டர்.pdf/99

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
iii

ரேனியஸ் ஐயர் எழுதியவை.

1. Evidences of Christianity (வேத உதராணத் திரட்டு)
2. Idolatry. 3. Short History of Mankind.
4. The Solar system.
5. Phenomena of Nature.
6. Astrology and Chronology. 7. The new Testament (translated into Tamil.)
8. Substance of Religion.
9. Tamil Geography.
10. Tamil Grammar.


வேதநாயகம் பிள்ளை இயற்றிய நூல்கள்.

1. சர்வ சமய சமரசக் கீர்த்தனை.
2. சத்தியவேதக் கீர்த்தனை.
3. திருவருள்மாலை.
4. திருவருள் அந்தாதி.
5. தேவமாதா அந்தாதி.
6. நீதி நூல்.
7. பெண்மதி மாலை.
8. சுகுண சுந்தரி.
9. பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்.