பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/107

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


89 (qua@ış9-a)mudo-asoluasųopo logous }}1,21%) y uwag)s@199.19 : 1 sí }} •Qur. qurioseseorisoo ose& qaqaugj qafa qi@§9 ·ųfo Isso Jura o 11ra 1107 uso !p * uwo ĝi o qaga ugi quheop 1q2-ı Hışolo y uso ugi : , un uoff uora 复。密。知。每· · · zos? $ $ $ $ !{ { { usự9 Inlus qĒrego o ‘fegy匈上瑜心愉”: 949 qa qo qp qqa qara gn |uirogjogo uqoỹ · ·#777 uso oog) – Ģ Ķērngorbalo gì lưỡșqaqī£& 1 - 110,9ĝią9ų „są9 | f uqortog), șobĩđùHuņof) qartøj, ofầ*rūpølgoqi o · @no reg) • r1 – ? quo filiāo ? ģiswo yo? aTrio qi -- Ơi uri ugi so : (§§ ' + · ·.u.fi --Tılsaeg1ço são o uga o uso y so ga – ragnolir o uri · ·rig) · · 1,9-a – qiqi · · ·: G的) : 長安)에 į, o usonra ?– Ģiagogogoyogi o rī qigo@) o rito),gora – qi@ugi · § 19 lượ9@jaso g-tsosog: ~ osoby dự9 4 049 quaog, opornoso) – op go · @ : Igoło ulayoff ayɔ ɖo gï £ – uriausią9 g, go

  • 数书