பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/100

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


32 qi@gosso ga'ooqffresqio u segi goso uso ‘quilios do 1994 uouoமு'இஒரு % (@ığı9) · · nego · @ : • .ugi · · ·@googi • 1,9 ugi· ·ąeg)119 · 1,9 stog 9 f bg | volus, gaio-gaqararī Irāsās Ģ Ģ ģigs-(gjigja:9049 | 498 & & – oqi & | ugi uoluqi’ luogo 微藏参觐熊赐零潮与2颂学知©as 藏藏}海獭|藏羚Iugosolygio-uirlogs · · · as-æ qigogs plus egys@„Į Į Į(o• Gag) @ loĝ9-eugog eg · @@f ils uso (uogiųjso – odig |; grys-urios |:.uaļo uzņ9 – ; uago i - $110,9 utwo-09° 4' ' 水、水 · · · (1991,9 lipolo · · qi@rio) Tŵf@qī£) · ·sr-ı uso• qig) on rako | saṁsaeğų – uog i pon pon up-u pulo Isaïāīārī urīgĒri-suqi i uloŲso 4 - 4'4' 水 ẹ@wn · eos · · · 4,3 m filo quae� do -iĝ . . 46àɔ tɛ so so |}Í gruri – „uos gỉ .:Ĵaeoțiį – uog i oqi uoluat-urillan 1. s urııırı –s uiri 水 (@ığı 19) .urn 'ugo· Gig, o que o fie : plus ·șogos · · qiso• • u sĩ sợ tạizo | 110,9 uogoon-off ugi uga ingTogglo-Urraoigi 10494998)||–||??q');i qigqisi uoluq-ilog 水本

  • 协予